Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT

Được đăng lên bởi dothanhhien1987
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 1858 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phụ lục 03

BỘ LAO ĐỘNG – THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT
Dùng cho hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 4
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Hà Nội, 2014

1

LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn đặt ra yêu cầu tăng
cường giáo dục pháp luật trong các trường dạy nghề thông qua các chương
trình môn học, giáo trình, tài liệu giảng dạy pháp luật, đảm bảo đúng tinh thần
và nội dung Hiến pháp và pháp luật hiện hành.
Đổi mới việc dạy và học Pháp luật trong chương trình dạy nghề, góp
phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên, nâng cao ý
thức pháp luật, xây dựng tình cảm, niềm tin, ý thức công dân của học sinh, sinh
viên. Trên cơ sở đó giúp cho học sinh, sinh viên trong các trường dạy nghề tạo
lập thói quen ứng xử phù hợp và theo chuẩn mực pháp luật.
Thực hiện Quyết định 137/2009/QĐ-TTg ngày 2/12/2009 và Chỉ thị số
10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung
phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nhằm
xây dựng đạo đức xã hội, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ,
công chức, sinh viên, học sinh về phòng, chống tham nhũng, qua đó góp phần
nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
Tiếp thu kiến nghị của các trường dạy nghề thuộc bộ, ngành cho Giáo
trình Pháp luật (Dùng cho hệ cao đẳng nghề, trung cấp nghề) - Nhà xuất bản
Lao động - Xã hội năm 2011; Tổng cục Dạy nghề đã tổ chức chỉnh sửa và bổ
sung nội dung cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của giảng viên và học sinh,
sinh viên các trường dạy nghề.
Giáo trình Pháp luật (Dùng cho hệ trung cấp nghề và cao đẳng nghề)
gồm 9 bài với thời lượng 30 tiết đối với hệ Cao đẳng nghề và 5 bài với thời
lượng 15 tiết đối với hệ Trung cấp nghề là tương đối phù hợp với đối tượng học
sinh, sinh viên trong các trường nghề, đảm bảo tính kế tiếp liên thông từ trung
cấp nghề lên cao đẳng nghề. Các tác giả tham khảo và kế thừa những ưu điểm
nổi bật của các cuốn giáo trình đã xuất bản và cố gắng cập nhật những nội
dung mới trong các văn bản pháp luật vừa ban hành.
Tổng cục Dạy nghề xin trân trọng giới thiệu giáo trình Pháp luật với bạn
đọc, hy vọng giáo trình này giúp cho học sinh, sinh viên các trường trung cấp
nghề, cao đẳng nghề hiểu biết và nắm bắt được một cách có hệ thống những
kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung, về một số lĩnh vực pháp
luật thiết yếu như: Lao động, Dạy nghề, Dâ...
1
Phụ lục 03
BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC DẠY NGHỀ
GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT
Dùng cho hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 4
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Hà Nội, 2014
GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT - Người đăng: dothanhhien1987
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT 9 10 50