Ktl-icon-tai-lieu

Hiến pháp

Được đăng lên bởi vananhnd91-tran
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 967 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ảo hiến, chủ nghĩa lập hiến và nhà nước pháp quyền
Bảo hiến (hay còn được gọi là bảo vệ hiến pháp hoặc tài phán hiến pháp1-constitutional
review/judicial review), theo định nghĩa của một số từ điển pháp luật phổ biến, có thể
hiểu là thẩm quyền của các tòa án của một quốc gia được xem xét và đánh giá tính hợp
hiến của các đạo luật hoặc quyết định của các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp.2
I. Khái niệm và lịch sử phát triển của vấn đề bảo hiến
Bảo hiến (hay còn được gọi là bảo vệ hiến pháp hoặc tài phán hiến pháp 1-constitutional review/judicial review),
theo định nghĩa của một số từ điển pháp luật phổ biến, có thể hiểu là thẩm quyền của các tòa án của một quốc gia
được xem xét và đánh giá tính hợp hiến của các đạo luật hoặc quyết định của các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư
pháp.2
Sở dĩ bảo hiến thường được gọi là judicial review vì từ trước đến nay nó gắn liền với chức năng của tòa án
trong việc xem xét tính pháp lý trong hoạt động của các cơ quan hành chính3.
Khi nói về lịch sử của vấn đề bảo hiến, Arne Mavčič chia thành các giai đoạn như sau 4:
Trước Chiến tranh thế giới thứ I
Những yếu tố ban đầu của bảo hiến được cho là xuất hiện vào thời cổ Hy Lạp, khi pháp luật nước này phân biệt
giữa một nomos (văn bản pháp luật có chức năng như hiến pháp) và một psephisma (văn bản pháp luật có chức
năng như một nghị định, hiệu lực thấp hơn). Một psephisma, bất kể nội dung quy định về vấn đề gì, cũng không
được trái với nomos, nếu trái sẽ bị coi là vô hiệu.
Một số khía cạnh của bảo hiến sau đó được áp dụng trong hệ thống pháp luật của Đức từ năm 1180 (về sau
được đề cập trong Hiến pháp Weimar). Ngoài ra, các hình thức sơ khai của bảo hiến cũng xuất hiện ở một số nước
châu Âu khác như ở Pháp (từ giữa thế kỷ XIII), Bồ Đào Nha (từ thế kỷ XVII), Na Uy, Đan Mạch, Hy Lạp, Áo,
Romania (thế kỷ XIX). Mặc dù không có hiến pháp thành văn, nước Anh cũng được coi là có đóng góp quan trọng
vào sự phát triển của lý luận và pháp luật về bảo hiến, vì từ thời trung cổ, người Anh đã khởi xướng ra thủ tục
impeachment (hạch tội để bãi miễn quan chức nhà nước), đồng thời từ năm 1610 đã đề xướng nguyên tắc về tính
tối thượng (supremacy) của Hiến pháp và quyền của tòa án được xem xét tính hợp hiến của các hoạt động của
chính phủ - những điều mà sau đó đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc thiết lập cơ chế bảo hiến ở Hoa Kỳ.
Ở Hoa Kỳ, vào cuối thế kỷ XVIII, tòa án đã ra một phán quyết tuyên bố các luật của đế chế Anh không có hiệu
lực trên lãnh thổ các bang Bắc Mỹ. Tuy nhiên, phải đến năm 1803,...
ảo hiến, chủ nghĩa lập hiến và nhà nước pháp quyền
Bảo hiến (hay còn được gọi là bảo vệ hiến pháp hoặc tài phán hiến pháp1-constitutional
review/judicial review), theo định nghĩa của một số từ điển pháp luật phổ biến, có thể
hiểu là thẩm quyền của các tòa án của một quốc gia được xem xét và đánh giá tính hợp
hiến của các đạo luật hoặc quyết định của các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp.2
I. Khái niệm và lịch sử phát triển của vấn đề bảo hiến
Bảo hiến (hay còn được gọi là bảo vệ hiến pháp hoặc tài phán hiến pháp
1
-constitutional review/judicial review),
theo định nghĩa của một số từ điển pháp luật phổ biến, thể hiểu thẩm quyền của các tòa án của một quốc gia
được xem xét đánh giá tính hợp hiến của các đạo luật hoặc quyết định của các quan lập pháp, hành pháp,
pháp.
2
Sở dĩ bảo hiến thường được gọi judicial review từ trước đến nay gắn liền với chức năng của tòa án
trong việc xem xét tính pháp lý trong hoạt động của các cơ quan hành chính
3
.
Khi nói về lịch sử của vấn đề bảo hiến, Arne Mavčič chia thành các giai đoạn như sau
4
:
Tớc Chiến tranh thế giới thứ I
Những yếu tố ban đầu của bảo hiến được cho là xuất hiện vào thời cổ Hy Lạp, khi pháp luật nước này phân biệt
giữa một nomos (văn bản pháp luật chức năng như hiến pháp) một psephisma (văn bản pháp luật chức
năng như một nghị định, hiệu lực thấp hơn). Một psephisma, bất kể nội dung quy định về vấn đề gì, cũng không
được trái với nomos, nếu trái sẽ bị coi là vô hiệu.
Một số khía cạnh của bảo hiến sau đó được áp dụng trong hệ thống pháp luật của Đức từ năm 1180 (về sau
được đề cập trong Hiến pháp Weimar). Ngoài ra, các hình thức khai của bảo hiến cũng xuất hiệnmột số nước
châu Âu khác như Pháp (từ giữa thế kỷ XIII), Bồ Đào Nha (từ thế kỷ XVII), Na Uy, Đan Mạch, Hy Lạp, Áo,
Romania (thế kỷ XIX). Mặc dù không có hiến pháp thành văn, nước Anh cũng được coi là có đóng góp quan trọng
vào sự phát triển của luận pháp luật về bảo hiến, từ thời trung cổ, người Anh đã khởi xướng ra thủ tục
impeachment (hạch tội để bãi miễn quan chức nhà nước), đồng thời từ năm 1610 đã đề xướng nguyên tắc về tính
tối thượng (supremacy) của Hiến pháp quyền của tòa án được xem xét tính hợp hiến của các hoạt động của
chính phủ - những điều mà sau đó đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc thiết lập cơ chế bảo hiến ở Hoa Kỳ.
Ở Hoa Kỳ, vào cuối thế kỷ XVIII, tòa án đã ra một phán quyết tuyên bố các luật của đế chế Anh không hiệu
lực trên lãnh thổ các bang Bắc Mỹ. Tuy nhiên, phải đến năm 1803, trong vụ án nổi tiếng Marbury kiện Madison,
quyền bảo hiến của tòa án mới được xác lập một cách chính thức Hoa Kỳ. Vụ Marbury kiện Madison cũng xác
lập mô hình bảo hiến kiểu Hoa Kỳ, do các tòa án thực hiện - một trong những mô hình bảo hiến chính trên thế giới
hiện được áp dụng ở nhiều quốc gia.
Trong thời gian giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới thứ I và thứ II
Giai đoạn này được gọi “thời kcủa nước Áo” (the Austrian Period). Chịu nh hưởng từ tưởng của hai
nhà luật học Adolf Merkl Hans Kelsen, Hiến pháp năm 1920 của Áo đã xác lập nền tảng của Tòa án Hiến pháp
nước này, với độc quyền xem xét tính hợp hiến của các đạo luật. Mô hình tòa án hiến pháp chịu trách nhiệm về bảo
hiến sau đó được áp dụng nhiều quốc gia khác, đặc biệt châu Âu, trở thành một trong các hình bảo hiến
chính hiện nay trên thế giới.
Từ sau Chiến tranh thế giới thứ II
Từ sau chiến tranh thế giới thứ II, cơ chế bảo hiến tiếp tục được thiết lập ở khắp nơi trên thế giới. Trong thời kỳ
này, ngoài tòa án (tòa án thường tòa án hiến pháp) nMỹ Áo, một số ớc, pháp luật còn giao quyền
bảo hiến cho một số quan khác, dụ như Hội đồng bảo hiến, các tòa đặc biệt thuộc Toà án tối cao, hoặc cho
bản thân Nghị viện.
II. Các mô hình bảo hiến trên thế giới
Từ góc độ tổ chức, Arne Mavčič chia các thiết chế bảo hiến hiện hành trên thế giới thành các mô hình như sau
5
:
(1) Mô hình Mỹ
Được hình thành từ vụ Marbury kiện Madison, đặc trưng của hình bảo hiến kiểu Mỹ không thành lập
quan bảo hiến chuyên trách. Thay vào đó, tòa án mọi cấp về nguyên tắc đều quyền bảo hiến, c thể trong
quá trình xét xử có quyền xem xét tính hợp hiến của các đạo luật có liên quan và quyền tuyên bố quy định đó là
vi hiến, đồng thời từ chối không áp dụng quy định đó. Vì vậy, đây còn được gọi nh bảo hiến phi tập trung
(decentralized constitutional review). Tuy nhiên, để bảo đảm tính thống nhất trong vấn đề này, chỉ quyết định của
Hiến pháp - Trang 2
Hiến pháp - Người đăng: vananhnd91-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hiến pháp 9 10 211