Ktl-icon-tai-lieu

Giao dịch điện tử thực hiện thủ tục thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHXH

Được đăng lên bởi Duong Hung DX
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 139 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần thứ hai
GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN THỦ TỤC THU,
CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT

1. Thủ tục hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ
BHYT
Thủ tục hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ
BHYT theo Quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH,
thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH, gồm:
a) Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố
khác đến, theo quy định tại Điều 21.
b) Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng, theo quy định tại
Điều 22.
c) Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định tại Điều 23.
d) Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện do Đại lý thu
thực hiện, theo quy định tại Điều 26.
đ) Tham gia BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT do Ủy ban nhân
dân cấp xã, Trường học, Đại lý thu thực hiện, theo quy định tại Điều 27.
e) Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, gộp sổ BHXH; do thay đổi số sổ
BHXH, họ, tên đệm, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch; cấp lại, đổi
thẻ BHYT; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, theo quy định tại Điều
29.
Hồ sơ điện tử do đơn vị lập để gửi đến cơ quan BHXH không bao gồm
sổ BHXH, thẻ BHYT.
2. Các thủ tục chưa thực hiện giao dịch điện tử
a) Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt
buộc.
b) Ghi xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia được cộng
nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH; điều chỉnh làm nghề hoặc công
việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy
hiểm trước năm 1995.
3. Thời hạn giải quyết thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31,
Điều 32 Quy định kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH
4. Thời gian nộp hồ sơ BHXH điện tử
4.1. Đơn vị nộp hồ sơ BHXH điện tử qua Cổng thông tin điện tử của
BHXH Việt Nam hoặc Cổng giao dịch điện tử của Tổ chức I-VAN 24 giờ trong
ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ (thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ,
ngày Tết).
Ngày nộp hồ sơ BHXH điện tử được tính từ 0 giờ đến 24 giờ cùng ngày.

1

4.2. Thời điểm nộp hồ sơ BHXH điện tử là thời điểm được ghi trên
Thông báo xác nhận nộp hồ sơ của cơ quan BHXH (mẫu 02/TB-TS ban hành
kèm theo Quyết định này).
4.3. Cơ quan BHXH, Tổ chức I-VAN gửi thông báo xác nhận đã nhận
được hồ sơ BHXH điện tử đến tài khoản giao dịch của đơn vị trong vòng 02 giờ
kể từ khi nhận được hồ sơ BHXH điện tử của đơn vị.
5. Trách nhiệm của người lao động
1. Lập và nộp hồ sơ giấy cho đơn vị
Người lao động kê khai thông tin trên tờ khai theo mẫu quy định, kèm
theo hồ sơ, tài liệu giấy, nộp cho đơn vị.
Người lao động chịu trách nhiệm trư...
Phần thứ hai
GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN THỦ TỤC THU,
CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT
1. Th tc h sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cp s BHXH, th
BHYT
Thủ tục hồ tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ
BHYT theo Quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý s BHXH,
thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH, gồm:
a) Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố
khác đến, theo quy định tại Điều 21.
b) Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng, theo quy định tại
Điều 22.
c) Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định tại Điều 23.
d) Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện do Đại lý thu
thực hiện, theo quy định tại Điều 26.
đ) Tham gia BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT do Ủy ban nhân
dân cấp xã, Trường học, Đại lý thu thực hiện, theo quy định tại Điều 27.
e) Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, gộp sổ BHXH; do thay đổi số sổ
BHXH, họ, tên đệm, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch; cấp lại, đổi
thẻ BHYT; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, theo quy định tại Điều
29.
Hồ điện tử do đơn vị lập để gửi đến quan BHXH không bao gồm
sổ BHXH, thẻ BHYT.
2. Các thủ tục chưa thực hiện giao dịch điện tử
a) Người lao động thời hạn c ngoài t đăng ký đóng BHXH bắt
buộc.
b) Ghi xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia được cộng
nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH; điều chỉnh làm nghề hoặc công
việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy
hiểm trước năm 1995.
3. Thời hạn giải quyết thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31,
Điều 32 Quy định kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH
4. Thời gian nộp hồ sơ BHXH điện tử
4.1. Đơn vị nộp hồ BHXH điện tử qua Cổng thông tin điện tử của
BHXH Việt Nam hoặc Cổng giao dịch điện tử của Tổ chức I-VAN 24 giờ trong
ngày 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ (th Bảy, Chủ nhật, ngày lễ,
ngày Tết).
Ngày nộp hồ sơ BHXH điện tử được tính từ 0 giđến 24 giờ cùng ngày.
1
Giao dịch điện tử thực hiện thủ tục thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHXH - Trang 2
Giao dịch điện tử thực hiện thủ tục thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHXH - Người đăng: Duong Hung DX
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giao dịch điện tử thực hiện thủ tục thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHXH 9 10 453