Ktl-icon-tai-lieu

Dân sự

Được đăng lên bởi Phương Tèo
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 523 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong quan hệ pháp luật dân sự, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể có
gắn bó chặt chẽ, liên quan mật thiết với nhau. Việc một cá nhân vắng mặt
trong thời gian dài không có tin tức trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích của các
chủ thể có liên quan. Việc tuyên bố một cá nhân mất tích là cần thiết và được
quy định cụ thể trong Luật Dân sự.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, nhóm chúng em đã quyết
định chọn đề tài: “ Hãy sưu tầm một trường hợp thực tiễn tuyên bố cá nhân bị
mất tích. Trên cơ sở đó, hãy phân tích rõ:
1. Các điều kiện tuyên bố cá nhân mất tích trong trường hợp trên? Nhận xét về
các điều kiện được áp dụng trong trường hợp trên.
2. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của cá nhân bị tuyên bố mất tích?
Những ai bị ảnh hưởng đến lợi ích và bị ảnh hưởng như thế nào khi cá nhân bị
tuyên bố mất tích trong trường hợp trên?
3. Giả sử cá nhân bị tuyên bố mất tích là bên thế chấp đồng thời là người vay
tiền của Ngân hàng thì Ngânn hàng có đòi nợ được không? Chỉ rõ các căn cứ
pháp lý làm cơ sở cho lập luận của mình.”

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Tình huống: “ Bà Hoàng Thị A, có chồng là ông Nguyễn Văn H, cư trú
tại Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Hai người có con chung là Nguyễn Tâm T, năm
nay 19 tuổi. Ngày 01-01-2004, để có đủ vốn làm ăn, ông H đã thế chấp mảnh
đất đứng tên ông do được thừa kế từ cha mẹ trước khi đính hôn trị giá 2 tỉ

đồng để vay ngân hàng 1 tỉ đồng, với kì hạn là 4 năm, lãi suất 10%/1 năm. Với
số vốn vừa vay, ngày 01-05-2004, ông H rời khỏi nơi cư trú, ra Hà Nội làm ăn
cùng bạn. Nhưng sau lá thư cuối cùng ghi ngày gửi là 22-07-2004, gia đình bà
A không có tin tức xác thực về ông H nữa. Ngày 12-01-2005, bà A gửi đơn
yêu cầu tòa án giúp đỡ tìm ông H. Đồng thời, bà A cũng đã đăng báo tìm
người chồng, đăng tin trên các phương tiện thông tin đại chúng,, nhờ người
quen tìm kiếm. Sau một thời gian dài tìm kiếm tin tức của chồng mà không
thấy hồi âm, ngày 20-06-2007 Tòa án nhân dân Quận 9 TP. Hồ Chí Minh đã
giải quyết đơn yêu cầu của bà Hoàng Thị A và tuyên bố mất tích với ông H”
I. CÁC ĐIỀU KIỆN TUYÊN BỐ MẤT TÍCH
1. Các điều kiện tuyên bố mất tích
Điều 78 Bộ luật dân sự 2005 quy định:
1. Khi một người biệt tích hai năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các
biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự
nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì
theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố
người đó mất tích. Thời hạn hai năm được tính từ ngày biết tin tức c...
ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong quan hệ pháp luật dân sự, quyền nghĩa vụ của các chủ thể
gắn chặt chẽ, liên quan mật thiết với nhau. Việc một nhân vắng mặt
trong thời gian dài không tin tức trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích của các
chủ thể liên quan. Việc tuyên bố một nhân mất tích cần thiết được
quy định cụ thể trong Luật Dân sự.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, nhóm chúng em đã quyết
định chọn đề tài: Hãy sưu tầm một trường hợp thực tiễn tuyên bố nhân bị
mất tích. Trên cơ sở đó, hãy phân tích rõ:
1. Các điều kiện tuyên bố cá nhân mất tích trong trường hợp trên? Nhận xét về
các điều kiện được áp dụng trong trường hợp trên.
2. Quan hệ nhân thân quan hệ tài sản của nhân bị tuyên bố mất tích?
Những ai bị ảnh hưởng đến lợi ích và bị ảnh hưởng như thế nào khi cá nhân bị
tuyên bố mất tích trong trường hợp trên?
3. Giả sử nhân bị tuyên bố mất tích bên thế chấp đồng thời người vay
tiền của Ngân hàng thì Ngânn hàng đòi nợ được không? Chỉ các căn cứ
pháp lý làm cơ sở cho lập luận của mình.”
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Tình huống: Hoàng ThA, chồng ông Nguyễn Văn H, trú
tại Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Hai người có con chung là Nguyễn Tâm T, năm
nay 19 tuổi. Ngày 01-01-2004, để đvốn làm ăn, ông H đã thế chấp mảnh
đất đứng tên ông do được thừa kế từ cha mẹ trước khi đính hôn trị giá 2 tỉ
Dân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dân sự - Người đăng: Phương Tèo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Dân sự 9 10 986