Ktl-icon-tai-lieu

hỏi đáp pháp luật về khiếu nại tố cáo

Được đăng lên bởi Phạm Thị Bưởi Napa
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 757 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THANH TRA CHÍNH PHỦ
Đề án 1 -1133/QĐ-TTg

HỎI ĐÁP
PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI
(Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn)

0

Hà Nội, tháng 8 năm 2014

Chỉ đạo nội dung
TS. Trần Đức Lượng
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
Tham gia biên soạn
TS. Nguyễn Văn Kim - Hàm Vụ trưởng Vụ Pháp chế
TS. Đỗ Gia Thư - Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế
TS. Nguyễn Quốc Văn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế
Nguyễn Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế
Ths. Nguyễn Thị Hải Yến - Thanh tra viên Vụ Pháp chế

1

LỜI NÓI ĐẦU
Luật khiếu nại đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 11/11/2011.
Đây là văn bản pháp lý quan trọng, thể chế hóa quyền tố cáo của công dân được
Hiến pháp ghi nhận. Tiếp nối những thành tựu đã đạt được trong công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về tố cáo nói riêng, ngày
15/7/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1133/QĐ - TTg phê
duyệt và tổ chức thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp
luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn giai đoạn
2013 - 2016”. Trong đó, Thanh tra Chính phủ tiếp tục được giao chủ trì, phối hợp
với các cơ quan có liên quan thực hiện Đề án này. Nhằm đáp ứng nhu cầu tài liệu
phục vụ công tác tuyên truyền theo Đề án nói trên, Thanh tra Chính phủ biên
soạn và xuất bản cuốn sách “Hỏi đáp pháp luật về khiếu nại”.
Đây là tài liệu quan trọng và cần thiết cho việc tìm hiểu các quy định của
pháp luật hiện hành về khiếu nại cho nhân dân và cán bộ làm công tác tiếp dân,
giải quyết tố cáo ở cấp xã. Đặc biệt, cuốn sách sẽ giúp cán bộ và nhân dân hiểu
và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ khi thực hiện việc khiếu nại và giải quyết
khiếu nại; nâng cao ý thức, trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ của cán bộ, công
chức cấp xã trong việc giải quyết khiếu nại và tuyên truyền, phổ biến pháp luật
về khiếu nại.
Cuốn sách được trình bày dưới dạng tài liệu tuyên truyền, nội dung ngắn
gọn, súc tích, dễ hiểu, thể hiện đầy đủ những quy định của pháp luật hiện hành về
khiếu nại, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân. Cuốn sách
bao gồm 05 phần:
Phần I: Các vấn đề chung
Phần II: Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại, người
giải quyết khiếu nại, luật sư, trợ giúp viên pháp lý
Phần III: Thẩm quyền giải quyết khiếu nại
Phần IV: Trình tự, thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại
Phần V: Các vấn đề khác
Quá trình biên soạn cuốn sách không tránh khỏi thiếu sót, Ban Biên tập rất
mong nhận được sự góp ý của độc giả./.

2

...
THANH TRA CHÍNH PHỦ
Đề án 1 -1133/QĐ-TTg
HỎI ĐÁP
PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI
(Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn)
0
hỏi đáp pháp luật về khiếu nại tố cáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hỏi đáp pháp luật về khiếu nại tố cáo - Người đăng: Phạm Thị Bưởi Napa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
hỏi đáp pháp luật về khiếu nại tố cáo 9 10 545