Ktl-icon-tai-lieu

KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO YÊU CẦU CỦA NGƯỜI BỊ HẠI

Được đăng lên bởi Jon Sky
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO YÊU CẦU CỦA NGƯỜI BỊ HẠI

Khởi tố vụ án hình sự là giai đoạn đầu tiên của tố tụng hình sự, trong đó cơ quan có thẩm quyền xem xét,
quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự.
*Các trường hợp khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại.
Về nguyên tắc, khởi tố vụ án hình sự là quyền chủ động của cơ quan có thẩm quyền, không phụ thuộc vào ý chí
của người bị hại hoặc của người đai diện hợp pháp của họ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp ý chí của người bị
hại hoặc người đại diện hợp pháp của họ được pháp luật quy định như điều kiện bắt buộc để khởi tố vụ án.
Tại Điều 105 Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) quy định: “Những vụ án về các tội phạm được quy định tại khoản 1
các Điều 104, 105, 106, 109, 111, 113, 121, 122, 131 và 171 của Bộ luật hình sự (BLHS) chỉ được khởi tố theo yêu
cầu của người bị hại hoặc của người đại diện hợp pháp của người bị hại là người chưa thành niên, người có nhược
điểm về tâm thần thể chất.”
Như vậy, pháp luật quy định 11 trường hợp về các tội: cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của
người khác; cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái bị kích động mạnh;
cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; vô ý
gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe
của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính; hiếp dâm; cưỡng dâm; làm nhục người
khác; vu khống; xâm phạm quyền tác giả; xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp là chỉ được khởi tố theo yêu cầu
của người bị hại hoặc của người đai diện hợp pháp của họ.
Việc quy định khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của họ xuất phát
từ tính chất của vụ án và lợi ích của chính người bị hại. Cơ quan có thẩm quyền nếu tự mình khởi tố vụ án hình sự
có thể gây thêm những tổn thất về tinh thần cho người bị hại, làm lộ bí mật đời tư của họ, phá vỡ sự hòa giải trong
nhân dân. Do đó, trong những trường hợp này, người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp có quyền tự lựa chọn:
yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, tha thứ hoặc thỏa thuận với người phạm tội.
Việc khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại hoặc của người đại diện hợp pháp chỉ áp dụng đối với
những trường hợp phạm tội quy định tại khoản 1 của 11 điều luật về các tội nêu trên. Ngoài những trường hợp đó,
yêu vầu của người bị hại hoặc của người đại diện hợp pháp của ...
KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO YÊU CẦU CỦA NGƯỜI BỊ HẠI
Khởi tố vụ án hình sự giai đoạn đầu tiên của tố tụng hình sự, trong đó quan thẩm quyền xem xét,
quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự.
*Các trường hợp khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại.
Về nguyên tắc, khởi tố vụ án hình sự quyền chủ động của quan thẩm quyền, không phụ thuộc vào ý chí
của người bị hại hoặc của người đai diện hợp pháp của họ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp ý chí của người bị
hại hoặc người đại diện hợp pháp của họ được pháp luật quy định như điều kiện bắt buộc để khởi tố vụ án.
Tại Điều 105 Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) quy định: “Những vụ án về các tội phạm được quy định tại khoản 1
các Điều 104, 105, 106, 109, 111, 113, 121, 122, 131 171 của Bộ luật hình sự (BLHS) chỉ được khởi tố theo yêu
cầu của người bị hại hoặc của người đại diện hợp pháp của người bị hại người chưa thành niên, người nhược
điểm về tâm thần thể chất.”
Như vậy, pháp luật quy định 11 trường hợp về các tội: cố ý gây thươngch hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của
người khác; cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái bị kích động mạnh;
cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; vô ý
gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe
của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính; hiếp dâm; cưỡng dâm; làm nhục người
khác; vu khống; xâm phạm quyền tác giả; xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp chỉ được khởi tố theo yêu cầu
của người bị hại hoặc của người đai diện hợp pháp của họ.
Việc quy định khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của họ xuất phát
từ tính chất của vụ án lợi ích của chính người bị hại. quan thẩm quyền nếu tự mình khởi tvụ án hình sự
thể gây thêm những tổn thất về tinh thần cho người bị hại, làm lộ mật đời của họ, phá vỡ sự hòa giải trong
nhân dân. Do đó, trong những trường hợp này, người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp quyền tự lựa chọn:
yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, tha thứ hoặc thỏa thuận với người phạm tội.
Việc khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại hoặc của người đại diện hợp pháp chỉ áp dụng đối với
những trường hợp phạm tội quy định tại khoản 1 của 11 điều luật về các tội nêu trên. Ngoài những trường hợp đó,
yêu vầu của người bị hại hoặc của người đại diện hợp pháp của họ không còn điều kiện khởi tố vụ án hình sự.
*Về chủ thể quyền yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.
Chủ thể của quyền yêu cầu khởi tố vụ án hình sự là người bị hại. Trong trường hợp người bị hại chưa thành niên,
có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất thì người đại diện hợp pháp của người bị hại có quyền yêu cầu khởi tố vụ
án hình sự.
*Về nội dung và hình thức yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.
KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO YÊU CẦU CỦA NGƯỜI BỊ HẠI - Trang 2
KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO YÊU CẦU CỦA NGƯỜI BỊ HẠI - Người đăng: Jon Sky
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO YÊU CẦU CỦA NGƯỜI BỊ HẠI 9 10 931