Ktl-icon-tai-lieu

Hộ tịch có yêu cầu nước ngoài

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1997 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Diễn đàn Sinh viên Hành chính
HỘ TỊCH CÓ YẾU TỐ NƯƠC NGOÀI
1. ĐĂNG KÝ KHAI SINH CÓ YẾU TỐ
NƯỚC NGOÀI
1. Thẩm quyền đăng ký khai sinh (Điều 49
Nghị định số 158/2005/NĐ-CP)
a. Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại
Việt Nam, có cha và mẹ là người nước ngoài, được
thực hiện tại Sở Tư pháp, nơi cư trú của người cha
hoặc người mẹ, nếu họ có yêu cầu.
b. Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại
Việt Nam, có cha hoặc mẹ là người nước ngoài, còn
người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước
ngoài, được thực hiện tại Sở Tư pháp, nơi cư trú của
người mẹ.
c. Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại
Việt Nam, có cha hoặc mẹ là người nước ngoài, còn
người kia là công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt
Nam, được thực hiện tại Sở Tư pháp, nơi cư trú của
người mẹ hoặc người cha là công dân Việt Nam.
2. Thủ tục đăng ký khai sinh (Điều 50 Nghị
định số 158/2005/NĐ-CP)
a. Người đi đăng ký khai sinh nộp Giấy chứng
sinh hoặc giấy tờ thay Giấy chứng sinh theo quy
định tại khoản 1 Điều 15 của Nghị định
158/2005/NĐ-CP và xuất trình Giấy chứng nhận
kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ trẻ em có
đăng ký kết hôn).
Trong trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước
ngoài cho con, thì phải có giấy thỏa thuận của cha
và mẹ về việc chọn quốc tịch. Giấy thoả thuận về
việc chọn quốc tịch phải có xác nhận của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền của nước mà người nước
ngoài là công dân về việc chọn quốc tịch cho con là
phù hợp với pháp luật của nước đó.
b. Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ hộ tịch
của Sở Tư pháp ghi vào Sổ đăng ký khai sinh và
bản chính Giấy khai sinh, Giám đốc Sở Tư pháp ký
và cấp một bản chính Giấy khai sinh cho người đi
khai sinh. Bản sao Giấy khai sinh được cấp theo yêu
cầu của người đi khai sinh.
c. Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá
thú, nếu không xác định được người cha, thì phần
ghi về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và
Giấy khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm đăng ký
khai sinh có người nhận con, thì Sở Tư pháp kết
hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh.
d. Tên của trẻ em là tên Việt Nam hoặc tên nước
ngoài theo sự lựa chọn của cha mẹ.

www.HanhChinhVN.com
2. ĐĂNG KÝ KHAI TỬ CÓ YẾU TỐ NƯỚC
NGOÀI
1. Thẩm quyền đăng ký khai tử (Điều 51 Nghị
định số 158/2005/NĐ-CP)
a. Việc đăng ký khai tử cho người nước ngoài hoặc
công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài chết tại Việt
Nam được thực hiện tại Sở Tư pháp tỉnh (thành phố),
nơi cư trú cuối cùng của người đó, nếu thân nhân của
họ có yêu cầu.
b. Trong trường hợp không xác định được nơi cư ...
Diễn đàn Sinh viên Hành chính www.HanhChinhVN.com
HỘ TCH CÓ YẾU TƠC NGI
1. ĐĂNG KHAI SINH YẾU TỐ
NƯỚC NGOÀI
1. Thẩm quyền đăng khai sinh (Điều 49
Nghị định số 158/2005/NĐ-CP)
a. Việc đăng khai sinh cho trẻ em sinh ra tại
Việt Nam, cha và mlà người ớc ngoài, được
thực hiện tại Sở pháp, nơi t của người cha
hoặc người mẹ, nếu họ có yêu cầu.
b. Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại
Việt Nam, có cha hoặc mẹ là người nước ngoài, còn
người kia công dân Việt Nam định nước
ngoài, được thực hiện tại Sở Tư pháp, nơi cư trú của
người mẹ.
c. Việc đăng khai sinh cho trẻ em sinh ra tại
Việt Nam, có cha hoặc mẹ là người nước ngoài, còn
người kia là công dân Việt Nam đangtrú tại Việt
Nam, được thực hiện tại Sở pháp, nơi trú của
người mẹ hoặc người cha là công dân Việt Nam.
2. Thủ tục đăng khai sinh (Điều 50 Nghị
định số 158/2005/NĐ-CP)
a. Người đi đăng khai sinh nộp Giấy chứng
sinh hoặc giấy tờ thay Giấy chứng sinh theo quy
định tại khoản 1 Điều 15 của Nghị định
158/2005/NĐ-CP xuất trình Giấy chứng nhận
kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, m trẻ em
đăng ký kết hôn).
Trong trường hợp cha, m chọn quốc tịch nước
ngoài cho con, thì phải giấy thỏa thuận của cha
m về việc chọn quốc tịch. Giấy thoả thuận về
việc chọn quốc tịch phải xác nhận của quan
nhà nước thẩm quyền của nước người nước
ngoài công dân về việc chọn quốc tịch cho con
phù hợp với pháp luật của nước đó.
b. Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ hộ tịch
của Sở pháp ghi o Sổ đăng khai sinh
bản chính Giấy khai sinh, Giám đốc Sở pháp
cấp một bản chính Giấy khai sinh cho người đi
khai sinh. Bản sao Giấy khai sinh được cấp theo yêu
cầu của người đi khai sinh.
c. Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá
thú, nếu không xác định được người cha, t phần
ghi về người cha trong Sổ đăng khai sinh
Giấy khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm đăng
khai sinh người nhận con, thì Sở pháp kết
hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh.
d. Tên của trẻ em là tên Việt Nam hoặc tên nước
ngoài theo sự lựa chọn của cha mẹ.
2. ĐĂNG KHAI TỬ YẾU TỐ NƯỚC
NGOÀI
1. Thẩm quyền đăng ký khai t (Điều 51 Nghị
định số 158/2005/NĐ-CP)
a. Việc đăng ký khai tử cho người nước ngi hoc
ng dân Vit Nam định ở nước ngi chết tại Việt
Nam được thực hiện tại Sở Tư pháp tỉnh (tnh phố),
i cư trú cuối cùng của người đó, nếu thân nhân của
họ có u cầu.
b. Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú
cuối cùng của người chết, thì Sở Tư pháp tỉnh (tnh
phố), nơi người đó chết, thực hiện việc đăng khai
tử.
2. Thủ tục đăng ký khai tử (Điều 52 Nghị định
số 158/2005/NĐ-CP)
a. Người đi đăng khai tử phải nộp Giấy báo tử
hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử theo quy định tại
Điều 22 của Nghị định 158/2005/NĐ-CP .
b. Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ hộ tịch
của Sở pháp ghi vào S đăng khai tử bản
chính Giấy chứng tử, Giám đốc Sở pháp
cấp một bản chính Giấy chứng tử cho người đi đăng
khai tử. Bản sao Giấy chứng tử được cấp theo
yêu cầu của người đi đăng ký khai tử.
c. Sau khi đăng ký khai tử, Sở pháp gửi cho
Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao bản sao Giấy chứng tử
để thông báo cho quan thẩm quyền của ớc
mà người chết là công dân hoặc thường trú.
3. ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ CÓ YẾU T NƯỚC
NGOÀI
1. Thẩm quyền đăng giám hộ (Điều 53 Nghị
định số 158/2005/NĐ-CP)
Việc đăng ký giám hộ giữa công dân Việt Nam và
người nước ngoài cùng t tại Việt Nam được
thực hiện tại Sở Tư pháp, nơi cư trú của người giám
hộ hoặc người được giám hộ.
2. Thủ tục đăng giám hộ đăng chấm
dứt, thay đổi giám hộ (Điều 54 Nghị định số
158/2005/NĐ-CP)
a. Thủ tục đăng ký giám hộ giữa công dân Việt
Nam người nước ngoài cùng cư t Việt Nam
được áp dụng tương tự quy định tại Điều 30 của
Nghị định này.
b. Sau khi đăng giám hộ, Sở pháp gửi cho
Ủy ban nhân dân cấp xã, nơitrú của người giám
hộ người được giám hộ bản sao Quyết định công
nhận việc giám hộ để giám sát việc giám hộ theo
quy định của Bộ luật Dân sự.
Trang 1
Hộ tịch có yêu cầu nước ngoài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hộ tịch có yêu cầu nước ngoài - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Hộ tịch có yêu cầu nước ngoài 9 10 773