Ktl-icon-tai-lieu

Cách tính thuế TNDN

Được đăng lên bởi linhnt
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngay sau khi dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân được công bố, VnExpress nhận được rất
nhiều thắc mắc của độc giả liên quan đến thuế suất, cách tính thuế và chiết trừ gia cảnh.
Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Thị Cúc đã giải thích rõ thêm về điều này.
> Đánh thuế bất động sản: Con dao 2 lưỡi Người gửi tiết kiệm lo nộp thuế
Bà Cúc cho biết, dự thảo Luật quy định cá nhân được giảm trừ gia cảnh trước khi tính
thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công... Mức giảm trừ gia cảnh
gồm 2 phần, phần đối với người nộp thuế và phần đối với những người phụ thuộc mà
người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng. Phần đối với người nộp thuế (thực chất là
mức khởi điểm chịu thuế) để đảm bảo nguyên tắc chỉ điều tiết một phần thu nhập của
những người có thu nhập trên mức bình quân xã hội. Dự kiến có 2 phương án: 4 triệu
đồng/tháng (48 triệu đồng/năm) hoặc 5 triệu đồng/tháng (60 triệu đồng/năm).

Phó tổng cục trưởng Nguyễn Thị Cúc vẽ sơ đồ tính
thuế. Ảnh: M.K.
Phần đối với những người phụ thuộc tính đến gia cảnh của cá nhân người nộp thuế. Dự
kiến khoản trừ cho người phụ thuộc gồm 3 mức: 50% đối với mỗi người phụ thuộc là
người tàn tật, 40% đối với mỗi người phụ thuộc dưới 18 tuổi và 30% đối với mỗi người
phụ thuộc khác.
Chẳng hạn, một người có thu nhập 10 triệu đồng/tháng, nuôi hai con nhỏ dưới 18 tuổi
thuộc diện được giảm trừ gia cảnh. Nếu lấy mức khởi điểm chịu thuế là 4 triệu
đồng/tháng, mỗi người con được giảm trừ 40%, và tổng số thu nhập được giảm trừ là
(40% x 4 triệu đồng) x 2 người = 3,2 triệu đồng. Như vậy, thu nhập tính thuế của người
nộp thuế trong trường hợp này sẽ là: 10 triệu - 3,2 triệu = 6,8 triệu đồng. Trong đó, có 4
triệu giảm trừ cho bản thân nhưng vẫn đưa vào thu nhập chịu thuế với mức thuế suất 0%.
Thuế suất được áp dụng cho trường hợp trên theo biểu lũy tiến gồm 3 bậc. Bậc 1: đến 4
triệu đồng với thuế suất 0%, tức là không phải đóng thuế. Bậc 2: 4-6 triệu đồng/tháng
phải chịu thuế suất 5%. Trong bậc thuế này, đối tượng nộp thuế sẽ phải nộp 2 triệu x 5%
= 100.000 đồng. Bậc 3 là 6-9 triệu đồng thuế 10%, trong bậc thuế này đối tượng chỉ có

800.000 đồng phải chịu thuế. Cụ thể: 800.000 x 10% = 80.000 đồng. Tổng cộng 3 bậc
thuế đối tượng phải chịu là 180.000 đồng.
Theo bà Cúc, mức khởi điểm tính thuế 4-5 triệu đồng/tháng đã được tính đến tốc độ trượt
giá đến năm 2010 sau thời điểm Luật thuế Thu nhập cá nhân chính thức được áp dụng.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2004, thu nhập bình quân xã hội mỗi tháng
khoảng 490.000 đồng và ...
Ngay sau khi dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân được công bố, VnExpress nhận được rất
nhiều thắc mắc của độc giả liên quan đến thuế suất, cách tính thuế và chiết trừ gia cảnh.
Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Thị Cúc đã giải thích rõ thêm về điều này.
> Đánh thuế bất động sản: Con dao 2 lưỡi Người gửi tiết kiệm lo nộp thuế
Bà Cúc cho biết, dự thảo Luật quy định cá nhân được giảm trừ gia cảnh trước khi tính
thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công... Mức giảm trừ gia cảnh
gồm 2 phần, phần đối với người nộp thuế và phần đối với những người phụ thuộc mà
người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng. Phần đối với người nộp thuế (thực chất là
mức khởi điểm chịu thuế) để đảm bảo nguyên tắc chỉ điều tiết một phần thu nhập của
những người có thu nhập trên mức bình quân xã hội. Dự kiến có 2 phương án: 4 triệu
đồng/tháng (48 triệu đồng/năm) hoặc 5 triệu đồng/tháng (60 triệu đồng/năm).
Phó tổng cục trưởng Nguyễn Thị Cúc vẽ sơ đồ tính
thuế. Ảnh: M.K.
Phần đối với những người phụ thuộc tính đến gia cảnh của cá nhân người nộp thuế. Dự
kiến khoản trừ cho người phụ thuộc gồm 3 mức: 50% đối với mỗi người phụ thuộc là
người tàn tật, 40% đối với mỗi người phụ thuộc dưới 18 tuổi và 30% đối với mỗi người
phụ thuộc khác.
Chẳng hạn, một người có thu nhập 10 triệu đồng/tháng, nuôi hai con nhỏ dưới 18 tuổi
thuộc diện được giảm trừ gia cảnh. Nếu lấy mức khởi điểm chịu thuế là 4 triệu
đồng/tháng, mỗi người con được giảm trừ 40%, và tổng số thu nhập được giảm trừ là
(40% x 4 triệu đồng) x 2 người = 3,2 triệu đồng. Như vậy, thu nhập tính thuế của người
nộp thuế trong trường hợp này sẽ là: 10 triệu - 3,2 triệu = 6,8 triệu đồng. Trong đó, có 4
triệu giảm trừ cho bản thân nhưng vẫn đưa vào thu nhập chịu thuế với mức thuế suất 0%.
Thuế suất được áp dụng cho trường hợp trên theo biểu lũy tiến gồm 3 bậc. Bậc 1: đến 4
triệu đồng với thuế suất 0%, tức là không phải đóng thuế. Bậc 2: 4-6 triệu đồng/tháng
phải chịu thuế suất 5%. Trong bậc thuế này, đối tượng nộp thuế sẽ phải nộp 2 triệu x 5%
= 100.000 đồng. Bậc 3 là 6-9 triệu đồng thuế 10%, trong bậc thuế này đối tượng chỉ có
Cách tính thuế TNDN - Trang 2
Cách tính thuế TNDN - Người đăng: linhnt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cách tính thuế TNDN 9 10 964