Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi đúng sai luật Thương mại quốc tế

Được đăng lên bởi Doikhongnhulamo Maimai
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 7341 lần   |   Lượt tải: 95 lần
CÂU HỎI ĐÚNG/ SAI
MÔN HỌC LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Câu 1: Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Vì sao?
1. Chỉ những hđ thương mại vượt ra khỏi biên giới QG mới được coi là thương mại
quốc tê.
Sai. Vì: Ở trong lãnh thổ của 1 QG cũng xảy ra hoạt động thương mại QT, như hđ
buôn bán ra vào KV chế xuất là phải đóng thuế, làm thủ tục hải quan (theo Luật Hải quan)
đây là hđ TMQT, vì vậy thương mại QT trong nước giống như ở nước ngoài là hđ TMQT.
2. Chỉ những QG có chủ quyền mới là chủ thể của Luật TMQT.
Sai. Vì: Theo lý thuyết thì QG phải có chủ quyền nhưng trong thực tiễn một số QG
không có chủ quyền vẫn tham gia Luật TMQT như Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan họ vẫn
chính thức tham gia vào tổ chức WTO.
3. Trong trường hợp chủ thể là QG thì chỉ có những QG có chủ quyền mới có thể
của Luật TMQT.
Sai. Vì: Giải thích giống câu 2 trên.
4. HĐ mua bán hàng hóa QT phải được ký kết bằng văn bản.
Sai. Vì: Theo Điều 11 – Công ước Viên 1980 quy định: “HĐ mua bán hàng hóa QT
không cần phải được ký kết hoặc xác nhận bằng văn bản hay phải tuân theo một yêu cầu nào
khác về hình thức của HĐ. HĐ có thể chứng minh bằng mọi cách, kể cả lời khai của nhân
chứng và theo khoản 2, Điều 27 – Luật TM 2005 của VN quy định thì HĐ mua bán hàng hóa
QT phải được xây dựng trên cơ sở bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý
tương đương.
5. Khi xác định hành vi phá giá của một DN đã thỏa mãn các điều kiện thì một DN
của nước nhập khẩu có thể khởi kiên DN bán phá giá đó.
Sai. Vì: Theo Điều 5 Hiệp định thực thi Điều VI của Hiệp định chung về thuế quan và
thương mại 1994 (Hiệp định AD) thì một doanh nghiệp của nước nhập khẩu không thể khởi
kiện được mà phải được sử ủng hộ của 5 DN của nước nhập khẩu. Đơn yêu cầu sẽ được coi
là yêu cầu bởi ngành sản xuất trong nước hoặc đại diện cho ngành sản xuất trong nước nếu
như đơn này được sự ủng hộ bởi các nhà sản xuất chiếm tối thiểu 50% tổng sản lượng của
sản phẩm tương tự được làm bởi nhà SX đã bày tỏ ý kiến tán thành hoặc phản đối đơn yêu
cầu đó. Tuy nhiên, điều tra sẽ không được bắt đầu nếu như các nhà SX bày tỏ ý tán thành
điều tra chiếm ít hơn 25% tổng sản lượng của sản phẩm tương tự được các ngành SX trong
nước làm ra.
6. Tất cả các tập quán thương mại đều là nguồn của Luật thương mại quốc tế.
Sai. Vì: Không phải bất kỳ tập quán thương mại nào cũng được xem là tập quán
TMQT. Tập quán thương mại chỉ được xem là tập quán TMQT với tư cách là nguồn của
Luật TMQT khi nó thỏa mãn các điều kiện pháp lý như sau:
- Tập quán TMQT là thói quen trong thư...
CÂU HỎI ĐÚNG/ SAI
MÔN HỌC LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Câu 1: Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Vì sao?
1. Chỉ những hđ thương mại vượt ra khỏi biên giới QG mới được coi là thương mại
quốc tê.
Sai. Vì: trong lãnh thổ của 1 QG cũng xảy ra hoạt động thương mại QT, như
buôn bán ra vào KV chế xuất phải đóng thuế, làm thủ tục hải quan (theo Luật Hải quan)
đây là hđ TMQT, vì vậy thương mại QT trong nước giống như ở nước ngoài là hđ TMQT.
2. Chỉ những QG có chủ quyền mới là chủ thể của Luật TMQT.
Sai. Vì: Theo thuyết thì QG phải có chủ quyền nhưng trong thực tiễn một số QG
không chủ quyền vẫn tham gia Luật TMQT như Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan họ vẫn
chính thức tham gia vào tổ chức WTO.
3. Trong trường hợp chủ thể QG thì chỉ những QG chủ quyền mới thể
của Luật TMQT.
Sai. Vì: Giải thích giống câu 2 trên.
4. HĐ mua bán hàng hóa QT phải được ký kết bằng văn bản.
Sai. Vì: Theo Điều 11 Công ước Viên 1980 quy định: “HĐ mua bán hàng hóa QT
không cần phải đượckết hoặc xác nhận bằng văn bản hay phải tuân theo một yêu cầu nào
khác về hình thức của HĐ. thể chứng minh bằng mọi cách, kể cả lời khai của nhân
chứng và theo khoản 2, Điều 27 – Luật TM 2005 của VN quy định thì HĐ mua bán hàng hóa
QT phải được xây dựng trên sở bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác giá trị pháp
tương đương.
5. Khi xác định hành vi phá giá của một DN đã thỏa mãn các điều kiện thì một DN
của nước nhập khẩu có thể khởi kiên DN bán phá giá đó.
Sai. Vì: Theo Điều 5 Hiệp định thực thi Điều VI của Hiệp định chung về thuế quan
thương mại 1994 (Hiệp định AD) thì một doanh nghiệp của ớc nhập khẩu không thể khởi
kiện được phải được sử ủng hộ của 5 DN của nước nhập khẩu. Đơn yêu cầu sẽ được coi
yêu cầu bởi ngành sản xuất trong nước hoặc đại diện cho ngành sản xuất trong nước nếu
như đơn này được sự ủng hộ bởi các nhà sản xuất chiếm tối thiểu 50% tổng sản lượng của
sản phẩm tương tự được làm bởi nhà SX đã bày tỏ ý kiến tán thành hoặc phản đối đơn yêu
cầu đó. Tuy nhiên, điều tra sẽ không được bắt đầu nếu như các nhà SX bày tỏ ý tán thành
điều tra chiếm ít hơn 25% tổng sản lượng của sản phẩm tương tự được các ngành SX trong
nước làm ra.
6. Tất cả các tập quán thương mại đều là nguồn của Luật thương mại quốc tế.
Sai. Vì: Không phải bất kỳ tập quán thương mại nào cũng được xem tập quán
TMQT. Tập quán thương mại chỉ được xem tập quán TMQT với cách nguồn của
Luật TMQT khi nó thỏa mãn các điều kiện pháp lý như sau:
- Tập quán TMQT thói quen trong thương mại được hình thành từ lâu đời, nội
dung cụ thể, rõ ràng;
1
Câu hỏi đúng sai luật Thương mại quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi đúng sai luật Thương mại quốc tế - Người đăng: Doikhongnhulamo Maimai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Câu hỏi đúng sai luật Thương mại quốc tế 9 10 361