Ktl-icon-tai-lieu

Đề Thi Tham Khảo Môn Luật Hành Chính

Được đăng lên bởi canhomouoccarariverview
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI MÔN : TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
Khoa : Luật Hành Chính - ĐH Luật TP.HCM
Thời gian : 90 phút
Được sử dụng tài liệu
1. Anh chị hãy cho VD một vụ án hành chính và phân tích các điều kiện khởi kiện trong vụ án
HC đó. (3 điểm)
2. Lý giải các nhận định đúng sai sau đây: (3 điểm)
a/ Tất cả các quyết định kỷ luật áp dụng đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ từ vụ
trưởng và tương đương trở xuống đều là đối tượng xét xử HC của tòa án nhân dân.
SAI=> phải là quyết định kỳ luật buộc thôi việc đối với công chức giữ chức vụ từ vụ trưởng và
tương đương trở xuống mới là đối tượng xét xử HC của tòa án nhân dân.
b/ Xác minh thu thập chứng cứ là nghĩa vụ mà tòa án phải làm đối với bất cứ một vụ khiếu
kiện hành HC nào.
SAI=>k2 điều 78 neu toa an thay rang viec xac minh thu thap chung cu la can thiet trong qua
trinh giai quyet vu an thi moi tien hanh
c/ Không phải trong mọi trường hợp, tòa án đều thụ lý vụ án HC vào ngày người khởi kiện
xuất trình biên lai nộp tiền tạm ứng án phí.
ĐÚNG=>k2 điều 111 LTTHC
3. Pháp luật quy định cần giải quyết như thế nào trong trường hợp sau đây: (2 điểm)
Ngày 10.5.2007, Giám đốc sở thương mại X đã ra quyết định kỷ luật buộc thôi việc ông A (là
công chức công tác tại Sở). Ông A đã gữi đơn khiếu nại về hình thức kỷ luật tới giám đốc sở.
Giám đốc Sở ra quyết định giải quyết định giải quyết định lần đầu với nội dung: Giữ nguyên
hình thức kỷ luật nêu trên. Quyết định giải quyết khiếu nại được được gửi cho ông A ngày
10.7.2007. Ngày 20.7.2007, ông A gửi đơn khiếu nại lần hai đến chủ tịch UBND tỉnh X. Ngày
28.7.2007, ông A gửi đơn khởi kiện vụ án hành chính tại TAND tỉnh X.
4. Việc giải quyết của người có thẩm quyền có đúng pháp luật không? Giải thích?(2 điểm).
1/ Ngày 10.9.2007, bà B (cư ngụ tại xã X, huyện Y, tỉnh Z) gửi đơn khiếu nại đến chủ tịch
UBND tỉnh Z về quyết định tạm giữ tang vật vi phạm hành chính. Chủ tịch Z quyết định giữ
nguyên nội dung quyết định tạm giữ. Bà B đã khởi kiện vụ án HC tại TAND tỉnh Z. Trong phiên
tòa sơ thẩm, chủ tọa phiên tòa đã xác định ông C ( thư ký tòa án) là em cùng cha khác mẹ với bà
B. Hội đồng xét xử đã ra quyết định hoãn phiên tòa.
Đề 2:
--------------------------------ĐE THI MON LUAT TO TUNG HANH CHÍNH
THỜI GIAN : 60 PHUT
I/ Lý thuyết
1. Trình bày quyền hạn của Tòa án khi xét xử sơ thẩm vụ án hành chính. Theo anh (chị) thẩm
quyền này khác gì so với quyền hạn của Tòa án khi xét xử phúc thẩm vụ án hành chính? Vì sao?

2. Câu hỏi nhận định đúng/sai, giải thích:
a. Sau khi thụ lý vụ án, nếu có căn cứ quy định tạ...
ĐỀ THI MÔN : TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
Khoa : Luật Hành Chính - ĐH Luật TP.HCM
Thời gian : 90 phút
Được sử dụng tài liệu
1. Anh chị hãy cho VD một vụ án hành chính phân ch các điều kiện khởi kiện trong vụ án
HC đó. (3 điểm)
2. Lý giải các nhận định đúng sai sau đây: (3 điểm)
a/ Tất cả các quyết định kỷ luật áp dụng đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ từ vụ
trưởng và tương đương trở xuống đều là đối tượng xét xử HC của tòa án nhân dân.
SAI=> phải quyết định kỳ luật buộc thôi việc đối với công chức giữ chức vụ từ vụ trưởng
tương đương trở xuống mới là đối tượng xét xử HC của tòa án nhân dân.
b/ Xác minh thu thập chứng cứ là nghĩa vụ mà tòa án phải làm đối với bất cứ một vụ khiếu
kiện hành HC nào.
SAI=>k2 điều 78 neu toa an thay rang viec xac minh thu thap chung cu la can thiet trong qua
trinh giai quyet vu an thi moi tien hanh
c/ Không phải trong mọi trường hợp, tòa án đều thụ lý vụ án HC vào ngày người khởi kiện
xuất trình biên lai nộp tiền tạm ứng án phí.
ĐÚNG=>k2 điều 111 LTTHC
3. Pháp luật quy định cần giải quyết như thế nào trong trường hợp sau đây: (2 điểm)
Ngày 10.5.2007, Giám đốc sở thương mại X đã ra quyết định kỷ luật buộc thôi việc ông A (là
công chức công tác tại Sở). Ông A đã gữi đơn khiếu nại về nh thức kỷ luật tới giám đốc sở.
Giám đốc Sở ra quyết định giải quyết định giải quyết định lần đầu với nội dung: Giữ nguyên
hình thức kỷ luật nêu trên. Quyết định giải quyết khiếu nại được được gửi cho ông A ngày
10.7.2007. Ngày 20.7.2007, ông A gửi đơn khiếu nại lần hai đến chủ tịch UBND tỉnh X. Ngày
28.7.2007, ông A gửi đơn khởi kiện vụ án hành chính tại TAND tỉnh X.
4. Việc giải quyết của người có thẩm quyền có đúng pháp luật không? Giải thích?(2 điểm).
1/ Ngày 10.9.2007, bà B (cư ngụ tại xã X, huyện Y, tỉnh Z) gửi đơn khiếu nại đến chủ tịch
UBND tỉnh Z về quyết định tạm giữ tang vật vi phạm hành chính. Chủ tịch Z quyết định giữ
nguyên nội dung quyết định tạm giữ. Bà B đã khởi kiện vụ án HC tại TAND tỉnh Z. Trong phiên
tòa sơ thẩm, chủ tọa phiên tòa đã xác định ông C ( thư ký tòa án) là em cùng cha khác mẹ với bà
B. Hội đồng xét xử đã ra quyết định hoãn phiên tòa.
Đề 2:
---------------------------------
ĐE THI MON LUAT TO TUNG HANH CHÍNH
THỜI GIAN : 60 PHUT
I/ Lý thuyết
1. Trình bày quyền hạn của Tòa án khi xét x thẩm vụ án hành chính. Theo anh (chị) thẩm
quyền này khác gì so với quyền hạn của Tòa án khi xét xử phúc thẩm vụ án hành chính? Vì sao?
Đề Thi Tham Khảo Môn Luật Hành Chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề Thi Tham Khảo Môn Luật Hành Chính - Người đăng: canhomouoccarariverview
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề Thi Tham Khảo Môn Luật Hành Chính 9 10 946