Ktl-icon-tai-lieu

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Được đăng lên bởi nguyenquochuysg
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 195 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tên đơn vị: Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Gia Khang
Số: 002/HGK

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Chúng tôi, một bên là:
Ông/Bà: Nguyễn Văn Bình

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Giám Đốc
Đại diện cho (1): Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Gia Khang Điện thoại:
Địa chỉ: Số 680/08, khu phố Tân Hòa, Phường Đông Hòa, TX Dĩ An, Bình Dương
Và một bên là:
Ông/Bà: Trần Ngọc Duy

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 28/08/1992

Tại: Đồng Nai

Nghề nghiệp (2): Kế Toán
Địa chỉ thường trú: Thanh Thọ 1, Phú Lâm, Tân Phú, Đồng Nai
Số CMTND: 272183554

Cấp ngày: 05/01/2015

Tại: Đồng Nai

Số sổ lao động (nếu có):
................................................Cấp ngày:
................................................................Tại:
....
Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng
-

Loai hợp đồng lao động(3): 2 năm

-

Từ ngày 20 tháng 4 năm 2015 đến ngày 20 tháng 4 năm 2017

-

Thử việc từ ngày

-

Địa điểm làm việc(4): Số 680/08, khu phố Tân Hòa, Phường Đông Hòa, TX Dĩ An, Bình

tháng

năm

đến ngày

tháng

năm

Dương
-

Chức danh chuyên môn: Kế Toán

Chức vụ (nếu có):

.

-

Công việc phải làm (5: Kế toán nội bộ

Điều 2: Chế độ làm việc
-

Thời giờ làm việc (6): 8h/ngày, 6 ngày/tuần

-

Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: máy tính, sổ sách…

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động
1. Quyền lợi:
-

Phương tiện đi lại.làm việc (7): Nhân viên tự túc

-

Mức lương chính hoặc tiền công (8): 3.500.000 VND

-

Hình thức trả lương: Trả tiền mặt

-

Phụ cấp gồm (9): Tiền điện thoại, xăng, hỗ trợ ăn trưa… theo quy định của công ty

-

Được trả lương vào các ngày 5 hàng tháng.

-

Tiền thưởng: Theo quy định của công ty

-

Chế độ nâng lương: 12 tháng nâng lương 1 lần

-

Được trang bị bảo hộ lao động gồm:

-

Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...): Theo quy định của Luật lao động hiện
hành

-

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10): Theo quy định của Luật BHXH

-

Chế độ đào tạo (11):

-

Những thỏa thuận khác (12): được đi tham quan du lịch

2. Nghĩa vụ:
-

Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

-

Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động…

-

Bồi thường vi phạm và vật chất (13):

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
1. Nghĩa vụ:
-

Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

-

Thanh toán đầy đủ, đú...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tên đơn vị: Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Gia Khang
Số: 002/HGK
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Chúng tôi, một bên là:
Ông/Bà: Nguyễn Văn Bình Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ: Giám Đốc
Đại diện cho (1): Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Gia Khang Điện thoại:
Địa chỉ: Số 680/08, khu phố Tân Hòa, Phường Đông Hòa, TX Dĩ An, Bình Dương
Và một bên là:
Ông/Bà: Trần Ngọc Duy Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày: 28/08/1992 Tại: Đồng Nai
Nghề nghiệp (2): Kế Toán
Địa chỉ thường trú: Thanh Thọ 1, Phú Lâm, Tân Phú, Đồng Nai
Số CMTND: 272183554 Cấp ngày: 05/01/2015 Tại: Đồng Nai
Số sổ lao động (nếu có): ................................................Cấp ngày:
................................................................Tại: ....
Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng
- Loai hợp đồng lao động(3): 2 năm
- Từ ngày 20 tháng 4 năm 2015 đến ngày 20 tháng 4 năm 2017
- Thử việc từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm
- Địa điểm làm việc(4): Số 680/08, khu phố Tân Hòa, Phường Đông Hòa, TX Dĩ An, Bình
Dương
- Chức danh chuyên môn: Kế Toán Chức vụ (nếu có): .
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG - Trang 2
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG - Người đăng: nguyenquochuysg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 9 10 544