Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VỀ LAO ĐỘNG NỮ

Được đăng lên bởi luotlike3
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 888 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VỀ LAO ĐỘNG NỮ
Câu 1. Lao động nữ sinh con, người lao động nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi
(nam, nữ) phải đóng BHXH bao nhiêu tháng mới được hưởng chế độ thai
sản?
A. Phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng;
B. Phải đóng BHXH từ đủ 5 tháng trở lên trong vòng 12 tháng;
C. Phải đóng BHXH từ đủ 4 tháng trở lên trong vòng 12 tháng;
Câu 2. Lao động nữ trong thời gian mang thai được hưởng ưu đãi gì khi đang
làm việc?
A. Được đơn phương chấm dứt hợp đồng theo chỉ định của thầy thuốc;
B. Được nghỉ việc đi khám thai 5 lần, mỗi lần 01 ngày;
C. Làm việc 7giờ/ngày khi có thai đến tháng thứ 7;
D. Cả A, B đều đúng;
Câu 3. Các trường hợp nào dưới đây người sử dụng lao động được quyền
chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ?
A. Hết hạn hợp đồng;
B. Vì lý do kết hôn;
C. Có con dưới 12 tháng tuổi;
Câu 4. Lao động nữ làm việc trong điều kiện bình thường thì thời gian nghỉ
thai sản là?
A. 04 tháng;
B. 05 tháng;
C. 06 tháng.
Câu 5. Lao động nữ là người tàn tật thì thời gian được nghỉ thai sản là?
A. 04 tháng;
B. 05 tháng;
C. 06 tháng;
Câu 6. Lao động nữ có bao nhiêu năm đóng BHXH mới hưởng đủ mức tối đa
75% mức lương hưu hàng tháng?
A. Đủ 25 năm đóng BHXH;
B. Đủ 22 năm đóng BHXH;

1

C. Đủ 20 năm đóng BHXH;
Câu 7. Mức trợ cấp một lần đối với lao động nữ về hưu được quy định như
thế nào?
A. Tính theo số năm đóng BHXH;
B. Từ năm thứ 26 trở đi cứ mỗi năm đóng được tính bằng 0,5 tháng mức
bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH;
C. Trợ cấp tối đa không quá 05 tháng lương;
D. Cả A và B đều đúng;
Câu 8. Lao động nữ làm việc ở nơi và điều kiện bình thường được hưởng chế
độ hưu trí hàng tháng khi nào?
A. Đủ 55 tuổi;
B. Đã đóng BHXH 20 năm trở lên;
C. Cả A và B;
D. Đủ 50 tuổi và đã đóng BHXH 15 năm trở lên;
Câu 9. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ sẽ được hưởng những chế độ
ưu đãi gì?
A. Được vay vốn với lãi suất thấp từ quỹ quốc gia về việc làm trong trường
hợp gặp khó khăn đặc biệt, có quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
B. Được hỗ trợ kinh phí một lần từ quỹ quốc gia về việc làm trong trường
hợp có khó khăn về tài chính, không tự giải quyết việc điều chuyển lao động nữ
đang làm việc thuộc danh mục cấm sử dụng lao động nữ sang làm công việc khác
thích hợp;
C. Được ưu tiên sử dụng một phần trong tổng số vốn đầu tư hàng năm của
doanh nghiệp để chi cho việc cải thiện điều kiện làm việc cho lao động nữ;
D. Cả A, B, C đều đúng;
Câu 10. Điều kiện doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp sử dụng nhiều
lao động nữ?
A. Doanh nghiệp sử d...
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VỀ LAO ĐỘNG NỮ
Câu 1. Lao động nữ sinh con, người lao động nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi
(nam, nữ) phải đóng BHXH bao nhiêu tháng mới được hưởng chế độ thai
sản?
A. Phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng;
B. Phải đóng BHXH từ đủ 5 tháng trở lên trong vòng 12 tháng;
C. Phải đóng BHXH từ đủ 4 tháng trở lên trong vòng 12 tháng;
Câu 2. Lao động nữ trong thời gian mang thai được hưởng ưu đãikhi đang
làm việc?
A. Được đơn phương chấm dứt hợp đồng theo chỉ định của thầy thuốc;
B. Được nghỉ việc đi khám thai 5 lần, mỗi lần 01 ngày;
C. Làm việc 7giờ/ngày khi có thai đến tháng thứ 7;
D. Cả A, B đều đúng;
Câu 3. Các trường hợp nào dưới đây người sử dụng lao động được quyền
chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ?
A. Hết hạn hợp đồng;
B. Vì lý do kết hôn;
C. Có con dưới 12 tháng tuổi;
Câu 4. Lao động nữ làm việc trong điều kiện bình thường thì thời gian nghỉ
thai sản là?
A. 04 tháng;
B. 05 tháng;
C. 06 tháng.
Câu 5. Lao động nữ là người tàn tật thì thời gian được nghỉ thai sản là?
A. 04 tháng;
B. 05 tháng;
C. 06 tháng;
Câu 6. Lao động nữ bao nhiêu năm đóng BHXH mới hưởng đủ mức tối đa
75% mức lương hưu hàng tháng?
A. Đủ 25 năm đóng BHXH;
B. Đủ 22 năm đóng BHXH;
1
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VỀ LAO ĐỘNG NỮ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VỀ LAO ĐỘNG NỮ - Người đăng: luotlike3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VỀ LAO ĐỘNG NỮ 9 10 203