Ktl-icon-tai-lieu

Luật kinh doanh năm 2005

Được đăng lên bởi hientrang9614
Số trang: 183 trang   |   Lượt xem: 1512 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu môn học

* Các văn bản chủ yếu:
Luật Doanh nghiệp 2005
Luật Thương Mại 2005
Luật Cạnh tranh 2006
Luật Trọng tài thương mại 2010
Luật Hợp tác xã 2003
Luật Phá sản 2004
Bộ luật Dân sự 2005
* Giáo trình : Sách Luật Kinh doanh, Nhà xuất bản
Thông Kê 2010. Tác giả Lê Học Lâm, Lê Ngọc Đức

Phương Pháp học tập

• Lý luận kết hợp thực tiễn
• Tư duy liên kết năng động
• Có tư duy khái quát khi vạch ra chiến lược
phát triển
• Tính chính xác và quyết đoán khi thực
hiện chiến thuật kinh doanh
• Đam mê kinh doanh, không bằng lòng với
hiện tại.
• Luôn suy luận và phân tính

Giới thiệu
LUẬT KINH DOANH
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ LUẬT
KINH DOANH
I/ KHÁI QUÁT VỀ LUẬT KINH
DOANH.

1. Sự hình thành pháp luật kinh doanh.

• Bầy đàn trao đổi
sản vật
 thỏa thuận
 quy ước phong
tục
 ngôn ngữ luật
về mua bán (thương
mại)

2. Pháp luật kinh doanh trên thế giới và luật kinh
doanh ở Việt Nam.

• Thuyết “bàn tay vô hình” của Adam Smith
• Học thuyết của Jonh Keyness.
 Môn luật kinh doanh trong các trường đại học
• Ngành luật kinh tế của Liên xô 1922
• Ngành luật kinh tế ở Việt Nam 1970
 đổi mới 1986.
 nội dung là Luật kinh doanh

II. LUẬT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN LÀ THÀNH
VIÊN
TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO).

• 1. Căn cứ xác định nền kinh tế thị trường.

1. Căn cứ xác định nền kinh tế thị trường.

1/ Mức độ tự do chuyển đổi của
tiền tệ.
• 2/ Mức độ tự do thỏa thuận mức
lương giữa người lao động và
người sử dụng lao động.
•

1. Căn cứ xác định nền kinh tế thị trường.

• 3/ Mức độ mở cửa mà các hãng
nước ngoài vào đầu tư dưới mọi hình
thức.
• 4/ Mức độ sở hữu hay sự kiểm soát
các tư liệu sản xuất của nhà nước.

•

1. Căn cứ xác định nền kinh tế thị trường.
• 5/ Mức độ kiểm soát của nhà nước đối với
các tài nguyên và giá cả cũng như các quyết
định về đầu ra của doanh nghiệp.
• 6/ Một số yếu tố khác như nhà nước pháp
quyền mạnh hay yếu, các tòa án có độc lập
khi xét xử hay có sự can thiệp mạnh mẽ từ
các cơ quan khác, các doanh nghiệp muốn
giải quyết tranh chấp có hưởng sự bình đẳng
hay chưa…v.v

2. Những cam kết của Việt Nam khi là
thành viên WTO
•
•
•
•
•

11/01/2007
01/7/2010
2011
2015
2018

Chương 2: QUY CHẾ PHÁP LÝ VỀ THÀNH
LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH
NGHIỆP

• I/ KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI
DOANH NGHIỆP .
• a) KHÁI NIỆM
•
•
•
•
•
•

Tổ chức kinh tế
Tên riêng.
Tài sản.
Trụ sở giao dịch
Đăng ký kinh doanh
Mục đích kinh doanh

I/ KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP

• b) Phân loại
• Căn cứ vào nguồn gốc sở hữu vốn.
Sở hữu toàn dân  DN của nhà nước
Sở hữu T...
Tài liệu môn học
* Các văn bản chủ yếu:
Luật Doanh nghiệp 2005
Luật Thương Mại 2005
Luật Cạnh tranh 2006
Luật Trọng tài thương mại 2010
Luật Hợp tác xã 2003
Luật Phá sản 2004
Bộ luật Dân sự 2005
* Giáo trình : Sách Luật Kinh doanh, Nhà xuất bản
Thông Kê 2010. Tác giả Lê Học Lâm, Lê Ngọc Đức
Luật kinh doanh năm 2005 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật kinh doanh năm 2005 - Người đăng: hientrang9614
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
183 Vietnamese
Luật kinh doanh năm 2005 9 10 925