Ktl-icon-tai-lieu

Luật hôn nhân và gia đình

Được đăng lên bởi Cam Lythanh
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 854 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC VĂN HÓA TPHCM
KHOA KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM 7

Môn:Phápluậtđạicương

Chủđề:Luậthônnhânvàgiađình
GIÁO VIÊN:Ths.NGUYỄNTHỊ THỦY
THỰC HIỆN:NHÓM 5

HỒ CHÍ MINH 10- 2013

Nộidung
Đốitượngđiềuchỉnhphươngp
hápđiềuchỉnhcủaluậthônnh
ânvàgiađình.Nókhácgìsovới
luậtdânsự?

Cáckháiniệm
1 :Luậthônnhânvàgiađình.

Đốitượngđiềuchỉnh:Đối tượng điều chỉnh của Luật Hôn nhân và

gia đình là các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực hôn nhân và
gia đình; cụ thể là cácquan hệ về nhân thânvàquan hệ về tài sảnphát
sinh giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và các con và giữa những người
thân thích ruột thịt khác.



Quan hệ nhân thân: là những lợi ích tinh thần, là yếu tố tình cảm phát sinh giữa vợ và chồng, giữa
cha mẹ và con và giữa những người thân thích ruột thịt khác. Quan hệ nhân thân tự nó không mang
nội dung kinh tế. Quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng là những lợi ích nhân thân mà mỗi bên vợ
chồng được hưởng khi họ xác lập quan hệ hôn nhân với nhau như: Tình yêu thương, sự quan tâm chăm
sóc giúp đỡ lẫn nhau, quyền được nhập quốc tịch theo quốc tịch của vợ hoặc chồng, quyền về nơi cư
trú... Quan hệ nhân thân giữa cha mẹ và con là: Tình yêu thương của cha mẹ đối với con, tình yêu và
lòng kính trọng của con đối với cha mẹ, quyền của con là được mang họ của cha hoặc mẹ, quyền của
con trong việc được xác định dân tộc hoặc quốc tịch theo dân tộc hoặc quốc tịch của cha hoặc của
mẹ...



Quan hệ tài sản :là những lợi ích về tài sản phát sinh giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con và giữa
những người thân thích ruột thịt khác. Quan hệ tài sản luôn mang nội dung kinh tế, là tiền bạc, tài
sản... Đó là quan hệ cấp dưỡng giữa cha mẹ và con, giữa anh chị em với nhau, giữa ông bà và cháu,
giữa vợ và chồng, giữa các thành viên khác trong gia đình; là các quan hệ về sở hữu tài sản giữa vợ và
chồng...



Phương pháp điều chỉnh :Luật Hôn nhân và gia đình là những biện pháp, cách thức mà các
quy phạm pháp luật hôn nhân và gia đình tác động tới các quan hệ xã hội thuộc đối tượng
điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình, nhằm làm cho những quan hệ này phát sinh, tồn
tại, chấm dứt phù hợp với ý chí của Nhà nước. Xuất phát từ đặc điểm của các quan hệ xã hội
thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình là quan hệ giữa các chủ thể gắn bó
với nhau bởi yếu tố tình cảm, huyết thống hoặc nuôi con nuôi nên Luật Hôn nhân và gia đình
có phương pháp điều chỉnh linh hoạt và mềm dẻo. Hầu hết các qui phạm pháp luật hôn nhân
và gia đình không quy định biện pháp chế tài kèm theo.

2:Luậtdân...
ĐẠI HỌC VĂN HÓA TPHCM
KHOA KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM 7
Môn:Phápluậtđạicương
Chủđề:Luậthônnhânvàgiađình
THỰC HIỆN:NHÓM 5
HỒ CHÍ MINH 10- 2013
GIÁO VIÊN:Ths.NGUYỄNTHỊ THỦY
Luật hôn nhân và gia đình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật hôn nhân và gia đình - Người đăng: Cam Lythanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Luật hôn nhân và gia đình 9 10 147