Ktl-icon-tai-lieu

Chu trình Claus

Được đăng lên bởi Hội Kaka
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 235 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Danh sách các nhóm thực hiện đề tài tiểu luận
Lớp LHD01, Môn Hóa kỹ thuật đại cương
Tên nhóm

Họ và tên

Tên đề tài tiểu luận

Trần Thị Bích
Hồ Văn
Nhóm 1 Nguyễn Thành
Trần Phương
Nguyễn Thanh

Mai
Diệu
Tài
Ý
Hà

Công nghệ sản xuất Methanol
từ syngas

Nguyễn Nhật
Nguyễn Lương Thùy
Nhóm 2 Nguyễn Thị Hồng
Đinh Văn
Trần Trung

Sang
Dương
Hoa
Lục
Hiếu

Công nghệ sản xuất Methanol
từ syngas

Phạm Quyết
Trần Thị Thủy
Nhóm 3 Hoàng Trí
Nguyễn Năng
Lê Duy

Tùng
Tiên
Dũng
Lượng
Phú

Công nghệ sản xuất Soda
(phương pháp Solvay)

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Văn
Nhóm 4 Nguyễn Minh
Vũ Thị Kim
Trần Đình

Vinh
Vũ
Hoàng
Oanh
Hoàng

Công nghệ sản xuất Soda
(phương pháp Solvay)

Nguyễn Tiến
Lê Tú
Nhóm 5 Châu Anh
Trương Thị
Nguyễn Hữu Hoàng

Dũng
Anh
Khoa
Út
Vũ

Công nghệ sản xuất xút & clo
(điện hóa)

Lý Thị
Lê Thanh
Nhóm 6 Bùi Thị
Nguyễn
Trần Thị Xuân

Hằng
Đà
Hoài
Nhất
Hương

Công nghệ sản xuất xút & clo
(điện hóa)

Thái Khắc Như
Võ Như
Nhóm 7 Phan Thanh
Lê Quốc
Dương Văn

Hội
Ngọc
Toản
Tuấn
Nhựt

Công nghệ sản xuất lưu huỳnh
(Claus)

Phạm Lê Huyền
Tống Thị
Nhóm 8 Nguyễn Minh
Trần Ngọc
Phạm Thế

Phương
Thơm
Tuấn
Cường
Sự

Công nghệ sản xuất lưu huỳnh
(Claus)

...
Tên nhóm
Trần Thị Bích Mai
Hồ Văn Diệu
Nguyễn Thành Tài
Trần Phương Ý
Nguyễn Thanh
Nguyễn Nhật Sang
Nguyễn Lương Thùy Dương
Nguyễn Thị Hồng Hoa
Đinh Văn Lục
Trần Trung Hiếu
Phạm Quyết Tùng
Trần Thị Thủy Tiên
Hoàng Trí Dũng
Nguyễn Năng Lưng
Lê Duy Ph
Nguyễn Hạnh Vinh
Nguyễn Văn
Nguyễn Minh Hoàng
Vũ Thị Kim Oanh
Trần Đình Hoàng
Nguyễn Tiến Dũng
Lê Tú Anh
Châu Anh Khoa
Trương Thị Út
Nguyễn Hữu Hoàng
Lý Thị Hằng
Lê Thanh Đà
Bùi Thị Hoài
Nguyễn Nhất
Trần Thị Xuân Hương
Thái Khắc Như Hội
Võ Như Ngọc
Phan Thanh Toản
Lê Quốc Tuấn
Dương Văn Nhựt
Phạm Lê Huyền Phương
Tống Thị Thơm
Nguyễn Minh Tuấn
Trần Ngọc Cường
Phạm Thế Sự
Họ và tên
Tên đề tài tiểu luận
Công nghệ sản xuất lưu huỳnh
(Claus)
Công nghệ sản xuất lưu huỳnh
(Claus)
Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 3
Nhóm 4
Nhóm 5
Nhóm 6
Nhóm 7
Nhóm 8
Công nghệ sản xuất Methanol
từ syngas
Công nghệ sản xuất Methanol
từ syngas
Công nghệ sản xuất Soda
(phương pháp Solvay)
Công nghệ sản xuất Soda
(phương pháp Solvay)
Công nghệ sản xuất xt & clo
(điện hóa)
Công nghệ sản xuất xt & clo
(điện hóa)
Danh sách các nhóm thực hiện đề tài tiểu luận
Lớp LHD01, Môn Hóa kỹ thuật đại cương
Chu trình Claus - Người đăng: Hội Kaka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Chu trình Claus 9 10 711