Ktl-icon-tai-lieu

Luật đất đai

Được đăng lên bởi huyenxu29
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 94 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUẬT ĐẤT ĐAI
2003

LUẬT
ĐẤT
ĐAI
2013
Điều 15

SO SÁNH

Nhà nước quy định thời hạn, Điều mới
hạn mức sử dụng đất
1. Nhà nước quy định về hạn
mức giao đất nông nghiệp, hạn
mức giao đất ở, hạn mức công
nhận quyền sử dụng đất ở và
hạn mức nhận chuyển quyền sử
dụng đất nông nghiệp.
2. Nhà nước quy định thời hạn
sử dụng đất bằng các hình thức
sau đây:
a) Sử dụng đất ổn định lâu dài;
b) Sử dụng đất có thời hạn.

...
LUẬT ĐẤT ĐAI
2003
LUẬT
ĐẤT
ĐAI
2013
SO SÁNH
Điều 15 Nhà nước quy định thời hạn,
hạn mức sử dụng đất
1. Nhà nước quy định về hạn
mức giao đất nông nghiệp, hạn
mức giao đất ở, hạn mức ng
nhận quyền s dụng đất
hạn mức nhận chuyển quyền sử
dụng đất nông nghiệp.
2. Nhà nước quy định thời hạn
sử dụng đất bằng các hình thức
sau đây:
a) Sử dụng đất ổn định lâu dài;
b) Sử dụng đất có thời hạn.
Điều mới
Luật đất đai - Người đăng: huyenxu29
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Luật đất đai 9 10 247