Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử nhà nước và pháp luật

Được đăng lên bởi Kieu Trinh Nguyen
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 874 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. LỜI NÓI ĐẦU

Pháp luật là một trong những hiện tượng quan trọng nhất của kiến trúc thượng
tầng. Cùng với sự xuất hiện của nhà nước, pháp luật ra đời và trở thành công cụ
quản lí xã hội của giai cấp thống trị. Từ khi xuất hiện nhà nước tới nay, pháp luật
luôn đóng vai trò hết sức quan trọng và chi phối tới tất cả các hoạt động của con
người. Khi đánh giá về một quốc gia cổ đại hay những thành tựu chủ yếu của nó
đối với nền văn minh của quốc gia ấy người ta sẽ nói về chữ viết , về văn học , về
tôn giáo , về kiến trúc và điêu khắc , về toán học thiên văn , y học... và tất nhiên
không thể thiếu được luật pháp. Đặc biệt đối với nền văn minh Lưỡng Hà và La Mã
cổ đại nếu không đề cập đến luật pháp hẳn sẽ là một sự thiếu sót lớn.
Pháp luật của hai thời kì này đều có những chế định riêng biệt trong các lĩnh vực
của đời sống xã hội. Mỗi thời kì, ở từng chế định của các bộ luật lại có những điểm
tiến bộ và hạn chế nhất định. Trong phạm vi bài tiểu luận lần này, em xin được lựa
chọn đề tài: “So sánh chế định hôn nhân của bộ luật Hammurabi và luật Dân
sự La Mã thời cộng hòa hậu kì và thời quân chủ” .
Vì đây là một vấn đề khó và mang phạm vi tương đối rộng, em đã cố gắng đi
sâu nghiên cứu nhưng do kiến thức còn hạn chế, sự hiểu biết chưa nhiều nên
không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong các thầy cô xem xét và góp ý để em
có cơ sở tiếp thu và sửa chữa cho bài luận này hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
B. NỘI DUNG

Ngay từ thời cổ đại, pháp luật đã là một nét đẹp tô điểm cho nền văn minh của
nhân loại. Nổi bật trong số đó phải kể đến hai bộ luật Hammurabi của Lưỡng Hà
và luật La Mã. Cả hai bộ luật đã phản ánh và điều chỉnh rất nhiều những quan hệ
xã hội thời bấy giờ, trong đó có quan hệ hôn nhân gia đình, một trong những nền
tảng của xã hội.
Khái quát chung về hai bộ luật
Bộ luật Hammurabi
Bộ luật Hammurabi là văn bản pháp luật cổ nhất và còn được bảo tồn tốt, được
tạo ra vào khoảng thập niên 1760 TCN ở Babylon cổ đại, do vị vua thứ 6 là
Hammurabi ban hành. Bộ luật được xây dựng trên cơ sở pháp điển hóa nhiều văn
bản trước đó và sự kế thừa luật lệ người Xu-me, người Amôrít. Đây là một bộ luật
tương đối hoàn chỉnh của thời kì cổ đại gồm 282 điều. Là một bộ luật tổng hợp,
Hammurabi được xây dựng dưới dạng luật hình, gồm các quy nhạm pháp luật điều
chỉnh nhiều lĩnh vực và đều có chế tài, chủ yếu đối với những quan hệ xã hội liên
quan đến lợi ích của giai cấp thống trị.
I.
1.

1

Bộ luật La Mã
Đầu tiên, Luật La Mã là luật được hình thành từ việc hành luật lâu ...
A. LỜI NÓI ĐẦU
Pháp luật một trong những hiện tượng quan trọng nhất của kiến trúc thượng
tầng. Cùng với sự xuất hiện của nhà nước, pháp luật ra đời và trở thành công cụ
quản lí hội của giai cấp thống trị. T khi xuất hiện nhà nước tới nay, pháp luật
luôn đóng vai t hết sức quan trọng chi phối tới tất cả các hoạt động của con
người. Khi đánh giá về một quốc gia cổ đại hay những thành tựu chủ yếu của
đối với nền văn minh của quốc gia ấy người ta sẽ nói về chữ viết , về văn học , về
tôn giáo , về kiến trúc điêu khắc , về toán học thiên văn , y học... tất nhiên
không thể thiếu được luật pháp. Đặc biệt đối với nền văn minh Lưỡng Hà và La Mã
cổ đại nếu không đề cập đến luật pháp hẳn sẽ là một sự thiếu sót lớn.
Pháp luật của hai thời kì này đều có những chế đnh riêng biệt trong các lĩnh vực
của đời sống xã hội. Mỗi thời , ở từng chế định củac bộ luật lại có những điểm
tiến bộ và hạn chế nhất định. Trong phạm vi bài tiểu luận lần này, em xin được la
chọn đề tài: So sánh chế định hôn nhân của bộ luật Hammurabi luật Dân
sự La Mã thời cộng hòa hậu kì và thời quân chủ” .
đây một vấn đề khó mang phạm vi tương đối rộng, em đã cố gắng đi
sâu nghiên cứu nhưng do kiến thức còn hạn chế, sự hiểu biết chưa nhiều nên
không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong các thầy cô xem xét và góp ý để em
có cơ sở tiếp thu và sửa chữa cho bài luận này hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
B. NỘI DUNG
Ngay từ thời cổ đại, pháp luật đãmột nét đẹpđiểm cho nền văn minh của
nhân loại. Nổi bật trong số đó phải kể đến hai bộ luật Hammurabi của Lưỡng
luật La Mã. C hai bộ luật đã phản ánh và điều chỉnh rất nhiều những quan hệ
hội thời bấy giờ, trong đó quan hệ hôn nhân gia đình, một trong những nền
tảng của xã hội.
I. Khái quát chung về hai bộ luật
1. Bộ luật Hammurabi
Bộ luật Hammurabi văn bản pháp luật cổ nhất còn được bảo tồn tốt, được
tạo ra vào khoảng thập niên 1760 TCN Babylon cổ đại, do vị vua thứ 6
Hammurabi ban hành. Bộ luật đưc xây dựng trên cơ sở pháp điển hóa nhiều văn
bản trước đó và sự kế thừa luật lệ người Xu-me, người Amôrít. Đây là một bộ luật
tương đối hoàn chỉnh của thời cổ đại gồm 282 điều. một bộ luật tổng hợp,
Hammurabi được xây dựng dưới dạng luật hình, gồm các quy nhạm pháp luật điều
chỉnh nhiều lĩnh vực và đều chếi, chủ yếu đối với những quan hệ hội liên
quan đến lợi ích của giai cấp thống trị.
1
Lịch sử nhà nước và pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử nhà nước và pháp luật - Người đăng: Kieu Trinh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Lịch sử nhà nước và pháp luật 9 10 289