Ktl-icon-tai-lieu

giải quyết tranh chấp bằng tòa án và trọng tài thương mại

Được đăng lên bởi xuvohinh
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 7293 lần   |   Lượt tải: 13 lần
MỤC LỤC
I. Tranh chấp trong kinh doanh
II. Giải quyết tranh chấp bằng tòa án
III. Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài
IV. So sánh trọng tài thương mại và tòa án trong tranh chấp

I.Tranh chấp trong kinh doanh:
1.Khái niệm:
- Tranhchấp trong kinh doanhđượchiểu là sự bất đồng về một hiện tượng pháp lý phát sinh trong đời
sống kinh tế giữa các chủ thể tham gia kinh doanh và thông thường gắn liền với các yếutố, lợiích về
mặt tàisản.

I.Tranh chấp trong kinh doanh:
1.Khái niệm:
- Cụ thể: Tranh chấp được diễn ra giữa các chủ thể tham gia kinh doanh, giữa nhà đầu
tư nước ngoài với quốc gia tiếp nhận đầu tư
- Tranh chấp giữa các quốc gia trong việc thực hiện các điều ước quốc tế về thương
mại song phương và đa phương, giữa các quốc gia với các thiết chế kinh tế quốc tế
trong việc thực hiện các điều ước quốc tế về thương mại đa phương.

I.

Tranh chấp trong kinh doanh:

2. Đặcđiểm
- Tranh chấpluôn gắn liền với các hoạt động kinh doanh của các chủ thể.
- Nólà sự biểu hiện ra bên ngoài, là sự phản ánh của những xung đột về mặt lợi ích kinh tế của các
bên.
- Các tranhchấpchủyếu tồn tại dưới dạng các tranh chấp về hợp đồng kinhtế, phảnánh tính đơn điệu
của các lợi ích cần bảo vệ trong mô hình kinh tế này

II.Giải quyết tranh chấp bằng tòa án:
1. Khái niệm
Toàkinh tế là một toà chuyên trách thuộc Toà án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,
có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp trong họat động kinh doanh theo trình tự phúc thẩm hoặc có
yếu tố nướcngoài.

II.Tranh chấp trong kinh doanh:
2. Thẩm quyền của tòa án
-Những vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án:tranh chấp về hợp đồng, về
quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ có mục đích lợi nhuận, giữa công ty với
các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc
thành lập, hoạt động, tổ chức lại và giải thể

2. Thẩm quyền của Tòa án
-Thẩm quyền theo các cấp tòa án
-Thẩm quyền theo lãnh thổ:khitranh chấp, nguyên đơn được lựa chọn tòa án tạinơibị đơn cư trú
hay làmviệc, hoặc nơitọa lạc bất độngsản
-Thẩm quyền theo sự lựa chọn của nguyên đơn

3.Các giai đoạn tố tụng tại tòaán
-Khởikiện
-Hòa giải
-Xét xử sơ thẩm
-Xét xử phúc thẩm
-Thi hànhán

III.Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài:
1. Khái niệm:
Trọngtài thương mại là một tổ chức phi chính
phủ. Là một tổ chức xãhội nghềnghiệp có thẩm
quyền giải quyết một số tranh chấp theo qui định
của pháp luật, không phụ thuộc vào quốc tịch của
các bên tranhchấp.

III.Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài:
2.Tố tụng t...
MỤC LỤC
I. Tranh chấp trong kinh doanh
II. Giải quyết tranh chấp bằng tòa án
III. Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài
IV. So sánh trọng tài thương mại và tòa án trong tranh chấp
giải quyết tranh chấp bằng tòa án và trọng tài thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải quyết tranh chấp bằng tòa án và trọng tài thương mại - Người đăng: xuvohinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
giải quyết tranh chấp bằng tòa án và trọng tài thương mại 9 10 171