Ktl-icon-tai-lieu

luật hinh sự

Được đăng lên bởi dinhthang1610
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1760 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Câu 1
(CAO) Hỏi: Xin cho biết, người phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu, thì bị xử phạt như thế nào? Trong
một vụ án có nhiều bị can thì người chủ mưu, cầm đầu có phải bị xử phạt nặng hơn người thực hành, người
giúp sức, hay không? Theo quy định của pháp luật, nguyên tắc xử lý các đối tượng phạm tội như thế nào?
quanghung63@...)
Trả lời: Theo quy định tại Điều 3 của Bộ luật hình sự, nguyên tắc xử lý hình sự được quy định như sau:
1. Mọi hành vi phạm tội phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật.
2. Mọi người phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt nam, nữ, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo,
thành phần, địa vị xã hội.
Nghiêm trị người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, lưu manh, côn đồ, tái phạm nguy hiểm, lợi
dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội; người phạm tội dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tổ chức, có tính chất
chuyên nghiệp, cố ý gây hậu quả nghiêm trọng.
Khoan hồng đối với người tự thú, thành khẩn khai báo, tố giác người đồng phạm, lập công chuộc tội, ăn năn
hối cải, tự nguyện sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại gây ra.
3. Đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng, đã hối cải, thì có thể áp dụng hình phạt nhẹ hơn hình phạt
tù, giao họ cho cơ quan, tổ chức hoặc gia đình giám sát, giáo dục.
4. Đối với người bị phạt tù thì buộc họ phải chấp hành hình phạt trong trại giam, phải lao động, học tập để trở
thành người có ích cho xã hội; nếu họ có nhiều tiến bộ thì xét để giảm việc chấp hành hình phạt.
5. Người đã chấp hành xong hình phạt được tạo điều kiện làm ăn, sinh sống lương thiện, hoà nhập với cộng
đồng, khi có đủ điều kiện do luật định thì được xóa án tích.
Câu 2
(CAO) Hỏi: Người chưa thành niên phạm tội “giết người”, “cướp tài sản” với tính chất đặc biệt nghiêm trọng
thì có bị xử phạt tử hình hay không?
(minhthai@...)
Trả lời: Theo quy định tại khoản 5, Điều 69 của Bộ luật hình sự, không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối
với người chưa thành niên phạm tội.
Khi áp dụng hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội cần hạn chế áp dụng hình phạt tù. Khi xử phạt tù
có thời hạn, Toà án cho người chưa thành niên phạm tội được hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với
người đã thành niên phạm tội tương ứng.
Không áp dụng hình phạt tiền đối với người chưa thành niên phạm tội ở độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với người chưa thành niên phạm tội.
Căn cứ vào các quy định nêu trên, dù cho người chưa thành niên phạm tội “giết người”, “cướp tài sản” v...
Câu 1
(CAO) Hỏi: Xin cho biết, người phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu, thì bị xử phạt như thế nào? Trong
một vụ án có nhiều bị can thì người chủ mưu, cầm đầu có phải bị xử phạt nặng hơn người thực hành, người
giúp sức, hay không? Theo quy định của pháp luật, nguyên tắc xử lý các đối tượng phạm tội như thế nào?
quanghung63@...)
Trả lời: Theo quy định tại Điều 3 của Bộ luật hình sự, nguyên tắc xử lý hình sự được quy định như sau:
1. Mọi hành vi phạm tội phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật.
2. Mọi người phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt nam, nữ, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo,
thành phần, địa vị xã hội.
Nghiêm trị người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, lưu manh, côn đồ, tái phạm nguy hiểm, lợi
dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội; người phạm tội dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tổ chức, có tính chất
chuyên nghiệp, cố ý gây hậu quả nghiêm trọng.
Khoan hồng đối với người tự thú, thành khẩn khai báo, tố giác người đồng phạm, lập công chuộc tội, ăn năn
hối cải, tự nguyện sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại gây ra.
3. Đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng, đã hối cải, thì có thể áp dụng hình phạt nhẹ hơn hình phạt
tù, giao họ cho cơ quan, tổ chức hoặc gia đình giám sát, giáo dục.
4. Đối với người bị phạt tù thì buộc họ phải chấp hành hình phạt trong trại giam, phải lao động, học tập để trở
thành người có ích cho xã hội; nếu họ có nhiều tiến bộ thì xét để giảm việc chấp hành hình phạt.
5. Người đã chấp hành xong hình phạt được tạo điều kiện làm ăn, sinh sống lương thiện, hoà nhập với cộng
đồng, khi có đủ điều kiện do luật định thì được xóa án tích.
Câu 2
(CAO) Hỏi: Người chưa thành niên phạm tội “giết người”, “cướp tài sản” với tính chất đặc biệt nghiêm trọng
thì có bị xử phạt tử hình hay không?
(minhthai@...)
Trả lời: Theo quy định tại khoản 5, Điều 69 của Bộ luật hình sự, không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối
với người chưa thành niên phạm tội.
Khi áp dụng hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội cần hạn chế áp dụng hình phạt tù. Khi xử phạt tù
có thời hạn, Toà án cho người chưa thành niên phạm tội được hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với
người đã thành niên phạm tội tương ứng.
Không áp dụng hình phạt tiền đối với người chưa thành niên phạm tội ở độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với người chưa thành niên phạm tội.
Căn cứ vào các quy định nêu trên, dù cho người chưa thành niên phạm tội “giết người”, “cướp tài sản” với tính
chất đặc biệt nghiêm trọng thì cũng không bị xử phạt tù chung thân hoặc tử hình.
1
luật hinh sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luật hinh sự - Người đăng: dinhthang1610
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
luật hinh sự 9 10 292