Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHÀ Ở VÀ CAC TÀI SẢN KHÁC

Được đăng lên bởi nguyendanghiep-lk
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2014 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong nền kinh tế thị trường luôn vận động và phát triển như hiện nay, đi
đôi với nó là áp lực của sự gia tăng về dân số và tốc độ đô thị hóa cao, kéo
theo đó là nhu cầu sử dụng đất tăng lên hàng ngày, nhưng diện tích đất đai thì
luôn cố định và có giới hạn đã làm cho tỉ lệ diện tích đất trên đầu người ngày
càng giảm. Khi xã hội phát triển, con người đều có nhu cầu về đất để ở và mở
rộng sản xuất, nhưng với xu hướng trên thì họ khó có thể tìm được một vị trí
lý tưởng, do đó con người phải tìm mọi cách để có được thửa đất thích hợp,
quá trình đó làm cho đất đai ngày càng có giá trị, trở nên vô cùng quý giá. Từ
đó, hình thành những mâu thuẫn trong việc sử dụng đất. Vì vậy, để tránh tình
trạng lấn chiếm, sử dụng sai mục đích gây thất thoát những nguồn lợi mà đất
đai có thể mang lại, thì mỗi quốc gia đều có chính sách riêng để quản lý. Đối
với nước ta, ngoài những mục đích trên, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất còn là một nội dung trọng yếu của quản lý nhà nước trên lĩnh vực
đất đai và là một trong những căn cứ quan trọng để giải quyết những mâu
thuẫn xảy ra trong quá trình sử dụng, đồng thời cũng là điều kiện để người sử
dụng đất thực hiện những quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi sử dụng đất.
Theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992,
Điều 18, Chương 2 quy định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước
thống nhất quản lý theo quy hoạch và theo pháp luật đảm bảo sử dụng đúng
mục đích và có hiệu quả. Nhà nước giao đất cho các tổ chức và cá nhân sử
dụng ổn định lâu dài”.
Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện công tác ĐKĐĐ và cấp GCNQSDĐ
được triển khai rộng rãi trên toàn tỉnh nói chung và trên địa bàn UBND xã
Xuân Tây nói riêng, trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, đặc
biệt trong việc cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá
nhân. Vì vậy, để kịp thời theo dõi, đánh giá những kết quả đã làm được,
những khó khăn vướng mắc và những tác dụng của việc cấp giấy Chứng nhận
quyền sử dụng đất để ổn định tình hình an ninh chính trị, phục vụ các yêu cầu
1

phát triển kinh tế xã hội, nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý Nhà
nước về đất đai, và để góp phần hoàn chỉnh chính sách pháp luật về đất đai.
Công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ)
là một trong mười ba nội dung quản lý nhà nước về đất đai, là căn cứ pháp lý
để Nhà nước quản lý đất đai, đồng thời là điều kiện đảm bảo cho người sử
dụng đất yên tâm hơn trong quá trình đầu tư sản xuất, thông qua công tác này
Nhà nư...
ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong nền kinh tế thị trường luôn vận động và phát triển như hiện nay, đi
đôi với áp lực của sự gia tăng về dân số tốc độ đô thị hóa cao, kéo
theo đó là nhu cầu sử dụng đất tăng lên hàng ngày, nhưng diện ch đất đai thì
luôn cố đnh có giới hạn đã làm cho tỉ lệ diện ch đất trên đầu người ngày
càng giảm. Khi xã hội phát triển, con người đều có nhu cầu về đất để ở và mở
rộng sản xuất, nhưng với xu hướng trên thì h khó có thể tìm được một vị trí
tưởng, do đó con người phải tìm mọi cách để được thửa đất thích hợp,
quá trình đó làm cho đất đai ngày càng có giá trị, trở nên vô cùng quý giá. T
đó, hình thành những mâu thuẫn trong việc sử dụng đất.vậy, để tránh tình
trạng lấn chiếm, sử dụng sai mục đích gây thất thoát những nguồn lợi đất
đai thể mang lại, thì mỗi quốc gia đều chính sách riêng để quản lý. Đối
với nước ta, ngoài những mục đích trên, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất còn là một nội dung trọng yếu của quản lý nhà nước trên lĩnh vực
đất đai một trong những căn cứ quan trọng để giải quyết những mâu
thuẫn xảy ra trong quá trình sử dụng, đồng thời cũng là điều kiện để người sử
dụng đất thực hiện những quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi sử dụng đất.
Theo Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992,
Điều 18, Chương 2 quy định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước
thống nhất quản theo quy hoạch theo pháp luật đảm bảo sử dụng đúng
mục đích hiệu quả. Nhà nước giao đất cho c tổ chức nhân sử
dụng ổn định lâu dài”.
Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện công tác ĐKĐĐ và cấp GCNQSDĐ
được triển khai rộng rãi trên toàn tỉnhi chung tn địa bàn UBND
Xuân Tây nói riêng, trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, đặc
biệt trong việc cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình,
nhân. vậy, để kịp thời theo dõi, đánh giá những kết quả đã làm được,
những khó khăn vướng mắc và những tác dụng của việc cấp giấy Chứng nhận
quyền sử dụng đất để ổn định nh nh an ninh chính trị, phục vụ các yêu cầu
1
CHUYÊN ĐỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHÀ Ở VÀ CAC TÀI SẢN KHÁC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHÀ Ở VÀ CAC TÀI SẢN KHÁC - Người đăng: nguyendanghiep-lk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHÀ Ở VÀ CAC TÀI SẢN KHÁC 9 10 630