Ktl-icon-tai-lieu

Luật hôn nhân

Được đăng lên bởi Sheet Piano
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 480 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời mở đầu
Bộ Quốc triều hình luật là bộ luật hình chính thống và quan trọng nhất của triều đại
Nhà Lê (1428-1788);là một thành tựu có giá trị đặc biệt trong trong lịch sử pháp
luật Việt Nam .Nó không chỉ là đỉnh cao so với những thành tựu pháp luật trước đó
mà còn đối với cả bộ luật được biên soạn vào thế kỉ XIX : Hoàng Việt Luật lệ do
Gia Long ban hành và cả những bộ luật của các nước phong kiến cùng thời trên thế
giới .Có thể nói rằng đặc sắc và nổi bật nhất trong Bộ Quốc triều hình luật là chế
định về hôn nhân và gia đình .Chế định hôn nhân và gia đình trong Bộ Quốc triều
hình luật là một đề tài rộng lớn và đã được rất nhiều nhà khoa học trong nước và
ngoài nước chọn làm đề tài nghiên cứu .
Trong khuôn khổ của một bài tập tuần ,với lượng kiến thức và khoảng thời gian có
hạn em chỉ xin đề cập đến một khía cạnh nhỏ của nó đó là vấn đề “ Chế định hôn
nhân trong Bộ Quốc triều hình luật”.
Nghiên cứu về vấn đề này em mong muốn có được kiến thức đầy đủ,vững vàng
hơn về các quy định hôn nhân trong Bộ Quốc triều hình luật,để tìm ra những điểm
hạn chế cũng như những điểm tiến bộ,đặc sắc của chế định hôn nhân trong Bộ
Quốc triều hình luật từ đó làm sáng tỏ nguyên nhân có được những điểm tiến bộ ,
đặc sắc như vậy ,góp phần hoàn thiện pháp luật Việt Nam
Bài tập này là sự tìm tòi ,nghiên cứu ,là sự cố gắng của em trong suốt thời gian vừa
qua ,nhưng do kiến thức và thời gian có hạn nên chắc chắn còn có nhiều sai sót .Vì
vậy ,em rất mong nhận được sự đánh giá và đóng góp xác thực của các thầy cô
Em xin chân thành cảm ơn !

A - Các điều luật quy định về hôn nhân:
Điều 2: (tội thứ 7 trong thập ác) Bất hiếu là…có tang cha mẹ mà lấy vợ ,lấy chồng
…
Điều 314 : Người kết hôn mà không đủ sính lễ đến nhà cha mẹ người con gái
( Nếu cha mẹ chết cả ,thì đem đến nhà trưởng họ hay nhà người làng để xin ) ,mà
thành hôn với nhau một cách cẩu thả thì phải biếm một tư và theo lệ sang hèn ,bắt
phải nộp tiền tạ cho cha mẹ ( nếu cha mẹ chết cả thì nộp cho trưởng họ hoặc
trưởng làng ),người con gái phải phạt 50 roi

Điều 315 : Gả con gái đã nhận đồ sính lễ ( như tiền ,lụa ,vàng ,bạc ,lợn , rượu ) mà
thôi không gả nữa thì bị phạt 80 trượng .Nếu đem gả cho người khác mà đã thành
hôn rồi thì sẽ bị xử tội đồ làm khao đinh .Người lấy sau biết thế mà vẫn lấy thì bị
xử tội đồ ,không biết thì không có tội .Còn người con gái thì phải gả cho người hỏi
trước ,nếu người hỏi trước không lấy nữa thì phải bồi thường gấp hai ; người con
gái được gả cho người hỏi sau .Nhà trai đã có đồ sính lễ rồi mà khô...
Lời mở đầu
Bộ Quốc triều hình luật là bộ luật hình chính thống và quan trọng nhất của triều đại
Nhà Lê (1428-1788);là một thành tựu có giá trị đặc biệt trong trong lịch sử pháp
luật Việt Nam .Nó không chỉ là đỉnh cao so với những thành tựu pháp luật trước đó
mà còn đối với cả bộ luật được biên soạn vào thế kỉ XIX : Hoàng Việt Luật lệ do
Gia Long ban hành và cả những bộ luật của các nước phong kiến cùng thời trên thế
giới .Có thể nói rằng đặc sắc và nổi bật nhất trong Bộ Quốc triều hình luật là chế
định về hôn nhân và gia đình .Chế định hôn nhân và gia đình trong Bộ Quốc triều
hình luật là một đề tài rộng lớn và đã được rất nhiều nhà khoa học trong nước và
ngoài nước chọn làm đề tài nghiên cứu .
Trong khuôn khổ của một bài tập tuần ,với lượng kiến thức và khoảng thời gian có
hạn em chỉ xin đề cập đến một khía cạnh nhỏ của nó đó là vấn đề “ Chế định hôn
nhân trong Bộ Quốc triều hình luật”.
Nghiên cứu về vấn đề này em mong muốn có được kiến thức đầy đủ,vững vàng
hơn về các quy định hôn nhân trong Bộ Quốc triều hình luật,để tìm ra những điểm
hạn chế cũng như những điểm tiến bộ,đặc sắc của chế định hôn nhân trong Bộ
Quốc triều hình luật từ đó làm sáng tỏ nguyên nhân có được những điểm tiến bộ ,
đặc sắc như vậy ,góp phần hoàn thiện pháp luật Việt Nam
Bài tập này là sự tìm tòi ,nghiên cứu ,là sự cố gắng của em trong suốt thời gian vừa
qua ,nhưng do kiến thức và thời gian có hạn nên chắc chắn còn có nhiều sai sót .Vì
vậy ,em rất mong nhận được sự đánh giá và đóng góp xác thực của các thầy cô
Em xin chân thành cảm ơn !
A - Các điều luật quy định về hôn nhân:
Điều 2: (tội thứ 7 trong thập ác) Bất hiếu là…có tang cha mẹ mà lấy vợ ,lấy chồng
Điều 314 : Người kết hôn mà không đủ sính lễ đến nhà cha mẹ người con gái
( Nếu cha mẹ chết cả ,thì đem đến nhà trưởng họ hay nhà người làng để xin ) ,mà
thành hôn với nhau một cách cẩu thả thì phải biếm một tư và theo lệ sang hèn ,bắt
phải nộp tiền tạ cho cha mẹ ( nếu cha mẹ chết cả thì nộp cho trưởng họ hoặc
trưởng làng ),người con gái phải phạt 50 roi
Luật hôn nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật hôn nhân - Người đăng: Sheet Piano
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Luật hôn nhân 9 10 516