Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LuẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 2000

Được đăng lên bởi nguyenbalan1995
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 793 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI THUYẾT TRÌNH
NHÓM 1 – ĐHTN10F
ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA
LuẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 2000

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT :
KHÁI QUÁT VỀ LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
1.Khái niệm: là một ngành luật độc lập trong hệ thống
pháp luật Việt Nam bao gồm các quy phạm pháp luật
do nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ
hôn nhân và gia đình về nhân thân và tài sản.
2.Đối tượng điều chỉnh: là các quan hệ xã hội trong
lĩnh vực hôn nhân và gia đình: quan hệ nhân thân và
quan hệ tài sản giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và các
con, giữa các quan hệ ruột thịt khác.

3.Phương pháp điều chỉnh:
• là những cách thức, biện pháp mà các quy
phạm pháp luật Hôn nhân và gia đình tác động
lên các quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều
chỉnh của nó, phù hợp với ý chí của nhà nước.

4.Những nguyên tắc cơ bản của luật Hôn nhân và
gia đình:
- Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ.
- Một vợ, một chồng.
- Bình đẳng vợ chồng, bình đẳng nam nữ, không
phân biệt tôn giáo, dân tộc, quốc tịch.
- Bảo vệ quyền lợi của cha mẹ và các con.
- Bảo vệ bà mẹ và trẻ em.

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT HÔN
VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2000
1.Kết hôn và các trường hợp bị cấm kết hôn.
Điều kiện kết hôn (Điều 9):
- Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên.
- Việc kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định, không bên
nào được ép buộc, lừa dối bên nào,không ai được cưỡng ép
hoặc cản trở.
Các trường hợp bị cấm kết hôn (Điều 10):
- Người đang có vợ hoặc đang có chồng.
- Người mất năng lực hành vi dân sự.
- Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ, giữa những
người có họ trong phạm vi ba đời.

- Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa những
người từng là cha mẹ nuôi với con nuôi; bố
chồng với con dâu; mẹ vợ với con rể; bố dượng
với con riêng của vợ; mẹ kế với con riêng của
chồng.
- Việc kết hôn phải được đăng kí tại cơ quan
nhà nước có thẩm quyền theo quy định của
nhà nước.(Điều 12)

2.Quan hệ giữa vợ và chồng.
2.1 Quyền và nghĩa vụ về nhân thân giữa vợ và chồng
(Điều 18,19,20,21,22)
- Vợ chồng chung thủy, thương yêu, quý trọng, chăm
sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng gia đình no
ấm, bình đẳng,tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.
- Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền
ngang nhau về mọi mặt trong gia đình

-Nơi cư trú của vợ chồng do vợ chồng tự quyết định,
không bị ràng buộc bởi phong tục,tập quán, địa giới
hành chính.
- Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng,tôn giáo của vợ,
chồng.
- Vợ chồng tôn trọng và giữ gìn danh dự, nhân
phẩm, uy tín cho nhau.
2.2 Quyền và nghĩa vụ về tài sản giữa vợ và chồng

- Quyền sở hữu tài sản c...
BÀI THUYẾT TRÌNH
NHÓM 1 – ĐHTN10F
ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA
LuẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 2000
ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LuẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 2000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LuẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 2000 - Người đăng: nguyenbalan1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LuẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 2000 9 10 113