Ktl-icon-tai-lieu

Chủ nghĩa tư bản

Được đăng lên bởi helenlaurance
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 532 lần   |   Lượt tải: 0 lần
nói về chủ nghĩa các nước phương tây
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
I. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN TỰ DO CẠNH TRANH
1. Sản xuất hàng hóa và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản
C.Mác bắt đầu nghiên cứu phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa từ
hàng hóa vì:
+ Là hình thái biểu hiện phổ biến nhất của của cải trong xã hội tư bản,
hàng hóa khổng lồ.
+ Là tế bào kinh tế trong đó chứa đựng mần mống mâu thuẫn của
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.
+ Là cơ sở để phân tích được nguồn gốc giá trị thặng dư - phạm trù cơ
bản của chủ nghĩa tư bản. Cũng là cơ sở phân tích các phạm trù khác
như lợi nhuận, lợi tức, địa tô…
a. Sản xuất hàng hóa và điều kiện ra đời của nó
- Có hai kiểu tổ chức kinh tế là kinh tế tự túc (kinh tế tự nhiên) và kinh
tế hàng hóa.
- Sản xuất hàng hóa ra đời trong hai điều kiện:
+ Một là, có sự phân công lao động xã hội.
+ Hai là, có chế độ tư hữu hoặc các hình thức sở hữu khác nhau về tư
liệu sản xuất quy định.
- So với kinh tế tự nhiên, kinh tế hàng hóa có những ưu thế:
+ Thúc đẩy cải tiến kỹ thuật, phát triển lực lượng sản xuất tăng năng suất lao
động.
+ Đáp ứng nhu cầu đa dạng của hội. Đẩy mạnh quá trình hội hóa sản
xuất.
+Thúc đẩy nhanh chóng quá trình tích tụ tập trung sản xuất, tạo điều kiện
cho nền sản xuất lớn ra đời và phát triển.
b. Hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hóa
Chủ nghĩa tư bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ nghĩa tư bản - Người đăng: helenlaurance
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chủ nghĩa tư bản 9 10 822