Ktl-icon-tai-lieu

Housing Standard

Được đăng lên bởi tranhai9110
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1083 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ Ở HFHV

TIÊU CHUẨN NHÀ Ở
Phiên bản: Ngày 25, tháng 01, 2011
Habitat for Humanity International – Vietnam

Technical staff

Page 1

TIÊU CHUẨN NHÀ Ở HFHV

PHẠM VI TRÁCH NHIỆM
Những tiêu chuẩn nhà ở này được viết và biên soạn bởi tổ chức Habitat for Humanity tại
Việt Nam dựa vào bản "HFHI Minimum Housing Quality Standards" về cấu trúc, nội dung, thứ
tự với sự đóng góp của nhiều thành viên của Habitat gồm những nhân viên chuyên trách xây
dựng và các bộ phận có liên quan. Tiêu chuẩn này được xem như sổ tay hướng dẫn nội bộ
HFHV dành cho các giám sát xây dựng, các nhân viên quản lý, và tình nguyện viên trong nước và
Quốc tế tham khảo và không được xem như một văn bản pháp lý. Tất cả những vấn đề liên
quan tới tiêu chuẩn pháp quy phải được xác minh lại trước khi đưa vào thực hiện.

Technical staff

Page 2

TIÊU CHUẨN NHÀ Ở HFHV

MỤC TIÊU CỦA TIÊU CHUẨN NHÀ Ở
Mục tiêu về Nước
Mọi người phải được tiếp cận an toàn công bằng đầy đủ nguồn nước ăn uống sinh hoạt và vệ
sinh cá nhân. Nguồn nước phải đủ gần hộ gia đình nhằm đáp ứng những nhu cầu tối thiểu.
Mục tiêu về Vệ sinh
Các phương tiện vệ sinh phản ánh nhu cầu, sở thích, khả năng của hộ gia đình và cộng đồng. Tất
cả mọi người phải có đủ nhà vệ sinh gần với nhà ở để tiếp cận an toàn vào bất cứ lúc nào của
năm.

1.
2.
3.
4.

Mục tiêu về Thiết kế nhà và Xây dựng
Con người có đủ không gian bao che để cư trú.
Đáp ứng các sinh hoạt cơ bản của hộ gia đình, và công việc làm ăn như ý muốn.
Thiết kế phải được chấp nhận bởi chủ hộ và cộng đồng, đảm bảo cách âm, cách nhiệt
tốt, thoáng khí, bảo vệ khỏi thời tiết xấu để bảo đảm an toàn, sức khỏe và tiện lợi.
Phù hợp với tập quán địa phương an toàn, kinh tế và tạo cơ hội tối đa cho việc làm ăn và
kinh tế tài chính địa phương.
Mục tiêu về Sở hữu

Hộ gia đình phải được bảo vệ tránh việc thu hồi để được quyền xây dựng, cư trú và mở rộng
nhà của họ cũng như khuyến khích, phát triển công việc làm ăn.
Mục tiêu về năng lượng và khí hậu
Giảm thiểu tác động đến môi trường và việc định cư phải bền vững.

Technical staff

Page 3

TIÊU CHUẨN NHÀ Ở HFHV

NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA TIÊU CHUẨN NHÀ Ở
1. Tiêu chuẩn nhà HFHV dựa trên hướng dẫn hướng dẫn tiêu chuẩn quả lý chất lượng
nhà ở của HFHI gồm những phần chính như: thiết kế, độ bền vững, quyền sở hữu đất
đai của hộ dân, nước sạch, vệ sinh môi trường và những nhu cầu thiết yếu khác.
Nguyên lý dựa trên những hướng dẫn từ bộ sách "Sphere Humanitarian Charter and
Minimum Standards in Disaster Response standards for shelter and settl...
TIÊU CHUẨN NHÀ Ở HFHV
Technical staff Page 1
TIÊU CHUN NHÀ
Phiên bn: Ngày 25, tháng 01, 2011
Habitat for Humanity International Vietnam
Housing Standard - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Housing Standard - Người đăng: tranhai9110
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Housing Standard 9 10 272