Ktl-icon-tai-lieu

GBT 17748 2004

Được đăng lên bởi Cóc Đại Bang
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1929 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ICS91.100.99
Q 18

中华人民共和国国家标准
GB/T 17748—2008
代替GB/T 17748-1999

建筑幕墙用铝塑复合板
Aluminium-plastic composite panel for curtain wall

2008-05-12 发布

国家质量监督检验检疫总局

2008-11-01 实施
发布

1

GB/T 17748—2008

前

言

本标准代替 GB/T 17748-1999《铝塑复合板》。
本标准与GB/T 17748-1999标准相比主要技术内容改变如下:
—— 本标准的名称更改为《建筑幕墙用铝塑复合板》;
—— 取消了原标准中的内墙板部分的内容(原标准的 4.1、4.3、5.1、5.2 和 5.6),内墙板部
分以《普通装饰用铝塑复合板》为名称另行制订标准;
—— 取消了原标准中的分级要求(原标准的 4.3、5.5)、面密度和耐洗刷性的要求及试验方法
(原标准中的 5.6、6.11.3、6.14、);
—— 增加了阻燃型产品的分类、代号、要求和试验方法(本标准的 4.1、4.2、6.1.4、7.7.21);
—— 增加了铝材厚度、耐硝酸性能要求和试验方法(本标准的 6.1.3、6.1.4、7.5、7.7.9);
—— 修改了涂层厚度、耐沾污性、光泽度偏差、耐碱性、耐人工气候老化、耐盐雾性、剥离强
度、贯穿阻力、剪切强度、耐温差性、热变形温度的技术指标(原标准的 5.6、本标准的 6.1.4);
—— 修改了耐碱性、耐溶剂性、剥离强度、耐温差性试验方法(原标准的 6.11.1、6.11.2、6.17、
6.18,本标准的 7.7.8、7.7.10、7.7.16、7.7.17);
—— 修改了耐冲击性、弯曲强度和弯曲弹性模量、热变形温度试验方法的描述(原标准的 6.9、
6.15、6.20,本标准的 7.7.5、7.7.14、7.7.19)。
本标准的附录A、附录B、附录C为资料性附录。
本标准由中国建筑材料联合会提出。
本标准由全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会(SAC/TC195)归口。
本标准负责起草单位:中国建筑材料检验认证中心、国家建筑材料测试中心、建筑材料工业技术监
督研究中心。
本标准参加起草单位:江西泓泰企业集团有限公司、上海华源复合新材料有限公司、上海加铝复合
板有限公司、浙江墙煌建材有限公司、杜邦中国集团有限公司、常州中化勤丰塑料有限公司、东阿蓝天
七色建材有限公司、东莞华尔泰装饰材料有限公司、湖南华天铝业有限公司、江阴利泰装饰材料有限公
司、深圳方大意德新材料有限公司、云南金盛新型材料有限公司、张家港泰普奇装饰材料有限公司、华
阳化工(深圳)有限公司、佛山市高明高丽塑铝板有限公司、富而盛化工(东莞)有限公司、广东利凯
尔实业有限公司、广州市未来之窗建筑材料限公司、泓泰机械制造(江阴)有限公司、江阴华泓建材工
业有限公司、隆标集团有限公司、上海雅泰实业集团有限公司、江阴天虹板业有限公司、宁波市红杉高
新板业有限公司、北京盛安建材工业有限公司、海宁市中大塑业有限公司、苏州多彩铝业责任有限公司、
佛山市雅达利装饰材料有限公司、中国吉祥集团、中国建筑材料联合会铝塑复合材料分会。
本标准主要起草人:胡云林、武庆涛、蒋荃、高锐、刘婷婷、徐晓鹏、刘玉军、乔亚铃、穆秀君、
刘武强。
本标准委托中国建筑材料检验认证中心负责解释。
本标准于1999年首次发布。

I

GB/T 17748—2008

建筑幕墙用铝塑复合板
范围
本标准规定了建筑幕墙用铝塑复合板(以下简称幕墙板)的术语和定义、分类、规格尺寸及标记、
材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件。
标准主要适用于建筑幕墙用的铝塑复合板,其它用途的铝塑复合板也可参照本标准。
规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的
修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究
是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 191 包装储运图示标志(GB/T 191-2000,EQV ISO 780:1997)
GB/T 1634.2 塑料 负荷变形温度的测定 第2部分:塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料 (GB/T
1634.2-2004,IDT ISO 75-2:2003)
GB/T 1720 漆膜附着力测定法
GB/T 1732 漆膜耐冲击性测定法
GB/T 1740 漆膜耐湿热测定法
GB/T 1766 色漆和清漆 涂层老化的评级方法(NEQ ISO 4628-1:1980)
GB/T 1771 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定(GB/T 1771-2007, IDT ISO 7253:1996)
GB/T 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境(GB/T 2918-1998,IDT ISO 291:1997)
GB/T 3880.2 一般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分:力学性能
GB/T 4957 非磁性金属基体上非导电覆盖层厚度测量 涡流方法(GB/T 4957-2003,IDT ISO
2360:1982)
GB/T 6388
运输包装收发货标志
GB/T 6739 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度(GB/T 6739-2006,IDT ISO 15184:1998)
GB 8624
建筑材料及制品燃烧性能分级
GB/T 9286 色漆和清漆 漆膜的划格试验(GB/T 9286-1998,EQV ISO 2409:1992)
GB/T 9754
色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜之20、60和80镜面光泽的测定(GB/T 9754-
2007,IDT ISO 2813:1994)
GB/T 9780 建筑涂料涂层耐沾污性试验方法
GB 11115 低密度聚乙烯树脂
GB 11116 高密度聚乙...
1
ICS91.100.99
Q 18
中华人民共和国国家标准
GB/T 17748—2008
代替GB/T 17748-1999
建筑幕墙用铝塑复合板
Aluminium-plastic composite panel for curtain wall
2008-05-12 发布 2008-11-01 实施
国家质量监督检验检疫总局
发布
GBT 17748 2004 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GBT 17748 2004 - Người đăng: Cóc Đại Bang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
GBT 17748 2004 9 10 936