Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình tổng kết Luật thanh niên

Được đăng lên bởi hoidongdoiphunghiep
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xin nhiệt liệt chào mừng quý ĐB, về tham dự Hội nghị tổng
kết, đánh giá kết quả 07 năm triển khai thực hiện Luật thanh niên
năm 2005

…………………………………………………………………
Đ /c: …………………………………………………….

1. Nghi thức: Tuyên bố lý do
Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu!
Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả 07 năm triển khai thực hiện
Luật Thanh niên năm 2005, làm cơ sở kiến nghị, đề xuất cấp có
thẩm quyền sửa đổi, bổ sung luật thanh niên trong thời gian tới.
Song song đó phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp
hành Luật cho thanh niên, nâng cao tầm hiểu biết của thanh niên về
gia đình, cộng đồng và xã hội.
Căn cứ hướng dãn số 624 ngày 24/7/2013 của Sở Nội vụ tỉnh
Hậu Giang về việc báo cáo 7 năm thực hiện Luật thanh niên. UBND
huyện tiến hành tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá kết quả 7 năm
thực hiện Luật thanh niên trên địa bàn huyện. Đó là lý do của Hội
nghị hôm nay.

Đ /c: …………………………………………………….

Giới thiệu đại biểu
Đến dự buổi Hội nghị hôm nay, xin nhiệt liệt chào đón và
trân trọng giới thiệu quý lãnh đạo, quý vị đại biểu.
Vinh: Về phía Cấp Tỉnh: Xin trân trọng giới thiệu:

Đ /c: …………………………………………………….
…………………………………………………………………
Đ /c: …………………………………………………….
…………………………………………………………………
Nguyên: Về phía Cấp Huyện: Xin trân trọng giới thiệu:
Đ /c: …………………………………………………….
…………………………………………………………………
Đ /c: …………………………………………………….
…………………………………………………………………
Đ /c: …………………………………………………….

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Đ /c: …………………………………………………….
…………………………………………………………………
Đ /c: …………………………………………………….
………………………………………………………………….
Đ /c: …………………………………………………….
…………………………………………………………………
Đến dự còn có Các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban
ngành đoàn thể huyện, các đ/c đại diện lãnh đạo UBND 15 xã, Thị
trấn, các đồng chí là những thanh niên tiêu biểu trong việc triển
khai, thực hiện Luật thanh niên năm 2005. đ/c đại diện đài truyền
thanh huyện đến dự kịp thời đưa tin cổ vũ phong trào.
2. Nội dung
1.1 Báo cáo kết quả 07 năm thực hiện Luật thanh niên
Kính thưa các đ/c lãnh đạo, kính thưa quý đại biểu!
Để mở đầu cho nội dung chương trình, xin trân trọng giới
thiệu đ/c Phạm Văn Triều phó trưởng phòng Nội vụ huyện sẽ
thông qua báo cáo kết quả 07 năm thực hiện Luật thanh Niên. Xin
kính mời đ/c
Xin cám ơn đ/c.
1.2 Phát biểu gợi ý thảo luận
Kính thưa các đ/c lãnh đạo, kính thưa quý đại biểu!
Để kết quả thảo luận của Hội nghị đạt hiệu quả và đi vào
trọng tâm. Sau đây xin kính mời đ/c Nguyễn Chí Hùng – Phó CT
Thường trực UBND huyện sẽ phát biểu gợi ý thảo luận. Xin kính
mời đ/c
Xin ...
Xin nhiệt liệt chào mừng quý ĐB, về tham dự Hội nghị tổng
kết, đánh giá kết quả 07 năm triển khai thực hiện Luật thanh niên
năm 2005
1. Nghi thức: Tuyên bố lý do
Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu!
Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả 07 năm triển khai thực hiện
Luật Thanh niên năm 2005, làm sở kiến nghị, đề xuất cấp
thẩm quyền sửa đổi, bổ sung luật thanh niên trong thời gian tới.
Song song đó phổ biến, giáo dục pháp luật, ng cao ý thức chấp
hành Luật cho thanh niên, nâng cao tầm hiểu biết của thanh niên về
gia đình, cộng đồng và xã hội.
Căn cứ hướng dãn số 624 ngày 24/7/2013 của Sở Nội vụ tỉnh
Hậu Giang về việc báo cáo 7 năm thực hiện Luật thanh niên. UBND
huyện tiến nh tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá kết quả 7 năm
thực hiện Luật thanh niên trên địa bàn huyện. Đó do của Hội
nghị hôm nay.
Giới thiệu đại biểu
Đến dự buổi Hội nghị hôm nay, xin nhiệt liệt chào đón
trân trọng giới thiệu quý lãnh đạo, quý vị đại biểu.
Vinh: Về phía Cấp Tỉnh: Xin trân trọng giới thiệu:
Đ /c: …………………………………………………….
…………………………………………………………………
Đ /c: …………………………………………………….
…………………………………………………………………
Nguyên: Về phía Cấp Huyện: Xin trân trọng giới thiệu:
Đ /c: …………………………………………………….
…………………………………………………………………
Đ /c: …………………………………………………….
…………………………………………………………………
Đ /c: …………………………………………………….
…………………………………………………………………
Đ /c: …………………………………………………….
…………………………………………………………………
Đ /c: …………………………………………………….
…………………………………………………………………
Đ /c: …………………………………………………….
…………………………………………………………………
Đ /c: …………………………………………………….
………………………………………………………………….
Đ /c: …………………………………………………….
…………………………………………………………………
Đến dự còn Các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban
ngành đoàn thể huyện, các đ/c đại diện lãnh đạo UBND 15 xã, Thị
trấn, các đồng chí những thanh niên tiêu biểu trong việc triển
khai, thực hiện Luật thanh niên năm 2005. đ/c đại diện đài truyền
thanh huyện đến dự kịp thời đưa tin cổ vũ phong trào.
2. Nội dung
1.1 Báo cáo kết quả 07 năm thực hiện Luật thanh niên
Kính thưa các đ/c lãnh đạo, kính thưa quý đại biểu!
Để m đầu cho nội dung chương trình, xin trân trọng giới
thiệu đ/c Phạm Văn Triều phó trưởng phòng Nội vụ huyện sẽ
thông qua báo cáo kết quả 07 năm thực hiện Luật thanh Niên. Xin
kính mời đ/c
Xin cám ơn đ/c.
1.2 Phát biểu gợi ý thảo luận
Kính thưa các đ/c lãnh đạo, kính thưa quý đại biểu!
Để kết quả thảo luận của Hội nghị đạt hiệu quả đi vào
trọng tâm. Sau đây xin kính mời đ/c Nguyễn Chí Hùng Phó CT
Thường trực UBND huyện sẽ phát biểu gợi ý thảo luận. Xin kính
mời đ/c
Xin cám ơn đ/c.
1.3 Phát biểu Tham luận của các ngành:
Chương trình tổng kết Luật thanh niên - Trang 2
Chương trình tổng kết Luật thanh niên - Người đăng: hoidongdoiphunghiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chương trình tổng kết Luật thanh niên 9 10 759