Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn kĩ năng giao tiếp trong kinh doanh

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1841 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH

1.2. Mã HP/MH:

845065

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại 2 (843103)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Môn học này trang bị những kiến thức và kỹ năng giao tiếp và đàm phán có hiệu
quả; một lợi thế thăng tiến nghề nghiệp ở nơi làm việc. Nội dung môn học giới thiệu
những vấn đề về giao tiếp như: nguyên tắc, đặc điểm giao tiếp trong kinh doanh, những
rào cản trong giao tiếp, tầm quan trọng của giao tiếp hiệu quả, mô hình và kế hoạch giao
tiếp. Những nguyên tắc cơ bản khi viết và nói như nguyên tắc ABC, 3C, 5C. Các kỹ năng
truyền thông tin: Nói – viết, kỹ năng nhận thông tin: Lắng nghe - Ứng xử . Đặc biệt rèn
luyện kỹ năng “lắng nghe” cách ứng xử, một dạng giao tiếp phi ngôn ngữ thể hiện qua cử
chỉ, thái độ, hành vi của đối tượng. Môn học cũng giới thiệu đặc điểm giao tiếp ở một số
nước có nền văn hóa khác nhau.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1 Về kiến thức:
Môn học giúp sinh viên hiểu sự cần thiết phải giao tiếp trong kinh doanh, vì sao
giao tiếp thất bại. Để giao tiếp thành công cần nắm vững các nguyên tắc cơ bản cùng các
kỹ năng: nói – viết – lắng nghe - ứng xử. Hiểu và nhận biết cách thức giao tiếp phi ngôn
ngữ. Một số hiểu biết về giao tiếp với các nước có nền văn hóa khác nhau.
3.2 Về kĩ năng:
Sinh viên sẽ thực hành để làm quen với các kỹ năng giao tiếp như nói chuyện trước
công chúng, cách viết một thư thương mại, cách lắng nghe hiệu quả. Các cách ứng xử
như chào hỏi, bắt tay, trao danh thiếp, cách sử dụng điện thoại, e.mail, phong cách đi
đứng, ăn mặc, tiếp khách… cùng kỹ năng gây thiện cảm khi giao tiếp với đối tác.
3.3 Về thái độ:
Sinh viên có tinh thần hăng say làm việc, ham thích công việc sau khi ra trường,
biết tôn trọng con người tạo hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
1

Chương 1.

Bản chất của giao tiếp.

Chương 2.

Đặc điểm, nguyên tắc, mô hình và kế hoạch giao tiếp.

Chương 3.

Kỹ năng truyền thông tin: “Viết và nói”.

Chương 4.

Kỹ năng nhận thông tin: “Lắng nghe”.

Chương 5.

Kỹ năng ứng xử.

Chương 6.

Giao tiếp phi ngôn ngữ.

Chương 7.

Giao tiếp trong kinh doanh...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH
1.2. Mã HP/MH: 845065
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại 2 (843103)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Môn học này trang bị những kiến thức kỹ năng giao tiếp đàm phán hiệu
quả; một lợi thế thăng tiến nghề nghiệp nơi làm việc. Nội dung môn học giới thiệu
những vấn đề về giao tiếp như: nguyên tắc, đặc điểm giao tiếp trong kinh doanh, những
rào cản trong giao tiếp, tầm quan trọng của giao tiếp hiệu quả, hình kế hoạch giao
tiếp. Những nguyên tắc bản khi viết nói như nguyên tắc ABC, 3C, 5C. c kỹ năng
truyền thông tin: Nói viết, kỹ năng nhận thông tin: Lắng nghe - Ứng xử . Đặc biệt rèn
luyện kỹ năng “lắng nghe” cách ứng xử, một dạng giao tiếp phi ngôn ngữ thể hiện qua cử
chỉ, thái độ, hành vi của đối tượng. Môn học cũng giới thiệu đặc điểm giao tiếp một số
nước có nền văn hóa khác nhau.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1 Về kiến thức:
Môn học giúp sinh viên hiểu s cần thiết phải giao tiếp trong kinh doanh, sao
giao tiếp thất bại. Để giao tiếp thành công cần nắm vững các nguyên tắc bản cùng c
kỹ năng: nói viết lắng nghe - ứng xử. Hiểu nhận biết cách thức giao tiếp phi ngôn
ngữ. Một số hiểu biết về giao tiếp với các nước có nền văn hóa khác nhau.
3.2 Về kĩ năng:
Sinh viên sẽ thực hành để làm quen với các kỹ năng giao tiếp như nói chuyện trước
công chúng, cách viết một thư thương mại, cách lắng nghe hiệu quả. Các cách ứng xử
như chào hỏi, bắt tay, trao danh thiếp, cách sử dụng điện thoại, e.mail, phong cách đi
đứng, ăn mặc, tiếp khách… cùng kỹ năng gây thiện cảm khi giao tiếp với đối tác.
3.3 Về thái độ:
Sinh viên tinh thần hăng say làm việc, ham thích công việc sau khi ra trường,
biết tôn trọng con người tạo hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
1
đề cương môn kĩ năng giao tiếp trong kinh doanh - Trang 2
đề cương môn kĩ năng giao tiếp trong kinh doanh - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đề cương môn kĩ năng giao tiếp trong kinh doanh 9 10 365