Ktl-icon-tai-lieu

Luật Hình Sự

Được đăng lên bởi Phạm Thị Thảo
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 394 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH SÁCH NHÓM 14
Phạm Thị Thảo

1311584

Lê Hồ Bảo Ngọc

1311474

Jơ NơngSang Biệt Dương

1311341

Nguyễn Thành Duy

1311347

Trần Văn Thâu

1311513

1

LỜI NÓI ĐẦU

Lừa dối khách hàng là hiện tượng khá phổ biến trong xã hội hiện nay,
doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh nào cũng muốn thu lợi nhuận cao từ việc
kinh doanh nên dẫn tới hiện tượng lừa dối khách hàng. Tội lừa dối khách hàng
là hành vi tội phạm được thực hiện do lỗi cố ý, người phạm tội biết rõ hành vi
lừa dối khách hàng của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng vì vụ lợi vẫn cố
tình thực hiện hành vi của mình... Chính vì vậy mà Nhà Nước ta đã ban hành ra
các quy định để điều chỉnh hành vi gian dối nhằm thu lợi nhuận một cách bất
chính này các các chủ doanh nghiệp và các thành phần kinh doanh khác trong
xã hội, một trong những quy định đó chính là điều luật 162 của Bộ luật Hình
sự 1999 đã được sửa đổi bổ sung vào năm 2008, quy định về tội “Lừa dối
khách hàng”, cụ thể như sau:
Điều 162. Tội lừa dối khách hàng
1. Người nào trong việc mua, bán mà cân, đong, đo, đếm, tính gian,
đánh tráo loại hàng hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác gây thiệt hại nghiêm
trọng cho khách hàng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc
đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt
cảnh cáo, phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.
2. Phạm tội nhiều lần hoặc thu lợi bất chính lớn thì bị phạt tù từ hai
năm đến bảy năm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba
mươi triệu đồng.

2

 CÁC NỘI DUNG CẦN PHẢI LÀM RÕ






Nêu khái niệm/ định nghĩa.
Dấu hiệu pháp lý của tội phạm.
Các khung hình phạt của điều luật.
Cho ví dụ cụ thể.
Đặt câu hỏi thảo luận.

NỘI DUNG BÀI LÀM
3

I.

Định nghĩa/ khái niệm
Định Nghĩa: Lừa dối khách hàng là hành vi gian dối trong việc cân,
đong, đo, đếm, tính gian, đánh tráo loại hàng hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác
gây thiệt hại nghiêm trọng cho khách hàng khi thực hiện hợp đồng mua, bán
nhằm thu lợi bất chính.
Tội lừa dối khách hàng là tội phạm đã được quy định tại Điều 170 Bộ
luật hình sự năm 1985. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hầu như hành vi lừa dối
khách hàng rất ít khi bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mặc dù hành vi này xảy
ra tương đối phổ biến.
Điều 170 ( BLHS 1985)
Tội lừa dối khách hàng.
1- Người nào trong việc mua bán mà cân, đong, đo, đếm, tính gian,
đánh tráo loại hàng hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác gây thiệt hại cho
khác...

 
 
!!"#"$%&'!" 
()*"+"() 
,-"./"0( 
Luật Hình Sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật Hình Sự - Người đăng: Phạm Thị Thảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Luật Hình Sự 9 10 617