Ktl-icon-tai-lieu

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cho người Việt Nam và bảng chuyển đổi KNLNNVN CEFR

Được đăng lên bởi doankimtuyen2014
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 171 lần   |   Lượt tải: 0 lần
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cho người Việt Nam và bảng chuyển đổi KNLNNVN CEFR - Người đăng: doankimtuyen2014
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cho người Việt Nam và bảng chuyển đổi KNLNNVN CEFR 9 10 845