Ktl-icon-tai-lieu

Các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân

Được đăng lên bởi ngheuhapsa-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân
Các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân khi tính thuế TNCN theo quy định tại Điều 9 Thông tư
111/2013/TT-BTC và Điều 12 Nghị Định 65/2013/NĐ-CP mới nhất hiện nay:
Các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC là các
khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền
công, từ kinh doanh. Cụ thể như sau:

1. Giảm trừ gia cảnh:
Theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân; khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
thuế thu nhập cá nhân; Điều 12 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, việc giảm trừ gia cảnh được thực hiện như sau:
a) Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh,
thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú.
Trường hợp cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì tính giảm trừ
gia cảnh một lần vào tổng thu nhập từ kinh doanh và từ tiền lương, tiền công.
b) Mức giảm trừ gia cảnh
b.1) Đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm.
b.2) Đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.
- Người nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công từ 09 triệu đồng/tháng trở xuống không phải
khai người phụ thuộc.
- Người nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công trên 09 triệu đồng/tháng để được giảm trừ gia
cảnh đối với người phụ thuộc thì phải làm thủ tục đăng ký và có hồ sơ chứng minh người phụ thuộc.
Chi tiết các bạn xem thêm tại: Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
c) Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh
c.1) Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế:
c.1.1) Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ
theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.
c.1.2) Đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 01
hoặc từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng
lao động và rời Việt Nam trong năm tính thuế (được tính đủ theo tháng).
Ví dụ 8: Ông E là người nước ngoài đến Việt Nam làm việc liên tục từ ngày 01/3/2014. Đến ngày 15/11/2014, ông E
kết thúc Hợp đồng lao động và về nước. Từ ngày 01/3/2014 đến khi về nước ông E có mặt tại...
Các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân
Các khoản giảm trừ thuế thu nhập nhân khi tính thuế TNCN theo quy định tại Điều 9 Thông
111/2013/TT-BTC và Điều 12 Nghị Định 65/2013/NĐ-CP mới nhất hiện nay:
Các khoản giảm trừ thuế thu nhập nhân theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông 111/2013/TT-BTC các
khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác đnh thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền
công, từ kinh doanh. Cụ thể như sau:
1. Giảm trừ gia cảnh:
Theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân; khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
thuế thu nhập cá nhân; Điều 12 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, việc giảm trừ gia cảnh được thực hiện như sau:
a) Giảm trừ gia cảnh số tiền được trừo thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập tkinh doanh,
thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú.
Trường hợp cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì tính giảm trừ
gia cảnh một lần vào tổng thu nhập từ kinh doanh và từ tiền lương, tiền công.
b) Mức giảm trừ gia cảnh
b.1) Đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm.
b.2) Đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.
- Người nộp thuế thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công từ 09 triệu đồng/tháng trở xuống không phải
khai người phụ thuộc.
- Người nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công trên 09 triệu đồng/tháng để được giảm trừ gia
cảnh đối với người phụ thuộc thì phải làm thủ tục đăng ký và có hồ sơ chứng minh người phụ thuộc.
Chi tiết các bạn xem thêm tại: Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
c) Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh
c.1) Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế:
c.1.1) Người nộp thuế nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đ
theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.
c.1.2) Đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 01
hoặc từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng
lao động và rời Việt Nam trong năm tính thuế (được tính đủ theo tháng).
Ví dụ 8: Ông E là người nước ngoài đến Việt Nam làm việc liên tục từ ngày 01/3/2014. Đến ngày 15/11/2014, ông E
kết thúc Hợp đồng lao động về ớc. Từ ngày 01/3/2014 đến khi về ớc ông E mặt ti Việt Nam trên 183
1/4
Các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân - Trang 2
Các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân - Người đăng: ngheuhapsa-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân 9 10 994