Ktl-icon-tai-lieu

Khởi kiệnquyết định hành chính trong việc áp dụng thuế, truy thu thuế

Được đăng lên bởi dg-shell
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 633 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khởi kiện “quyết định hành chính trong việc áp dụng thuế, truy thu thuế..."
Số hiệu

1682/2008/HC-ST

Tiêu đề

Khởi kiện “quyết định hành chính trong việc áp dụng thuế, truy
thu thuế...”

Ngày ban hành

06/10/2008

Cấp xét sử

Sơ thẩm

Lĩnh vực

Hành chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH
_______________________________________________
________________
______________________
Bản án số: 1682/2008/HC-ST
Ngày

: 06/ 10/2008

Thụ lý số: 13/2008/TLST-HC
Ngày

: 10/7/2008.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Chủ tọa phiên tòa - Thẩm phán: Bà Trương Quế Phượng

Các Hội Thẩm Nhân Dân:

1. Ông Phạm Công Nhân

2. Bà Đặng Kim Dung

Thư ký Tòa An ghi biên bản phiên tòa: Bà Phạm Thị Hương.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: BàNguyễn Thị Tiểu
Hồng - Kiểm sát viên

Trong các ngày 29 tháng 9 và 06 tháng 10 năm 2008 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
đã tiến hành xét xử sơ thẩm công khai đối với vụ án khởi kiện “quyết định hành chính trong việc áp
dụng thuế, truy thu thuế..” theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 1649/2008/QĐST-HC ngày 12/9/2008
của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giữa các đương sự:

Người khởi kiện: Công ty TNHH Kỹ thuật & Tin học T.H.M.S
Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 11, quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh.
Người đại diện cho người khởi kiện:
Ông Lương Khải Ân, sinh năm 1975,
Địa chỉ thường trú 18/5/1 Lê Văn Thọ, phường 11
quận Gò Vấp – theo giấy ủy quyền số 06/2008/GUQ
ngày 12/6/2008 của Giám đốc Công ty.
Người bị kiện: Cục Kiểm tra sau thông quan–Tổng cục Hải quan
Địa chỉ: 92 Võ thị Sáu , quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Văn phòng phía Nam: 15B Thi Sách, phường Bến
Nghé, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện theo ủy quyền của người bị kiện:Ông Trần Kế Thắng, chức vụ Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ
5, Cục Kiểm tra sau thông quan. Giấy ủy quyền số 193/KTSTQ -KHTH ngày 08/8/2008 của Cục trưởng

Cục Kiểm tra sau thông quan (Các đương sự có mặt).

NHẬN THẤY

Theo đơn khởi kiện ngày 12/6/2008 người khởi kiện Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật và Tin
học T.H.M.S do ông Lương Khải Ân đại diện trình bày yêu cầu và căn cứ pháp lý khởi kiện “ quyết định
hành chính số 003ngày 31/3/2008 của Cục Kiểm tra sau thông quan, Tổng cục Hải quan” như sau:
Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật & Tin học THMS là đơn vị chuyên họat động sản x...
Khởi kiện “quyết định hành chính trong việc áp dụng thuế, truy thu thuế..."
Số hiệu 1682/2008/HC-ST
Tiêu đề Khởi kiện “quyết định hành chính trong việc áp dụng thuế, truy
thu thuế...”
Ngày ban hành 06/10/2008
Cấp xét sử Sơ thẩm
Lĩnh vực Hành chính
TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH
______________________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________________
________________
Bản án số: 1682/2008/HC-ST
Ngày : 06/ 10/2008
Thụ lý số: 13/2008/TLST-HC
Ngày : 10/7/2008.
NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Chủ tọa phiên tòa - Thẩm phán: Bà Trương Quế Phượng
Khởi kiệnquyết định hành chính trong việc áp dụng thuế, truy thu thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khởi kiệnquyết định hành chính trong việc áp dụng thuế, truy thu thuế - Người đăng: dg-shell
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Khởi kiệnquyết định hành chính trong việc áp dụng thuế, truy thu thuế 9 10 986