Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn kĩ năng tư vấn pháp luật thuế

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1630 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ

1.2. Mã HP/MH:

845062

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Pháp luật về thuế (843040)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Học xong môn này, sinh viên có được các kiến thức về thuế, hiểu, nắm rõ bản chất,
phân tích tình hình luật thuế hiện tại. Tránh rủi ro và tổn thất về kinh tế trong quản lý các
sắc thuế Giá trị gia tăng (GTGT), sắc thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), sắc thuế thu
nhập cá nhân (TNCD),… Học hoàn thiện các thủ tục khi quyết toán thuế. Tạo cho sinh
viên nắm chắc, tích lũy kinh nghiệm, mở rộng tầm hiểu biết về công việc kê khai, quản lý
thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong công ty. Kỹ năng này bảo đảm không hề có
bất kỳ sơ suất nào có thể xảy ra khi cơ quan thuế tiến hành kiểm tra.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sinh viên có được các kiến thức về thuế, hiểu, nắm rõ bản chất, phân tích tình hình
luật thuế hiện tại. Tránh rủi ro và tổn thất về kinh tế trong quản lý các sắc thuế Giá trị gia
tăng (GTGT), sắc thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), sắc thuế thu nhập cá nhân
(TNCN)…
3.2. Về kĩ năng:
Học xong học phần này, sinh viên có kỹ năng xử lý hoàn thiện các thủ tục khi quyết
toán thuế. Tạo cho sinh viên nắm chắc, tích lũy kinh nghiệm, mở rộng tầm hiểu biết về
công việc kê khai, quản lý thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong công ty .
3.3. Về thái độ:
Từ việc có những kiến thức pháp luật về và các kỹ năng tư vấn về thuế, bảo đảm không
hề có bất kỳ sơ suất nào có thể xảy ra khi cơ quan thuế tiến hành kiểm tra. Qua đó, nâng
cao thái độ chấp hành pháp luật trong quá trình làm việc và giải quyết tốt các tình huống
pháp lý có liên quan.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH: nội dung học phần gồm có 6 chương:
Chương 1: Kỹ năng chung về tư vấn
1

Chương 2. Những loại thuế nộp khi kinh doanh
Chương 3. Tư vấn về thuế thu nhập doanh nghiệp
Chương 4. Tư vấn về Thuế Giá trị gia tăng
Chương 5. Tư vấn pháp luật thuế thu nhập cá nhân
Chương 6. Tư vấn về các loại thuế khác
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Nội dung chi tiết HP/MH

Chương 1. Kỹ năng chung
1.1. Kỹ năng tiếp xúc với đối tượng tư vấn
1.2. Tư vấn trực tiếp bằng miệng
1.3. Tư vấn bằ...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ
1.2. Mã HP/MH: 845062
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Pháp luật về thuế (843040)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Học xong môn này, sinh viên được các kiến thức về thuế, hiểu, nắm bản chất,
phân tích tình hình luật thuế hiện tại. Tránh rủi rotổn thất về kinh tế trong quảncác
sắc thuế Giá trị gia tăng (GTGT), sắc thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), sắc thuế thu
nhập cá nhân (TNCD),… Học hoàn thiện các thủ tục khi quyết toán thuế. Tạo cho sinh
viên nắm chắc, tích lũy kinh nghiệm, mở rộng tầm hiểu biết về công việc kê khai, quản lý
thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong ng ty. Kỹ năng này bảo đảm không hề
bất kỳ sơ suất nào có thể xảy ra khi cơ quan thuế tiến hành kiểm tra.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sinh viên đượcc kiến thức về thuế, hiểu, nắm rõ bản chất, phân tích tình hình
luật thuế hiện tại. Tránh rủi ro tổn thất về kinh tế trong quản các sắc thuế Giá trị gia
tăng (GTGT), sắc thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), sắc thuế thu nhập cá nhân
(TNCN)…
3.2. Về kĩ năng:
Học xong học phần này, sinh viên kỹ năng xử hoàn thiện các thủ tục khi quyết
toán thuế. Tạo cho sinh viên nắm chắc, tích lũy kinh nghiệm, mở rộng tầm hiểu biết về
công việc kê khai, quản lý thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong công ty .
3.3. Về thái độ:
Từ việc có những kiến thức pháp luật về và các kỹ năng tư vấn về thuế, bảo đảm không
hề bất kỳ suất nào thể xảy ra khi quan thuế tiến hành kiểm tra. Qua đó, nâng
cao thái độ chấp hành pháp luật trong quá trình làm việc giải quyết tốt các tình huống
pháp lý có liên quan.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH: nội dung học phần gồm có 6 chương:
Chương 1: Kỹ năng chung về tư vấn
1
đề cương môn kĩ năng tư vấn pháp luật thuế - Trang 2
đề cương môn kĩ năng tư vấn pháp luật thuế - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề cương môn kĩ năng tư vấn pháp luật thuế 9 10 938