Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT LAO ĐỘNG 2

Được đăng lên bởi kimduyen_hd
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1922 lần   |   Lượt tải: 18 lần
ĐỀ CƯƠNG LLĐ
Câu 1: Vì sao nói nói nội quy lao động ,thỏa ước lao động tập thể là nguồn bổ
sung của Luật Lao Động? Lợi ích mà thỏa ước lao động tập thể mang lại cho
NLĐ và người sử dụng lao động.
Trả lời: Nói “nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể là nguồn bổ sung của
Luật Lao Động” là vì:
- Nội quy lao động là: những quy định về kỷ luật lao động mà người lao
động phải thực hiện khi làm việc tại doanh nghiệp; quy định việc xử lý đối
với người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động; quy định trách
nhiệm vật chất đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động làm thiệt
hại tài sản của Công ty.
- Thoả ước lao động tập thể là: sự cụ thể hoá các quy định của pháp luật cho
phù hợp với điều kiện, khả năng thực tiễn của từng đơn vị về các điều kiện
lao động, sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan
hệ lao động.
Tất cả những quy định này là những cụ thể nhất được xây dựng dựa trên nền tảng
của Bộ luật lao động, các quy định này phải đảm bào không được trái pháp luật và
phải theo 1 trình tự bắt buộc. Mỗi công ti, doanh nghiệp, NSDLĐ hoạt động một
lĩnh vực, ngành nghề, điều kiện lao động, công cụ lao động, chuyên môn riêng,
không đồng nhất giống nhau, vì vậy việc xây dựng văn bản luật điều chỉnh chung
là rất khó, nội dung, quy định này phù hợp với điều kiện công ti này, nhưng lại
không phù hợp với công ti khác…
Nên cần đến sự bổ sung của “Nội quy lao đông, Thoả ước lao động tập thể” để
quản lí được chặt chẽ hơn, phù hợp với mỗi loại hình doanh nghiệp, loại hình kinh
doanh hơn. Điều này không những giúp ích cho NSDLĐ mà còn tạo điều kiện, cơ
hội cho NLĐ.
“Lợi ích mà thỏa ước lao động tập thể mang lại cho NLĐ và người sử dụng lao
động?”
- TƯLĐTT tạo nên cộng đồng quyền lợi và trách nhiệm giữa hai bên. Vì
TƯLĐTT được xác lập dựa trên sự thoả thuận giữa tập thể lao động với
NSDLĐ, nên hai bên có quyền tự do thoả thuận, trình bày những quan
điểm, đề xuất những nguyện vọng của mình. Lợi ích của các bên sẽ thống
nhất với nhau hơn, đồng thời các bên có trách nhiệm hơn trong việc thực
hiện các quyền và nghĩa vụ lao động.
- TƯLĐTT góp phần điều hoà lợi ích, ngăn ngừa mâu thuẫn xung đột trong
quan hệ lao động. TƯLĐTT sẽ tạo điều kiện cho NLĐ và NSDLĐ bình
đẳng hơn, cùng nhau hợp tác vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
- TƯLĐTT là cơ sở pháp lí quan trọng để giải quyết các tranh chấp lao động.
Trong quá trình lao động không thể tránh khỏi những bất đồng giữa NLĐ
và NSDLĐ. Có những bất đồng hai bên có thể tự dàn xếp thương lượng,
nhưng c...
ĐỀ CƯƠNG LLĐ
Câu 1: Vì sao nói nói nội quy lao động ,thỏa ước lao động tập thể là nguồn bổ
sung của Luật Lao Động? Lợi ích mà thỏa ước lao động tập thể mang lại cho
NLĐ và người sử dụng lao động.
Trả lời: Nói “nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể là nguồn bổ sung của
Luật Lao Động” là vì:
- Nội quy lao động là: những quy định về kỷ luật lao động mà người lao
động phải thực hiện khi làm việc tại doanh nghiệp; quy định việc xử lý đối
với người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động; quy định trách
nhiệm vật chất đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động làm thiệt
hại tài sản của Công ty.
- Thoả ước lao động tập thể là: sự cụ thể hoá các quy định của pháp luật cho
phù hợp với điều kiện, khả năng thực tiễn của từng đơn vị về các điều kiện
lao động, sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan
hệ lao động.
Tất cả những quy định này là những cụ thể nhất được xây dựng dựa trên nền tảng
của Bộ luật lao động, các quy định này phải đảm bào không được trái pháp luật và
phải theo 1 trình tự bắt buộc. Mỗi công ti, doanh nghiệp, NSDLĐ hoạt động một
lĩnh vực, ngành nghề, điều kiện lao động, công cụ lao động, chuyên môn riêng,
không đồng nhất giống nhau, vì vậy việc xây dựng văn bản luật điều chỉnh chung
là rất khó, nội dung, quy định này phù hợp với điều kiện công ti này, nhưng lại
không phù hợp với công ti khác…
Nên cần đến sự bổ sung của “Nội quy lao đông, Thoả ước lao động tập thể” để
quản lí được chặt chẽ hơn, phù hợp với mỗi loại hình doanh nghiệp, loại hình kinh
doanh hơn. Điều này không những giúp ích cho NSDLĐ mà còn tạo điều kiện, cơ
hội cho NLĐ.
“Lợi ích mà thỏa ước lao động tập thể mang lại cho NLĐ và người sử dụng lao
động?”
- TƯLĐTT tạo nên cộng đồng quyền lợi và trách nhiệm giữa hai bên. Vì
TƯLĐTT được xác lập dựa trên sự thoả thuận giữa tập thể lao động với
NSDLĐ, nên hai bên có quyền tự do thoả thuận, trình bày những quan
điểm, đề xuất những nguyện vọng của mình. Lợi ích của các bên sẽ thống
nhất với nhau hơn, đồng thời các bên có trách nhiệm hơn trong việc thực
hiện các quyền và nghĩa vụ lao động.
- TƯLĐTT góp phần điều hoà lợi ích, ngăn ngừa mâu thuẫn xung đột trong
quan hệ lao động. TƯLĐTT sẽ tạo điều kiện cho NLĐ và NSDLĐ bình
đẳng hơn, cùng nhau hợp tác vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
- TƯLĐTT là cơ sở pháp lí quan trọng để giải quyết các tranh chấp lao động.
Trong quá trình lao động không thể tránh khỏi những bất đồng giữa NLĐ
và NSDLĐ. Có những bất đồng hai bên có thể tự dàn xếp thương lượng,
nhưng cũng có bất đồng 2 bên không thể thương lượng đực làm nảy sinh
1
ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT LAO ĐỘNG 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT LAO ĐỘNG 2 - Người đăng: kimduyen_hd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT LAO ĐỘNG 2 9 10 413