Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi và đáp án môn đại cương văn hóa việt nam ĐH luật tphcm

Được đăng lên bởi tuanhauvuong
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 7034 lần   |   Lượt tải: 62 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 – CHÍNH QUY NĂM 2012
MÔN THI: ĐẠI CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM
Thời gian: 180 phút
Không được sử dụng tài liệu
Câu 1: (2 điểm)
Hãy giải thích nguyên nhân vì sao người phương Tây ứng xử theo
nguyên tắc, còn người phương Đông ứng xử mềm dẻo, linh hoạt.
Câu 2: (4 điểm)
Hãy chỉ ra dấu ấn chi phối của điều kiện tự nhiên trong văn hóa vật chất
của người Việt.
Câu 3: (4 điểm)
Hãy phân tích biểu hiện của tính cộng đồng trong văn hóa tổ chức xã hội
Việt Nam truyền thống và tác động của nó đến văn hóa ứng xử với pháp
luật của người Việt xưa và nay.

Ghi chú: cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 – HỆ VLVH – NĂM 2012
MÔN THI: ĐẠI CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM
Thời gian: 180 phút
Không được sử dụng tài liệu
Câu 1: (2 điểm)
Nêu khai quát ý nghĩa chung của các câu thành ngữ sau đây và lý giải cơ
sở hình thành chúng: Tùy cơ ứng biến, nhập gia tùy tục, ở bầu thì tròn, ở
ống thì dài, Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.
Câu 2: (4 điểm)
Trình bày những hiểu biết của anh/chị về đặc điểm nền giáo dục Nho
giáo và phân tích ảnh hưởng của nho giáo đối với giáo dục Việt Nam
hiện nay.
Câu 3: (4 điểm)
Hãy chỉ ra sự chi phối của văn hóa nông nghiệp và tư tưởng Nho giáo
trong văn hóa gia đình Việt Nam truyền thống. Theo anh / chị, hiện nay
chúng ta cần giữ gìn và phát huy những giá trị nào của văn hóa gia đình
Việt Nam truyền thống?

Ghi chú: cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN.
Câu 1: (2 điểm)
Hãy giải thích nguyên nhân vì sao người phương Tây ứng xử theo
nguyên tắc, còn người phương Đông ứng xử mềm dẻo, linh hoạt.
Ý 1. Giải thích nguyên nhân vì sao PT coi trọng nguyên tắc (1 điểm)
-

-

Do lối sống công nghiệp đòi hỏi trong công việc phải tuân thủ tính
nề nếp, qui củ, do các quan hệ thương mại phát triển đỏi hỏi phải
tôn trọng nguyên tắc.
Tư duy phương tây thiên về tư duy phân tích, trọng lý, đề cao
nguyên tắc khách quan.

Ý 2. Giải thích nguyên nhân vì sao PĐ đề cao tính mềm dẻo, linh hoạt
(1 điểm).
-

-

Do lối sống nông nghiệp phụ thuộc vào các yếu tố tự nhiên vốn rất
thất thường nên con người phải ứng xử mềm dẻo, linh hoạt cho
phù hợp để thích nghi, do các quan hệ cộng đồng phức tạp đòi hỏi
con người phải biết ứng xử phù hợp.
Do tư duy PĐ là tư duy tổng hợp, biện chứng.

Câu 2: (4 điểm)
Hãy chỉ ra dấu ấn chi phối của điều kiện tự nhiên trong văn hóa vật
chất của người Việt.
A.
-

Yêu cầu nội dung: 3,5 điểm
Ý 1. Trình bày đặc điểm v...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 – CHÍNH QUY NĂM 2012
MÔN THI: ĐẠI CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM
Thời gian: 180 phút
Không được sử dụng tài liệu
Câu 1: (2 điểm)
Hãy giải thích nguyên nhân vì sao người phương Tây ứng xử theo
nguyên tắc, còn người phương Đông ứng xử mềm dẻo, linh hoạt.
Câu 2: (4 điểm)
Hãy chỉ ra dấu ấn chi phối của điều kiện tự nhiên trong văn hóa vật chất
của người Việt.
Câu 3: (4 điểm)
Hãy phân tích biểu hiện của tính cộng đồng trong văn hóa tổ chức xã hội
Việt Nam truyền thống và tác động của nó đến văn hóa ứng xử với pháp
luật của người Việt xưa và nay.
Ghi chú: cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Đề thi và đáp án môn đại cương văn hóa việt nam ĐH luật tphcm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi và đáp án môn đại cương văn hóa việt nam ĐH luật tphcm - Người đăng: tuanhauvuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi và đáp án môn đại cương văn hóa việt nam ĐH luật tphcm 9 10 551