Ktl-icon-tai-lieu

Luật Đất Đai

Được đăng lên bởi Phan Linh Trang
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 419 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Đất đai là nguồn tài nguyên đặc biệt đối với mỗi quốc gia. Không chỉ có ý nghĩa
về môi trường, sinh thái mà còn đem lại những lợi ích to lớn về kinh tế nếu được đầu
tư, sử dụng hợp lý. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các
quan hệ xã hội liên quan tới đất đai vô cùng phong phú vì đất đai tham gia rất nhiều
vào quá trình lao động sản xuất của con người. Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước
đã ban hành nhiều văn bản pháp luật về quản lý đất đai, điều chỉnh các quan hệ xã hội
về đất đai, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất cũng như chủ sở
hữu tài sản gắn liền với đất.
Điều 5 Luật Đất đai 2003 quy định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà
nước làm đại diện chủ sở hữu” bên cạnh đó theo điều 18 Hiến pháp 1992: “Nhà nước
giao đất cho các tổ chức và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài” . Việt Nam vẫn là một
nước nông nghiệp với khoảng 80% diện tích đất nông nghiệp và cũng khoảng 80%
người dân làm nghề nông. Như vậy có thể thấy việc giao đất cho người dân như thế
nào là một vấn đề vô cùng quan trọng. Chính vì vậy một trong những chế định quan
trọng trong hệ thống pháp luật về đất đai chính là thời hạn sử dụng đất nông nghiệp
đặc biệt là thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên
những quy định này thời gian gần đây bộc lộ một vài hạn chế, bất cập thể hiện qua
nhiều vấn đề hệ lụy trong quản lý và sử dụng là chính quyền các cấp phải vào cuộc,
gây dư luận xấu, bức xúc trong dân.
Với tính quan trọng của vấn đề, em xin chọn đề: “Nêu những hạn chế, bất cập
của pháp luật hiện hành về thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá
nhân. Nguyên nhân của những hạn chế đó và đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật
về thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.” làm đề bài cho bài tập
lớn môn Luật Đất đai lần này.

1

NỘI DUNG
I. Hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành về thời hạn sử dụng đất nông
nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
1.

Thời hạn sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân còn ngắn
khiến người nông dân không thể yên tâm đầu tư canh tác.

Vừa qua nhiều vụ việc cưỡng chế thu hồi đất trước thời hạn ở nhiều địa phương
khiến người dân lo lắng, hoang mang. Theo khoản 1 điều 67 Luật Đất đai 2003 cũng
như Nghị định 181/2004 thời hạn giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử
dụng ổn định, lâu dài vào mục đích sản xuất thì thời hạn là 20 năm đối với đất trồng
cây hàng năm và 50 năm đối với đất trồng cây lâu năm. Và cũng theo khoản 1 điều 67
Luật Đất đai 2003 th...
LỜI MỞ ĐẦU
Đất đai là nguồn tài nguyên đặc biệt đối với mỗi quốc gia. Không chỉ có ý nghĩa
vềi trường, sinh thái còn đem lại những lợi ích to lớn về kinh tế nếu được đầu
tư, sử dụng hợp lý. Trong nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa, các
quan hệ hội liên quan tới đất đai cùng phong phú đất đai tham gia rất nhiều
vào quá trình lao động sản xuất của con người. Trước tình hình đó, ĐảngNhà nước
đã ban hành nhiều văn bản pháp luật về quản lý đất đai, điều chỉnh các quan hệ hội
về đất đai, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất cũng như chủ sở
hữu tài sản gắn liền với đất.
Điều 5 Luật Đất đai 2003 quy định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà
nước làm đại diện chủ sở hữu” bên cạnh đó theo điều 18 Hiến pháp 1992: “Nhà nước
giao đất cho các tổ chức nhân sử dụng ổn định lâu dài”. Việt Nam vẫn một
nước nông nghiệp với khoảng 80% diện tích đất nông nghiệp cũng khoảng 80%
người dân làm nghề nông. Như vậy thể thấy việc giao đất cho người dân như thế
nào một vấn đề cùng quan trọng. Chính vậy một trong những chế định quan
trọng trong hệ thống pháp luật về đất đai chính thời hạn sử dụng đất ng nghiệp
đặc biệt thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, nhân. Tuy nhiên
những quy định này thời gian gần đây bộc lộ một vài hạn chế, bất cập thể hiện qua
nhiều vấn đề hệ lụy trong quản sử dụng chính quyền các cấp phải vào cuộc,
gây dư luận xấu, bức xúc trong dân.
Với tính quan trọng của vấn đề, em xin chọn đề: “Nêu những hạn chế, bất cập
của pháp luật hiện hành về thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình,
nhân. Nguyên nhân của những hạn chế đó đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật
về thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.” làm đề bài cho bài tập
lớn môn Luật Đất đai lần này.
1
Luật Đất Đai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật Đất Đai - Người đăng: Phan Linh Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Luật Đất Đai 9 10 390