Ktl-icon-tai-lieu

Hành chính công

Được đăng lên bởi johncaster311-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 956 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nhóm3:TrầnHữuTuấn
vũminhthư
MaiThịBéThủy
PhanHoàngThư

KiểmSátNhàNước

Ngyễnthịmộngthường
Võvăntruyền
NguyễnthịngọcLài

KiểmSoátlàgì

+ Theo dõi xem xét đánh giá hoạt động.
+ Phát hiện sai lệch vi phạm.
+ Áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm tối thiểu hóa
sai lệch vi phạm đảm bảo thực hiện mục tiêu.

Kiểm soát đối với hành chính nhà nước
Kiểm soát đối với hành chính nhà nước là loại hoạt động đặc
biệt thuộc chức năng của nhà nước và xã hội nhằm đảm bảo
hiệu lực hiệu quả trong quản lý hành chính nhà nước.

Các yếu tố cấu thành quá trình kiểm soát đối với
hành chính nhà nước

Chủthểkiểmsoát
Đối tượng kiểm soát
Kháchthể
Mụctiêukiểmsoát

Sự cần thiết phải kiểm soát đối với hành chính nhà nước

Đảm báo pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Đảm bảo chủ thể hành chính nhà nước thực hiện đúng thẩm
quyền tránh tình trạng lạm quyền.

Đảm bảo giữ vững bản chất của nhà nước.
Giữ vững bản chất chế độ chính trị.
Đảm bảo thu chi ngân sách nhà nước của chủ thể quản lý hành
chính nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Các dạng hình thức kiểm soát đối với hành chính nhà
nước

Giámsát.
Thanhtra.
Kiểmtra.
Kiểmtoán.

Kiểm soát bên ngoài của hành chính nhà nước

Kiểmsoátcủaquốchội
Giám sát của Hội đồng nhân dân
Giámsátcủatóaánnhândân
Giámsátcáctổchứcchínhtrị-xãhội
Kiểm tra của đảng
Giámsátcủacôngdân
Kiểm toán nhà nước
Giám sát của công luận đối với hành chính nhà nước

Kiểm soát nội bộ hành chính nhà nước

1.

Hoạt động thanh tra nhà nước:

.Mục đích của hoạt động
.Cơ cấu tổ chức : bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên nghành
.Hoạt động thanh tra

1. Kiểmtra:
.Kiểm tra bao gồm kiểm tra chức năng và kiểm tra nội bộ
.Nguyên tắc việc kiểm tra trong nội bộ cơ quan

Sự cần thiết của kiểm soát đối vớiHÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Hoạt động hành chính nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp của nhà nước
Nền HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC có nhiệm vụ phục vụ nhân dân
Hoạt động HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC là hoạt động tổng hợp phức tạp
Hệ thống HÀNH CHÍNH là hệ thống thứ bậc chặt chẽ
Hoạt động HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC được tài trợ bởi ngân sách nhà nước

Từnhữngthôngtintrênđãchotanhữngkiếnthứcđểkháiquátđượckiểmsoá
tlàgì,chứcnăng,nhiệmvụcủakiểmsoát,cũngnhưvaitròcủanóđốivớiquátrì
nhthựchiệncôngtáchànhchínhnhànước.

Từđócócáinhìnnhậnđúngđắnvàkháchquanvềnềnhànhchínhnướcnhàv
àviệckiểmsoátnềnhànhchínhtrongquátrìnhthựchiệnnềnHànhchínhcôn
gnóichung.

...
Nhóm3:TrầnHữuTuấn
vũminhthư
MaiThịBéThủy
PhanHoàngThư
Ngyễnthịmộngthường
Võvăntruyền
NguyễnthịngọcLài
KimSátNhàNưc
Hành chính công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hành chính công - Người đăng: johncaster311-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Hành chính công 9 10 222