Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi hình sự

Được đăng lên bởi ductunganh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2282 lần   |   Lượt tải: 2 lần
đề thi hình sự.
Câu 1: Khẳng định sau đúng hay sai
a- Mọi trường hợp đưa hối lộ trên 500.000 đều bị xử về tội đưa hối lộ
b- Tội hoạt động phỉ có cấu thành hình thức
Câu 2: A lén lút chiếm đoạt tài sản của B. Bị B phát hiện hô hoán, A đã đánh rồi
xô B ngã nhằm mục đích bảo vệ tài sản đã chiếm đoạt. Định tội cho A?
Câu 1: Những khẳng định sau đúng hay sai:
a. Bố giết con mới đẻ thì bị truy cứu tội giết con mới đẻ.
b. Tội giết người có cấu thành tội phạm vật chất vì hậu quả chết người phải xảy
ra.
Câu 2:
Phân biệt mặt khách quan của tội phản bội TQ và tội gián điệp.
Do mâu thuẫn với nhau A dùng dao chém B gây thương tật 30%.Hỏi:
-Nếu A mới 15 tuổi thì a có phai chịu tội theo điều 104 hay kô?Tại sao?
-Nếu A đủ 16 tuổi thì A phải chịu tội theo khoản nào điểm nào điều 104.A chịu
mức hình phạt cao nhất là mấy năm tù
1. Những khảng định sau đúng hay sai
a. Hiếp dâm làm nạn nhân chết bị xử theo tội "Hiếp dâm" với tình tiết làm nạn
nhân chết
b. Tội bạo loạn luôn diẽn ra dưới hình thức đồng phạm
2. Phân biệt chủ thể của tội 93 "giết người" và chủ thể tội 94 "giết con mới đẻ"
1. Những khẳng định sau đúng hay sai
a. Phụ nữ có thể phạm tội cưỡng dâm
Câu 1: khẳng định sau đây đúng hay sai? GT tại sao?
a. Tình tiết " giết nhiều người" quy định tại điểm a khoản 1 Điều 93 đòi hỏi hậu
quả chết người fải xảy ra đối với tất cả các nạn nhân.
b. Chủ thể của tội gián điệp là người nước ngoài.

Câu 2: Phân biệt tội bức tử Điều 100 và tội hành hạ người khác D110.
Câu 1:
Theo dấu hiệu pháp lý, hãy phân biệt tội cướp giật tài sản và tội trộm cắp tài sản.
Câu 2: Những nhận định sau đúng hay sai, giải thích tại sao?
1. Tình tiết gây hậu quả nghiêm trọng tại điểm g, khoản 2 , Điều 138 BLHS có
thể là gây hậu quả nghiêm trọng cho tài sản.
2. Một người đã bị xử tội tại khoản 2, Điều 138, chưa bị xóa án tích lại phạm tội
tại K1, Điều 137 là tái phạm nguy hiểm.
3. Hành vi giả mạo chức vụ để lừa đảp chiếm đoạt tài sản thì bị truy cứu trách
nhiệm hình sự theo điểm d, khoản 2, điều 139 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khẳng định sau đúng hay sai:
1. Tội giết người là cấu thành vật chất vì chỉ khi hậu quả chết người xảy ra mới
bị xử lý về tội này.
2. Mọi hành vi đưa hối lộ đều bị xử lý về tội này ( Đ 289 - BLHS)
3. Dấu hiệu chiếm đoạt là hành vi chiếm đoạt tài sản được quy định trong Tội
cướp tài sản
Câu 1: Những khẳng định sau đúng hay sai? Gt?
a. Người vi phạm quy định an toàn về điều khiển phương tiện giao thông đường
bộ chỉ cấu thành tội theo Điều 202 BLHS khi có hậu quả nghiêm trọng xảy ra
...
đề thi hình sự.
Câu 1: Khẳng định sau đúng hay sai
a- Mọi trường hợp đưa hối lộ trên 500.000 đều bị xử về tội đưa hối lộ
b- Tội hoạt động phỉ có cấu thành hình thức
Câu 2: A lén lút chiếm đoạt tài sản của B. Bị B phát hiện hô hoán, A đã đánh rồi
xô B ngã nhằm mục đích bảo vệ tài sản đã chiếm đoạt. Định tội cho A?
Câu 1: Những khẳng định sau đúng hay sai:
a. Bố giết con mới đẻ thì bị truy cứu tội giết con mới đẻ.
b. Tội giết người có cấu thành tội phạm vật chất vì hậu quả chết người phải xảy
ra.
Câu 2:
Phân biệt mặt khách quan của tội phản bội TQ và tội gián điệp.
Do mâu thuẫn với nhau A dùng dao chém B gây thương tật 30%.Hỏi:
-Nếu A mới 15 tuổi thì a có phai chịu tội theo điều 104 hay kô?Tại sao?
-Nếu A đủ 16 tuổi thì A phải chịu tội theo khoản nào điểm nào điều 104.A chịu
mức hình phạt cao nhất là mấy năm tù
1. Những khảng định sau đúng hay sai
a. Hiếp dâm làm nạn nhân chết bị xử theo tội "Hiếp dâm" với tình tiết làm nạn
nhân chết
b. Tội bạo loạn luôn diẽn ra dưới hình thức đồng phạm
2. Phân biệt chủ thể của tội 93 "giết người" và chủ thể tội 94 "giết con mới đẻ"
1. Những khẳng định sau đúng hay sai
a. Phụ nữ có thể phạm tội cưỡng dâm
Câu 1: khẳng định sau đây đúng hay sai? GT tại sao?
a. Tình tiết " giết nhiều người" quy định tại điểm a khoản 1 Điều 93 đòi hỏi hậu
quả chết người fải xảy ra đối với tất cả các nạn nhân.
b. Chủ thể của tội gián điệp là người nước ngoài.
Đề thi hình sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi hình sự - Người đăng: ductunganh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề thi hình sự 9 10 762