Ktl-icon-tai-lieu

GIỚI THIỆU PHÁP LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ÐÌNH VIỆT NAM

Được đăng lên bởi qlttdaklakpnv
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 2759 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI THỨ NHẤT:

GIỚI THIỆU PHÁP LUẬT HÔN NHÂN
VÀ GIA ÐÌNH VIỆT NAM
******
Khái niệm gia đình
Gia đình ở góc độ kinh tế
Hộ gia đình
1. Mối liên hệ gia đình
2. Qui mô của gia đình
3. Luật hôn nhan gia đình
4. Tóm tắt quá trình phát triển của luật hôn nhân và gia đình của Việt Nam

Khái niệm gia đình:
Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng
hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc[1]. Ðịnh
nghĩa pháp lý về gia đình trong luật Việt Nam hiện đại là sự kết tinh và phát triển các truyền thống
tốt đẹp trong nhận thức về gia đình của con người Việt, cũng như của loài người nói chung.
1. Tế bào của xã hội. Một xã hội mà không có gia đình , đúng ra là không có gia đình được
kế tục trong thời gian do sự sinh sản, là một xã hội thoái hóa và sẽ tiêu vong một cách không thể
tránh khỏi.
2. Cái nôi nuôi dưỡng con người. Gia đình là nơi con người sinh ra và lớn lên. Cái nôi theo
nghĩa rộng nhất là nơi mà con người được bảo vệ để có thể tồn tại và phát triển như một sinh mệnh.
Sự tập họp thành bộ tộc hoặc thành gia đình tộc họ trong xã hội loài ngườìi nguyên sơ là hiện
tượüng tự nhiên xuất hiện ở những sinh vật được gọi là người và trước hết, là hiện tượng có nguồn
gốc từ sự thôi thúc của bản năng sinh tồn và bản năng tự bảo vệ. Theo sự phát triển của xã hội, nhất
là dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước can thiệp tích cực vào việc bảo đảm an ninh của cá nhân
và chức năng bảo vệ con người của gia đình được Nhà nước chia sẻ phần lớn; tuy nhiên, gia đình
trong mọi thời đại vẫn là chỗ dựa, là nơi nương náu an toàn nhất của con người, đặc biệt, của người
chưa thành niên.
3. Môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách. Trước khi ra ngoài xã hội và cư xử với
tư cách công dân, con người trải qua một thời kỳ dài sống trong gia đình và xử sự với tư cách thành
viên của gia đình. Trong chừng mực nào đó, ta nói rằng gia đình là một xã hội thu hẹp và là nơi con
người thực tập cung cách cư xử trong quan hệ giữa người và người trước khi bước vào xã hội
lớn.
Gia đình ở góc độ kinh tế.
Về mặt kinh tế, gia đình là một đơn vị sản xuất. Lao động tập thể của gia đình là một
trong những biện pháp thúc đẩy sự gia tốc tích lũy của cải của xã hội. Kết luận này được rút ra từ
thời kỳ văn minh nông nghiệp và vẫn tỏ ra đúng trong thời kỳ công nghiệp, thậm chí trong thời kỳ
dịch vụ và thông tin dù, trong xã hội đương đại, phần lớn sức sản xuất của xã hội nằm trong tay các
tập đoàn đa quốc gia. Dấu ấn c...
BÀI THỨ NHẤT:
GIỚI THIỆU PHÁP LUẬT HÔN NHÂN
VÀ GIA ÐÌNH VIỆT NAM
******
Khái niệm gia đình
Gia đình ở góc độ kinh tế
Hộ gia đình
1. Mối liên hệ gia đình
2. Qui mô của gia đình
3. Luật hôn nhan gia đình
4. Tóm tắt quá trình phát triển của luật hôn nhân và gia đình của Việt Nam
Khái niệm gia đình:
Gia đình tế bào của hội, cái nôi nuôi dưỡng con người, môi trường quan trọng
hình thành giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc[1]. Ðịnh
nghĩa pháp về gia đình trong luật Việt Nam hiện đại skết tinh phát triển các truyền thống
tốt đẹp trong nhận thức về gia đình của con người Việt, cũng như của loài người nói chung.
1. Tế bào củahội. Một hội mà không gia đình , đúng ra không có gia đình được
kế tục trong thời gian do sự sinh sản, một hội thoái hóa sẽ tiêu vong một cách không thể
tránh khỏi.
2. Cái nôi nuôi dưỡng con người. Gia đình là nơi con người sinh ra và lớn lên. Cái nôi theo
nghĩa rộng nhất là nơi mà con người được bảo vệ để có thể tồn tại và phát triển như một sinh mệnh.
Sự tập họp thành bộ tộc hoặc thành gia đình tộc họ trong hội loài ngườìi nguyên sơ hiện
tượüng tự nhiên xuất hiện những sinh vật được gọi người trước hết, hiện tượng nguồn
gốc từ sự thôi thúc của bản năng sinh tồn và bản năng tự bảo vệ. Theo sự phát triển của xã hội, nhất
là dưới chế độ hội chủ nghĩa, Nhà nước can thiệp tích cực vào việc bảo đảm an ninh của nhân
chức năng bảo vệ con người của gia đình được Nhà nước chia sẻ phần lớn; tuy nhiên, gia đình
trong mọi thời đại vẫn chỗ dựa, nơi nương náu an toàn nhất của con người, đặc biệt, của người
chưa thành niên.
3. Môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách. Trước khi ra ngoài hội cư xử với
cách công dân, con người trải qua một thời kỳ dài sống trong gia đình xử sự với tư cách thành
viên của gia đình. Trong chừng mực nào đó, ta nói rằng gia đình là một xã hội thu hẹp và là nơi con
người thực tập cung cách xử trong quan hệ giữa người người trước khi bước vào hội
lớn.
Gia đình ở góc độ kinh tế.
Về mặt kinh tế, gia đình một đơn vị sản xuất. Lao động tập thể của gia đình một
trong những biện pháp thúc đẩy sự gia tốc tích lũy của cải của hội. Kết luận này được rút ra từ
thời kỳ văn minh nông nghiệp vẫn tỏ ra đúng trong thời kỳ công nghiệp, thậm chí trong thời kỳ
dịch vụ thông tin dù, trong hội đương đại, phần lớn sức sản xuất củahội nằm trong tay các
tập đoàn đa quốc gia. Dấu n của gia đình luôn đậm nét trong hoạt động thương mại quy nhỏ,
hoạt động nông nghiệp tiểu thủ công nghiệp. Các nghề tự do thường mang tính chất cha truyền
con nối.
Hộ gia đình.
Về mặt pháp kinh tế, gia đình, trong khung cảnh của luật thực định Việt Nam,
thể được thừa nhận ch thể của quan hệ pháp luật trong những trường hợp đặc thù. Gia đình
Trang - 1 -
GIỚI THIỆU PHÁP LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ÐÌNH VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIỚI THIỆU PHÁP LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ÐÌNH VIỆT NAM - Người đăng: qlttdaklakpnv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
GIỚI THIỆU PHÁP LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ÐÌNH VIỆT NAM 9 10 115