Ktl-icon-tai-lieu

INCOTERMS

Được đăng lên bởi Chinh Ngọc
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 994 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Incoterms
(International Commerce Terms - Các điều khoản thương mại
quốc tế) là một bộ các quy tắc thương mại quốc tếđược công nhận
và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới . Incoterm quy định những
quy tắc có liên quan đến giá cả và trách nhiệm của các bên (bên
bán và bên mua) trong một hoạt động thương mại quốc tế .
Mục lục
1

Khái quát

2

Các điều khoản chủ yếu của Incoterm 2000

3

Hướng dẫn sử dụng Incoterms 2010

4

Các Thuật ngữ trong Incoterms 2010

5

Cách sử dụng Incoterms 2010

5.1. Dẫn chiếu các điều kiện Incoterms 2010 vào hợp đồng
mua bán hàng hóa
5.2. Lựa chọn điều kiện Incoterms phù hợp
5.3. Quy định nơi hoặc cảng càng chính xác càng tốt
5.4. Cần nhớ rằng các điều kiện Incoterms không làm cho
hợp đồng đầy đủ
6

Một số đặc điểm của incoterms 2010

6.1. Hai điều kiện mới – DAT và DAP – thay thế các điều kiện
DAF, DES, DEQ, DDU
6.2. Phân loại 11 điều kiện Incoterms 2010
6.3. Các điều kiện dùng cho thương mại quốc tế và nội địa
6.4. Hướng dẫn sử dụng
6.5. Trao đổi thông tin bằng điện tử
6.6. Bảo hiểm
6.7. Thủ tục an ninh và các thông tin cần thiết để làm thủ tục
6.8. Phí xếp dỡ tại bến bãi (THC)

6.9. Bán hàng theo chuỗi
7

Các biến thể của incoterms

8

Địa vị pháp lý của phần giới thiệu

9

Giải thích các thuật ngữ trong incoterms 2010

1. Khái quát
Incoterms quy định các điều khoản về giao nhận hàng hoá, trách
nhiệm của các bên: Ai sẽ trả tiền vận tải, người nào sẽ đảm trách
các chi phí về thủ tục hải quan, bảo hiểm về hàng hoá, người nào
chịu trách nhiệm về những tổn thất và rủi ro của hàng hoá trong
quá trình vận chuyển..., thời điểm chuyển giao trách nhiệm về
hàng hoá.
Incoterms 2010 là phiên bản mới nhất của Incoterm, được Phòng
thương mại Quốc tế (ICC) ở Paris, Pháp và có hiệu lực kể từ ngày 1
tháng
1
năm
2011.
Incoterms 2010 bao gồm 11 điều kiện, là kết quả của việc thay
thế bốn điều kiện cũ trong Incoterms 2000 (DAF, DES, DEQ, DDU)
bằng hai điều kiện mới là DAT và DAP.
Incoterms của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) là sách gối đầu
giường của các doanh nhân, doanh nghiệp khắp thế giới . 10 năm
đã qua kể từ khi Incoterms 2000 có hiệu lực, môi trường kinh
doanh toàn cầu, tập quán thương mại quốc tế, vận tải, công nghệ
thông tin, vấn đề an ninh... đã có nhiều thay đổi. Nhằm đáp ứng
yêu cầu của thương mại quốc tế và nội địa ngày càng tăng, Phòng
Thương mại Quốc tế, với đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh
vực luật pháp và thương mại đã soạn thảo và xuất bản Incoterms
2010.
Được phép của Phòng Thương mại Quốc tế, trường Đại học Ngoại
thương...
Incoterms
(International Commerce Terms - Các điều khoản thương mại
quốc tế) là một bộ các quy tắc thương mại quốc tếđược công nhận
sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới . Incoterm quy định những
quy tắc liên quan đến giá cả và trách nhiệm của c bên (bên
bán và bên mua) trong một hoạt động thương mại quốc tế .
Mục lục
1 Khái quát
2 Các điều khoản chủ yếu của Incoterm 2000
3 Hướng dẫn sử dụng Incoterms 2010
4 Các Thuật ng trong Incoterms 2010
5 Cách sử dng Incoterms 2010
5.1. Dẫn chiếu các điều kiện Incoterms 2010 vào hợp đồng
mua bán hàng hóa
5.2. Lựa chọn điều kiện Incoterms phù hợp
5.3. Quy định nơi hoặc cảng càng chính xác càng tốt
5.4. Cần nhớ rằng các điều kiện Incoterms không làm cho
hợp đồng đầy đủ
6 Một số đặc điểm của incoterms 2010
6.1. Hai điều kiện mi DAT DAP thay thế các điều kiện
DAF, DES, DEQ, DDU
6.2. Phân loại 11 điều kiện Incoterms 2010
6.3. Các điều kiện dùng cho thương mại quốc tế và nội địa
6.4. Hướng dẫn sử dụng
6.5. Trao đổi thông tin bằng điện tử
6.6. Bảo hiểm
6.7. Thủ tục an ninh và các thông tin cần thiết để làm thủ tục
6.8. Phí xếp dỡ tại bến bãi (THC)
INCOTERMS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
INCOTERMS - Người đăng: Chinh Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
INCOTERMS 9 10 565