Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỤ THỂ LIÊN QUAN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ HỘ TỊCH

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1206 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỤ THỂ
LIÊN QUAN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ HỘ TỊCH
ThS. Liêng Bích Ngọc - Giảng viên Khoa Quản lý Hành chính,
Trường Cán bộ TPHCM
Câu 1. Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn
Tôi đang làm giấy khai sinh nhưng gặp một số rắc rối về việc chứng thực mối quan
hệ với cha mẹ như sau: Lúc trước tôi ở với mẹ, có tên trong cùng hộ khẩu và làm giấy
CMND từ hộ khẩu đó. Nhưng đến năm 1984 tôi theo chồng chuyển đến hộ khẩu hiện tại.
Cùng lúc đó mẹ tôi đi kinh tế nên cắt hộ khẩu. Đến năm 2001 trở về nơi cư trú cũ thì làm
h ộ khẩu mới không có tên tôi (vì tôi đã theo chồng). Nay khi làm giấy khai sinh cán bộ
phường yêu cầu trích lục tàng thư thì không có và trả hồ sơ về. Xin hỏi trường hợp tôi thì
có cách nào có thể làm giấy khai sinh mới hay không?
Trả lời
Để được cấp giấy khai sinh, bạn thực hiện theo thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn.
Theo quy định tài Điều 44 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày
27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch thì bạn đã thành niên nên có thể tiến hành thủ
tục tại UBND cấp xã nơi cư trú của người mẹ (hoặc người cha - nếu không xác định được
nơi cư trú của người mẹ) hoặc UBND cấp xã nơi bạn đang cư trú.
Về thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn được quy định tại Điều 45 Nghị định số
158/2005/NĐ-CP như sau:
Người đăng ký khai sinh quá hạn nộp các giấy tờ:
- Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định);
- Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ đẻ (nếu cha, mẹ của người được khai sinh
có đăng ký kết hôn).
Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi sinh ra cấp; nếu sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì giấy
chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp
không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là
có thực.
1

Sau khi bạn nộp đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký bản
chính Giấy khai sinh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho bạn một bản chính
Giấy khai sinh. Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ “Đăng ký quá
hạn”.
Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không quá 5 ngày.
Khi đi đăng ký khai sinh nếu bạn đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân như: Sổ hộ khẩu,
Giấy chứng minh nhân dân, học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, mà
trong các hồ sơ, giấy tờ đó đã có sự thống nhất về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm
sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán, thì bạn sẽ được đăng ký đúng theo nội dung đó.
Trường hợp họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán trong
các hồ sơ, giấy tờ nói trên của b...
GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỤ THỂ
LIÊN QUAN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ HỘ TỊCH
ThS. Liêng Bích Ngọc - Giảng viên Khoa Quản lý Hành chính,
Trường Cán bộ TPHCM
Câu 1. Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn
Tôi đang làm giấy khai sinh nhưng gặp một số rắc rối về việc chứng thực mối quan
hệ với cha mẹ như sau: c trước tôi với mẹ, tên trong cùng hộ khẩu làm giấy
CMND từ hộ khẩu đó. Nhưng đến năm 1984 tôi theo chồng chuyển đến hộ khẩu hiện tại.
Cùng lúc đó mẹ tôi đi kinh tế nên cắt hộ khẩu. Đến năm 2001 trở về nơi trú thì làm
h khẩu mới không tên tôi (vì tôi đã theo chồng). Nay khi làm giấy khai sinh cán bộ
phường yêu cầu trích lục tàng thư thì không có trả hồ về. Xin hỏi trường hợp tôi thì
có cách nào có thể làm giấy khai sinh mới hay không?
Trả lời
Để được cấp giấy khai sinh, bạn thực hiện theo thủ tục đăng khai sinh quá hạn.
Theo quy định tài Điều 44 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày
27/12/2005 về đăng quản hộ tịch thì bạn đã thành niên nên thể tiến hành thủ
tục tại UBND cấp xã nơi cư trú của người mẹ (hoặc người cha - nếu không xác định được
nơi cư trú của người mẹ) hoặc UBND cấp xã nơi bạn đang cư trú.
Về thủ tục đăng khai sinh quá hạn được quy định tại Điều 45 Nghị định số
158/2005/NĐ-CP như sau:
Người đăng ký khai sinh quá hạn nộp các giấy tờ:
- Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định);
- Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ đẻ (nếu cha, mẹ của người được khai sinh
có đăng ký kết hôn).
Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi sinh ra cấp; nếu sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì giấy
chứng sinh được thay bằng n bản c nhận của người làm chứng. Trong trường hợp
không người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh
có thực.
1
GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỤ THỂ LIÊN QUAN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ HỘ TỊCH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỤ THỂ LIÊN QUAN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ HỘ TỊCH - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỤ THỂ LIÊN QUAN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ HỘ TỊCH 9 10 31