Ktl-icon-tai-lieu

Đảm bảo tiền vay bằng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai

Được đăng lên bởi tuyetmai3101
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 389 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA LUẬT
*******

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
Đề tài:
BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG THẾ CHẤP TÀI SẢN
HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI TRONG
HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

GVHD : Th.S Nguyễn Hoàng Duy Linh
SVTH : Nguyễn Thị Tuyết Mai
LỚP

: 37k13

Đà Nẵng, tháng 11 năm 2014

Chuyên đề tốt nghiệp
Linh

GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng Duy

LỜI CẢM ƠN
Sau thời gian nghiên cứu, học tập tại khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế - Đại
học Đà Nẵng, được sự giúp đỡ tận tình của các thầy giáo, cô giáo, tôi đã hoàn thiện
chuyên đề thực tập với đề tài: “Bảo đảm tiền vay bằng thế chấp tài sản hình thành
trong tương lai trong hợp đồng tín dụng”.
Hoàn thành chuyên đề này, cho phép tôi được bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới thầy
Nguyễn Hoàng Duy Linh (khoa Luật - Trường Đại học Kinh Tế - Đà Nẵng), đã tận
tình chỉ bảo, hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình làm chuyên đề, đồng thời
cảm ơn các thầy, cô giáo trong khoa đã giúp tôi hoàn thành chuyên đề này.
Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các cô chú, các anh chị trong Tòa án nhân dân thành
phố Đà Nẵng đã tạo điều kiện cho tôi thực tập và tích cực giúp đỡ, hỗ trợ tài liệu, cung
cấp kiến thức chuyên môn để tôi hoàn thành tốt bài viết của mình.
Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người và xin gửi đến thầy cô
khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, các cô chú, anh chị ở Tòa án nhân dân
thành phố Đà Nẵng những lời chúc tốt đẹp nhất, hạnh phúc trong cuộc sống và thành
công trong công việc.
Trong quá trình thực hiện chuyên đề, do thời gian có hạn cũng như hạn chế về
trình độ nghiên cứu, kiến thức lẫn kinh nghiệm thực tế nên sẽ không tránh khỏi những
sai sót, khiếm khuyết nhất định. Do đó tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của
quý thầy cô quan tâm đến vấn đề này để tôi hoàn thiện hơn về kỹ năng viết nói riêng
và kinh nghiệm thực tiễn nói chung.

SVTH: Nguyễn Thị Tuyết Mai. Lớp: 37k13 Trang 1

Chuyên đề tốt nghiệp
Linh

GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng Duy

LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.
Các số liệu, phân tích, lập luận và kết quả nêu trong chuyên đề là trung thực và
chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác.
Bất kỳ vi phạm nào của tôi (nếu có) sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, quy
chế của Đại học Đà Nẵng và quy chế của Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Người cam đoan

Nguyễn Thị Tuyết Mai

SVTH: Nguyễn Thị Tuyết Mai. Lớp: 37k13 Trang 2

Chuyên đề tốt nghiệp
Linh

GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng Duy

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
TSHTTTL
HTTTL
BLDS
NHNN
BTP
NĐ-CP
TTLT
...



*******

Đề tài:
 !"#
$%
&'()*
 )+,-#./012342.)/052,
# +./012,6/07895
:+;<=>;

Đà Nẵng, tháng 11 năm 2014
Đảm bảo tiền vay bằng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đảm bảo tiền vay bằng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai - Người đăng: tuyetmai3101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Đảm bảo tiền vay bằng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai 9 10 58