Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn luật lao động trong ngành may

Được đăng lên bởi alibao2001
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 978 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Vietnam

Hướng dẫn Luật Lao động
cho ngành may

NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP TP. HỒ CHÍ MINH

Bản quyền thuộc về Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) 2011. Xuất bản lần đầu 2011
Ấn phẩm của ILO được công nhận bản quyền theo Nghị định 2 của Công ước Quốc tế về Bản quyền. Tuy nhiên, một số
nội dung có thể trích dẫn ngắn mà không cần xin phép, với điều kiện phải ghi rõ nguồn gốc trích dẫn. Đối với quyền tái
bản hoặc dịch thuật, phải được đăng ký với ILO là đại diện của cả hai Tổ chức: Bộ phận Xuất bản của ILO (Quyền và Cho
phép xuất bản), Văn phòng Lao động Quốc tế, theo địa chỉ CH-1211 Geneva 22, Thụy Sĩ, hoặc qua email: pubdroit@ilo.
org. IFC và ILO luôn khuyến khích việc đăng ký này.
Thư viện, viện nghiên cứu, và những người sử dụng đã đăng ký với các tổ chức cấp quyền tái bản có thể sao chép thông
tin theo giấy phép ban hành cho mục đích này. Truy cập vào trang web  để biết thêm thông tin về các tổ
chức cấp quyền sử dụng tại quốc gia mình.

Biên mục ILO trong hệ thống Dữ liệu Chung
Guide to Vietnamese labour law for the garment industry / International Labour Office = HƯỚNG DẪN LUẬT LAO ĐỘNG
CHO NGÀNH MAY. - Geneva: ILO, 2011
1 v.
ISBN: 9789220242490 (bản in) ; 9789220242506 (web pdf )
Tổ chức Lao động Quốc tế; Tổ chức Tài chính Quốc tế
ngành may mặc / pháp luật lao động / nhận xét / tuổi lao động tối thiểu / công đoàn / thỏa ước tập thể / tranh chấp
lao động / phân biệt giới tính / lao động cưỡng bức / tiền công / hợp đồng lao động / thuê mướn lao động / vệ sinh lao
động / an toàn lao động / giờ làm việc / Việt nam
08.09.3
	

Biên mục ILO trong hệ thống Dữ Liệu Chung

Các quy định trên phù hợp với nguyên tắc ứng xử của Liên Hiệp Quốc, và việc đưa ra những tài liệu đó không bao hàm
việc diễn đạt bất cứ quan điểm riêng nào của IFC hoặc ILO liên quan đến tư cách pháp lý của bất cứ quốc gia, khu vực,
vùng lãnh thổ hoặc chính quyền hoặc vùng phân định biên giới nào.
Trách nhiệm bày tỏ quan điểm trong các bài báo, các nghiên cứu và các tuyên bố khác chỉ duy nhất thuộc về tác giả bài
báo, nghiên cứu, hay tuyên bố đó, và việc phát hành không đồng nghĩa với việc IFC hoặc ILO chứng thực cho những
quan điểm này.
IFC hoặc ILO không bao hàm mục đích quảng cáo cho các công ty, sản phẩm thương mại và các quy trình được đề cập
trong ấn phẩm này, Tương tự, khi một công ty, sản phẩm thương mại hay quy trình không được đề cập đến ở đây không
có nghĩa là IFC và ILO không ủng hộ công ty, sản phẩm hay quy trình đó.
Các ấn phẩm của ILO có ...
Vietnam
Hướng dẫn Luật Lao động
cho ngành may
NHÀ XUT BẢN TỔNG HỢP TP. HỒ CHÍ MINH
hướng dẫn luật lao động trong ngành may - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn luật lao động trong ngành may - Người đăng: alibao2001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
hướng dẫn luật lao động trong ngành may 9 10 379