Ktl-icon-tai-lieu

Hoạt động bào chữa của luật sư trong tranh tụng tại phiên

Được đăng lên bởi trantronghuu-lkt-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
Hoạt động bào chữa của luật sư trong tranh tụng tại phiên tòa là là một trong
những vấn đề quan trọng được pháp luật cũng như mọi người đặc biệt quan
tâm. Hiểu được vấn đề đó, nhà nước ta đã ban hành rất nhiều những văn bản
quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh hoạt động này. Do vậy, trong những
năm vừa qua, hoạt động bào chữa của luật sư trong tranh tụng tại phiên tòa
hình sự đã góp phần vào việc xét xử nghiêm mình, đúng người, đứng tội và
thấu tình đạt lí. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, những quy định của pháp luật
còn nhiều bất cập, vướng mắc và nhiều nguyên nhân khác dẫn đến quyền lợi
và vai trò của luật sư trong tranh tụng tại phiên tòa chưa được phát huy hết,
nhiều luật sư chỉ xuất hiện trong tòa án với tư cách chỉ mang tính hình thức.
Do vậy chúng ta cần có những nhận thức đúng đắn về vấn đề này, tìm hiểu
nguyên nhân của thực trạng này và từ đó tìm ra những giải pháp kiến nghị
nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của Luật sư trong hoạt động tranh tụng tại
phiên tòa hình sự.
A.

1.















II. PHẦN NỘI DUNG
Những quy định của pháp luật về hoạt động bào chữa của luật sư trong
tranh tụng tại phiên tòa hình sự:
Căn cứ theo quy định Điều 2 Luật luật sư 2006 sửa đổi bổ sung 2012: “Luật
sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này,
thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức”
Đây là những người được cơ quan tiến hành tố tụng chứng nhận, tham
gia tố tụng để đưa ra những tình tiết xác định người bị giam giữ, bị can, bị cáo
vô tội, và giúp đỡ người bị tạm giữ, bị cáo về mặt pháp lí nhằm bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp của họ.
Việc xét xử vụ án hình sự đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiến hành
giải quyết vụ án hình sự. Vì vậy, việc bào chữa của luật sư tại phiên tòa có tác
dụng lớn đến việc giải quyết vụ án. Hoạt động bào chữa của luật sư trong
tranh tụng tại phiên tòa hình sự gắn liền với các bước từ khi bắt đầu phiên tòa
cho đến khi tòa tuyên án. Và được pháp luật quy định một cách cụ thể:
Những quy định của pháp luật về hoạt động bào chữa của luật sư trong tranh
tụng tại phiên tòa hình sự.
Quyền lợi và nhiệm vụ của luật sư trong tranh tụng tại phiên tòa đươc quy
định trong bộ luật tố tụng hình sự 2003 như sau:
Điều 207 ( BL TTHS 2003): Trình tự xét hỏi “ khi xét hỏi từng người, chủ tòa
phiên tòa hỏi trước rồi đến các hội thẩm sau đó đến KSV, người bào chữa,
người bảo vệ quyền lợi của đương sự…”
Điều 209 : Hỏi bị cáo
Điều 210: Hỏi người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân ...
A. PHẦN MỞ ĐẦU
Hoạt động bào chữa của luật trong tranh tụng tại phiên tòa một trong
những vấn đề quan trọng được pháp luật cũng như mọi người đặc biệt quan
tâm. Hiểu được vấn đề đó, nhà nước ta đã ban hành rất nhiều những văn bản
quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh hoạt động này. Do vậy, trong những
năm vừa qua, hoạt động bào chữa của luật trong tranh tụng tại phiên tòa
hình s đã góp phần vào việc xét xử nghiêm mình, đúng người, đứng tội
thấu tình đạt lí. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, những quy định của pháp luật
còn nhiều bất cập, vướng mắc nhiều nguyên nhân khác dẫn đến quyền lợi
vai trò của luật trong tranh tụng tại phiên tòa chưa được phát huy hết,
nhiều luật chỉ xuất hiện trong tòa án với cách chỉ mang tính hình thức.
Do vậy chúng ta cần những nhận thức đúng đắn về vấn đ này, tìm hiểu
nguyên nhân của thực trạng này từ đó tìm ra những giải pháp kiến nghị
nhằm nâng cao hơn nữa vai t của Luật trong hoạt động tranh tụng tại
phiên tòa hình sự.
Hoạt động bào chữa của luật sư trong tranh tụng tại phiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạt động bào chữa của luật sư trong tranh tụng tại phiên - Người đăng: trantronghuu-lkt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Hoạt động bào chữa của luật sư trong tranh tụng tại phiên 9 10 212