Ktl-icon-tai-lieu

LUẬT HAMMURABI

Được đăng lên bởi Phương Chi
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 3535 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUẬT

HAMMURABI

(*)

Thần Anu[1] vĩ đại, vua của Anunác [2] cùng với thần Enlin [3] chúa tể của trời dất quyết định vận mệnh
của đất nước, ban cho Mácđúc[4], con trưởng của thần Ea [5] quyền thống trị[6] cả nhân loại, tỏ rõ quyền
lực đó trước các thiên thần, và lấy cái tên trang nghiêm của mình đặt tên cho Babilon, làm cho nó trở
thành kẻ lớn mạnh nhất trong muôn phương, và trong đó xây dựng một vương quốc bất hủ cùng lâu bền
với
trái
đất.
Trong lúc đó, vì hạnh phúc của loài người, thần Anu và thần Enlin đã ra lệnh cho trẫm, Hammurabi,
một vị vua quang minh và ngoan đạo, phát huy chính nghĩa ở đời, diệt trừ những kẻ gian ác không tuân
theo pháp luật, làm cho kẻ mạnh không hà hiếp người yếu, làm cho trẫm giống như thần Samát, [7] soi
đến
dân
đen,
tỏ
ánh
sáng
khắp
mặt
đất.
Trẫm, Hammurabi, kẻ chăn dắt dân do thần Enlin chỉ định, kẻ làm nên sự phồn vinh và giàu có, làm nên
tất cả cho thành phố Nippua[8], làm cho trời đất điều hoà, và trở thành kẻ bảo hộ của đền Êcua [9] quang
vinh.
Trẫm, vị vua bách thắng, làm cho thành phố Eriđu [10] phục hưng, và làm cho lễ nghi ở đền Eapzu [11]có
quy
cũ.
Trẫm, kẻ bảo hộ của bốn phương, làm rạng rỡ tên tuổi của Babilon, làm cho vị chúa của trẫm là thần
Mácđúc thành thực vui lòng và hàng ngày đến làm lễ ở đền Exjin.
Trẫm, cái vũ trụ quý giá của bậc vương giả, do thần Xin 1 lập nên, đã làm cho thành Urucs giàu có, và là
kẻ
cầu
nguyện
có
lòng
thành,
làm
cho
đền
Ekitsigan
đầy
của
cải.
Trẫm, vị vua hợp pháp đầy sức mạnh trung thành với thần Samát, đã từng củng cố nền móng của thành
Xippa, làm cho mộ của Aii2 lại xanh đỏ, lại còn xây dựng đền Ebara làm cho đền này giống như cung
điện
nhà
trời.
Trẫm, một chiến sĩ tha tội cho thành Lacxa 3 đã xây dựng đền Ebapba cho kẻ đồng minh của mình là
Ista.
Trẫm, vòm trời của cả đất nước, tập hợp nhân dân li tán của thành Ixin, làm cho đền ganma càng thêm
giàu
có.
Trẫm, kẻ thống trị của các vua, anh em với thần Sabaha 4 đã bảo vệ nhà của thành Kít, tu sửa và trang
sức đền Emêtễua làm cho đền này trở nên huy hoàng tráng lệ, còn chỉnh lí lại những lễ lớn của thần Ista,
quan
tâm
đến
đền
Huaxacalam,
một
đồn
luỹ
ngăn
chặn
kẻ
địch.
5
Trẫm, kẻ làm nguyện vọng của mình đựơc bạn mình là thần Ira chấp nhận, đã làm cho thành Cút được
vững
mạnh
và
làm
cho
đền
Mexlam
được
tăng
cường.
Trẫm, con bò mộng bằng vàng dũng mãnh xông vào kẻ địch, kẻ đựơc thần Tutu 6 yêu mến, đã làm cho
Boxippa7 vui mừng kích động, và còn luôn luôn quan tâm đến đền Edida.
Trẫm, vị thần của các vua, thông minh và trí tuệ, đã mở rộ...
LUẬT HAMMURABI
(*)
Thần Anu
[1]
đại, vua của Anunác
[2]
cùng với thần Enlin
[3]
chúa tể của trời dất quyết định vận mệnh
của đất nước, ban cho Mácđúc
[4]
, con trưởng của thần Ea
[5]
quyền thống trị
[6]
cả nhân loại, tỏquyền
lực đó trước các thiên thần, và lấy cái tên trang nghiêm của mình đặt tên cho Babilon, làm cho nó tr
thành kẻ lớn mạnh nhất trong muôn phương, và trong đó xây dựng một vương quốc bất hủ cùng lâu bền
với trái đất.
Trong lúc đó, hạnh phúc của loài người, thần Anu thần Enlin đã ra lệnh cho trẫm, Hammurabi,
một vị vua quang minh và ngoan đạo, phát huy chính nghĩa ở đời, diệt trừ những kẻ gian ác không tuân
theo pháp luật, làm cho kẻ mạnh không hiếp người yếu, làm cho trẫm giống như thần Samát,
[7]
soi
đến dân đen, tỏ ánh sáng khắp mặt đất.
Trẫm, Hammurabi, kẻ chăn dắt dân do thần Enlin chỉ định, kẻ làm nên sự phồn vinh và giàu có, làm nên
tất cả cho thành phố Nippua
[8]
, làm cho trời đất điều hoà, trở thành kẻ bảo hộ của đền Êcua
[9]
quang
vinh.
Trẫm, vị vuach thắng, làm cho thành phố Eriđu
[10]
phục hưng, làm cho l nghi đền Eapzu
[11]
quy cũ.
Trẫm, kẻ bảo hộ của bốn phương, làm rạng r tên tuổi của Babilon, làm cho vị chúa của trẫm là thần
Mácđúc thành thực vui lòng hàng ngày đến làm lễ đền Exjin.
Trẫm, cái vũ trụ quý giá của bậc vương giả, do thần Xin
1
lập n, đã làm cho thành Urucs giàu có, và là
kẻ cầu nguyện ng thành, làm cho đền Ekitsigan đầy của cải.
Trẫm, vị vua hợp pháp đầy sức mạnh trung thành với thần Samát, đã từng củng cố nền móng của thành
Xippa, làm cho mộ của Aii
2
lại xanh đỏ, lại còn xây dựng đền Ebara làm cho đền y giống như cung
điện nhà trời.
Trẫm, một chiến sĩ tha tội cho thành Lacxa
3
đã xây dựng đền Ebapba cho kẻ đồng minh của mình là
Ista.
Trẫm, m trời của cả đất nước, tập hợp nhân dân li tán của thành Ixin, làm cho đền ganma càng thêm
giàu có.
Trẫm, kẻ thống trị của các vua, anh em với thần Sabaha
4
đã bảo vệ nhà của thành Kít, tu sửa trang
sức đền Emêtễua làm cho đền này trở nên huy hoàng tráng lệ, còn chỉnh lí lại những lễ lớn của thần Ista,
quan tâm đến đền Huaxacalam, một đồn luỹ ngăn chặn kẻ địch.
Trẫm, kẻ làm nguyện vọng củanh đựơc bạn nh là thần Ira
5
chấp nhận, đã làm cho thành Cút được
vững mạnh làm cho đền Mexlam được tăng cường.
Trẫm, conmộng bằng ng dũng mãnh xông vào kẻ địch, kẻ đựơc thần Tutu
6
yêu mến, đã làm cho
Boxippa
7
vui mừng kích động, còn luôn luôn quan tâm đến đền Edida.
Trẫm, vị thần của các vua, thông minh và trí tuệ, đã mrộng ruộng đất trồng trọt cho thành Binbát, còn
làm cho vựa lúa của thần Urat
8
đầy ăm ắp.
Khi thần Mácđúc ra lệnh cho trẫm thống trị muôn dân làm cho nước nhà được hưởng hạnh phúc,
trẫm làm cho công bằng chính nghĩa toả khắp đất nướcmưu cầu hạnh phúc cho nhân dân từ nay
về sau:
Điều 1: Nếu dân tự do tuyên thệ tố cáo dân tự do phạm tội giết người không bằng chứng thì
người tố o s bị xử tử.
Điều 3: Dân tự do đưa ra tội trạng trong các vụ kiện tụng không kèm theo bằng chứng, nếu bản án
liên quan đến vấn đề tính mạng, thì sẽ bị xử tử.
Điều 4: Nếu những bằng chứng đưa ra thuộc về những vụ kiện về thóc hoặc bạc thì phải xử bằng những
hình phạt bản án đó đáng phải chịu.
Điều 6: Nếu dân t do ăn trộm tài sản của thần hoặc của cung đình sẽ bị xử tử, kẻ nhận tang vật của
người ăn trộm cũng bị tử hình.
Điều 7: Nếu dân tự do mua của con hoặc l của dân tự do hoặc trữ giúp học cho họ bạc hoặc vàng
hoặc lệ, hoặc nữ lệ, hoặc bò, hoặc cừu, hoặc lừa, hoặc bất cứ vật gì, không có người làm
chứng hoặc giấy chứng nhận thì tức ăn trộm, sẽ bị xử tử.
Điều 8: Nếu dân tự do ăn trọm hoặc cừu, hoặc lừa, hoặc thuyền, nếu các thứ đó là vật sở hữu của
thần hoặc vật sở hữu của cung đình thì người đó sẽ bị phạt tiền gấp 30 lần, nếu các thứ đó vật sở
hữu của muxkênu tphải phạt tiền gấp 10 lần. Nếu người ăn trộm không có vật gì để bồi thường thì sẽ
bị xử tử.
LUẬT HAMMURABI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬT HAMMURABI - Người đăng: Phương Chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
LUẬT HAMMURABI 9 10 899