Ktl-icon-tai-lieu

Luật đất đai

Được đăng lên bởi haianh-nd94
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 193 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập 11: Cách đây 16 năm, cô ruột tôi có làm đơn xin giao 700m2 đất ở
có thu tiền sử dụng đất tại một khu vực nhà nước giao đất giãn dân trong xã tôi.
Khi nhà nước thu tiền sử dụng đất thì cô tôi đóng được 1.000.000đ, toàn bộ số tiền
còn lại do bố tôi đóng cho cô vì cô không có khả năng đóng tiếp và cô bảo bố tôi
tiếp tục đóng để được giao đất; đồng thời với việc đóng tiền sử dụng đất , gia đình
tôi còn mua một ngôi nhà và đất khác để cho cô tôi ở với mục đích là đổi diện tích
đất mà cô tôi đã làm đơn xin được giao đất. Khi thủ tục cấp đất đã hoàn thành, diện
tích đất mà cô tôi xin giao được giao cho gia đình tôi và được cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất mang tên bố tôi. Đến năm 2010 cô tôi quay trở lại tranh chấp
diện tích đất trên với gia đình tôi, hiện toà án huyện đang tiến hành thủ tục hoà
giải. Tuy nhiên tháng 6/2011 UBND huyện ra quyết định thu hồi diện tích đất mà
15 năm trước đã cấp cho gia đình tôi theo đơn xin giao đất của cô tôi.
Hỏi: UBND huyện ra quyết định thu hồi đất như vậy có đúng pháp luật không?
Tôi phải làm gì để bảo vệ quyền sử dụng đất của gia đình mình?

1. UBND huyện ra quyết định thu hồi đất như vậy có đúng pháp luật không?
Uỷ ban nhân dân ra quyết định thu hồi đất như vây là đúng pháp luật.
Đầu tiên ta cần hiểu thu hồi đất nghĩa là gì. Thu hồi đất là văn bản hành chính
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấm dứt một quan hệ pháp luật đất
đai để phục vụ lợi ích của Nhà nước, của xã hội hoặc xử lý hành chính hành vi vi
phạm pháp luật đất đai của người sử dụng đất. Các trường hợp bị thu hồi đất được
quy định tại Điều 38 Luật đất đai gồm:
- Thu hồi do nhu cầu của Nhà nước.
 Nhà nước sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh;
 Nhà nước sử đụng đất vào mục đích công cộng, lợi ích quốc gia;
 Nhà nước sử dụng đất vào mục tiêu phát triển kinh tế để xây dựng các khu
công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao.
- Nhà nước thu hồi vì lý do đương nhiên.
 Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;
 Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất;
 Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi
hết thời hạn sử dụng đất.
- Thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai.
 Người sử dụng đất sử dụng không đúng mục đích, không có hiệu quả;
 Người sử dụng đất cố ý huỷ hoại đất đai;
 Đất được giao không đúng đối tượng và không đúng thẩm quyền;
 Đất bị lấn, chiếm;
 Người sử dụng đất cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước;
 Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong 12 tháng liền, đất trồng
cây...
Bài tập 11: Cách đây 16 năm, ruột tôi làm đơn xin giao 700m2 đất
thu tiền sử dụng đất tại một khu vực nhà nước giao đất giãn dân trong tôi.
Khi nhà nước thu tiền sử dụng đất thì cô tôi đóng được 1.000.000đ, toàn bộ số tiền
còn lại do bố tôi đóng cho cô không khả năng đóng tiếp bảo bố tôi
tiếp tục đóng để được giao đất; đồng thời với việc đóng tiền sử dụng đất , gia đình
tôi còn mua một ngôi nhà và đất khác để chotôi ở với mục đích là đổi diện ch
đất mà cô tôi đã làm đơn xin được giao đất. Khi thủ tục cấp đất đã hoàn thành, diện
tích đấtcô tôi xin giao được giao cho gia đình tôi và được cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất mang tên bố tôi. Đến m 2010 tôi quay trở lại tranh chấp
diện tích đất trên với gia đình tôi, hiện toà án huyện đang tiến hành thủ tục hoà
giải. Tuy nhiên tháng 6/2011 UBND huyện ra quyết định thu hồi diện tích đất
15 năm trước đã cấp cho gia đình tôi theo đơn xin giao đất của cô tôi.
Hỏi: UBND huyện ra quyết định thu hồi đất như vậy đúng pháp luật không?
Tôi phải làm gì để bảo vệ quyền sử dụng đất của gia đình mình?
Luật đất đai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật đất đai - Người đăng: haianh-nd94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Luật đất đai 9 10 216