Ktl-icon-tai-lieu

Lluật phá sản và những điều còn trăn trở

Được đăng lên bởi aheartbreaker96
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 272 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vì sao Luật Phá sản lại… phá sản?
Gần 61.000 doanh nghiệp giải thể hoặc ngừng hoạt động trong năm 2013,
theo Tổng cục Thống kê. Con số này khiến cho không ít người phải giật mình.
Nhưng điều đáng băn khoăn là rất hiếm trường hợp tuyên bố phá sản trong khi Việt
Nam đã có Luật Phá sản 2004.
Muốn phá sản cũng khó
Có nhiều lý do khiến việc tuyên bố phá sản chưa phổ biến. Một phần là do
phá sản mang đến áp lực tâm lý nặng nề cho chủ doanh nghiệp khi cộng đồng chưa
xem phá sản là chuyện bình thường trong kinh doanh. Thậm chí, nhiều trường hợp
còn bị hình sự hóa các quan hệ dân sự. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là do Luật Phá
sản hiện hành còn nhiều điểm bất hợp lý.
Một trong số đó là thủ tục phá sản khá rườm rà, thường kéo dài khoảng 5
năm và tiêu tốn đến 15% giá trị tài sản của doanh nghiệp. Và đối với những doanh
nghiệp vỡ nợ, các bên liên quan chỉ thu hồi được 18% giá trị tài sản, theo báo cáo
xếp hạng môi trường kinh doanh năm 2008 do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và
Ngân hàng Thế giới (WB) công bố. Luật Phá sản 2004 cũng không quy định rõ số
nợ và thời gian quá hạn không thực hiện nghĩa vụ thanh toán của con nợ trước khi
bị tuyên bố phá sản.
Cái giá phải trả quá lớn cũng chi phối đến động cơ phá sản của doanh
nghiệp. Chủ doanh nghiệp thuộc khu vực phi nhà nước sẽ bị cấm thành lập, quản lý
doanh nghiệp trong thời hạn từ 1-3 năm kể từ ngày công bố phá sản. Sự trừng phạt
đối với lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước còn khắc nghiệt hơn khi họ vĩnh viễn
không còn cơ hội sửa sai.
Một nút thắt khác là trình tự xử lý phá sản của Luật Phá sản hiện hành được
cho là “quy trình ngược”, tức là xử lý tài sản trước khi tòa án tuyên bố phá sản, dẫn
đến doanh nghiệp rơi vào tình trạng sống dở chết dở.
Nhìn chung, Luật Phá sản hiện hành được các chuyên gia đánh giá là chỉ mới
bảo vệ và đảm bảo công bằng cho chủ nợ nhưng lại chưa thực sự quan tâm đến con
nợ. Trong khi đó, trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, pháp luật phá sản được xây dựng để
1

bảo vệ những doanh nghiệp thua lỗ. Theo đó, những tổ chức, cá nhân kinh doanh
thua lỗ được quyền mở thủ tục phá sản và được khuyến khích tiếp tục theo đuổi
công việc kinh doanh sau đó.
Ở Nhật, Luật Phá sản còn quy định sự phục quyền. Công ty phá sản vào bất
cứ lúc nào đều có thể yêu cầu tòa án ra lệnh phục quyền khi đáp ứng được các quy
định của pháp luật. Lệnh này được ban hành sẽ hủy bỏ tất cả các quyền đòi nợ khi
đã trả tiền lãi, trừ một số khoản nợ như nợ thuế, các khoản tiền phạt hình sự.
Ngoài ra, Nhật quy định tình trạng phá sản đối với phá...
Vì sao Luật Phá sản lại… phá sản?
Gần 61.000 doanh nghiệp giải thể hoặc ngừng hoạt động trong năm 2013,
theo Tổng cục Thống kê. Con số này khiến cho không ít người phải giật mình.
Nhưng điều đáng băn khoăn là rất hiếm trường hợp tuyên bố phá sản trong khi Việt
Nam đã có Luật Phá sản 2004.
Muốn phá sản cũng khó
nhiều do khiến việc tuyên b phá sản chưa phổ biến. Một phần do
phá sản mang đến áp lực tâmnặng nề cho chủ doanh nghiệp khi cộng đồng chưa
xem phá sản chuyện bình thường trong kinh doanh. Thậm chí, nhiều trường hợp
còn bị hình sự hóa các quan hệ dân sự. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là do Luật Phá
sản hiện hành còn nhiều điểm bất hợp lý.
Một trong số đó thủ tục phá sản khá rườm rà, thường kéo dài khoảng 5
năm tiêu tốn đến 15% giá trị tài sản của doanh nghiệp. đối với những doanh
nghiệp vỡ nợ, các bên liên quan chỉ thu hồi được 18% giá trị tài sản, theo báo cáo
xếp hạng môi trường kinh doanh năm 2008 do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và
Ngân hàng Thế giới (WB) công bố. Luật Phá sản 2004 cũng không quy định s
nợ thời gian quá hạn không thực hiện nghĩa vụ thanh toán của con nợ trước khi
bị tuyên bố phá sản.
Cái giá phải trả quá lớn cũng chi phối đến động phá sản của doanh
nghiệp. Chủ doanh nghiệp thuộc khu vực phi nhà nước sẽ bị cấm thành lập, quản lý
doanh nghiệp trong thời hạn từ 1-3 năm kể từ ngày công bố phá sản. Strừng phạt
đối với lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước còn khắc nghiệt hơn khi họ vĩnh viễn
không còn cơ hội sửa sai.
Một nút thắt khác trình tự xử phá sản của Luật Phá sản hiện hành được
cho là “quy trình ngược”, tức là xử lý tài sản trước khi tòa án tuyên bố phá sản, dẫn
đến doanh nghiệp rơi vào tình trạng sống dở chết dở.
Nhìn chung, Luật Phá sản hiện hành được các chuyên gia đánh giá là chỉ mới
bảo vệ và đảm bảo công bằng cho chủ nợ nhưng lại chưa thực sự quan tâm đến con
nợ. Trong khi đó, trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, pháp luật phá sản được xây dựng để
1
Lluật phá sản và những điều còn trăn trở - Trang 2
Lluật phá sản và những điều còn trăn trở - Người đăng: aheartbreaker96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Lluật phá sản và những điều còn trăn trở 9 10 847