Ktl-icon-tai-lieu

Luật lao động

Được đăng lên bởi thutinyn-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2485 lần   |   Lượt tải: 9 lần
BỘ CÂU HỎI VÀ GỢI Ý ĐÁP ÁN
Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật” trong CNVCLĐ tỉnh Thái Nguyên
năm 2014
I. Phần câu hỏi trắc nghiệm (25 điểm)
Câu 1. Theo đồng chí, Hợp đồng lao động được giao kết theo những loại nào sau:
a. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
b. Hợp đồng lao động xác định thời hạn;
c. Hợp đồng lao động theo thỏa thuận của hai bên;
Đáp án: a,b,c (Điều 22 bộ luật LĐ 2012)
Câu 2. Theo đồng chí, người lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời
hạn có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không?
a. Không có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ
b. Có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ nhưng phải báo trước cho
người sử dụng lao động biết trước 3 tháng
c. Có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ nhưng phải báo trước cho
người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày.
Đáp án:c (Điều 37 bộ luật LĐ 2012)
Câu 3. Đồng chí hãy cho biết khi người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ
đúng quy định pháp luật thì có được hưởng chế độ trợ cấp của người sử dụng lao
động không?
a . Được hưởng trợ cấp thôi việc;
b . Không được hưởng khoản trợ cấp thôi việc;
Đáp án:a (Điều 48 bộ luật LĐ 2012)
Câu 4. Theo quy định của pháp luật việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc yêu cầu
phải thực hiện như thế nào ?
a . Không quy định bắt buộc mà tùy theo điều kiện từng đơn vị.
b .Đối thoại tại nơi làm việc được tiến hành định kỳ 03 tháng một lần
hoặc theo yêu cầu của một bên
c . Đối thoại tại nơi làm việc được tiến hành mỗi năm một lần.
Đáp án:b

(Điều 65 bộ luật LĐ 2012)

Câu 5. Đồng chí hãy cho biết nội dung của Thỏa ước lao động tập thể được quy
định như thế nào?
a . Không trái với quy định của pháp luật.
b . Có lợi hơn so với quy định của pháp luật.
c . Đầy đủ các nội dung mà pháp luật quy định
Đáp án:a, b ( Điều 73 bộ luật LĐ 2012)

Câu 6. Thời hạn của Thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp được quy định
như thế nào?
a . Từ 1 năm đến 3 năm
b . Từ 1 năm đến 4 năm
c . Có thời hạn 2 năm
Đáp án:a ( Điều 85 bộ luật LĐ 2012)
Câu 7: Thỏa ước lao động tập thể của đơn vị, doanh nghiệp được cung cấp cho
những đối tượng nào sau đây:
a. Người sử dụng lao động;
b. Ban chấp hành công đoàn cơ sở;
c. Công đoàn cấp trên;
d. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.
e.Tất cả các phương án trên.
Đáp án:d ( Điều 75, 83 bộ luật LĐ 2012)
Câu 8. Theo quy định của pháp luật tiền lương làm thêm giờ của người lao động
được tính như thế nào?
a . Vào ngày thường bằng 100%
b . Vào ngày nghỉ hàng tuần ít nhất bằng 200%
c . Vào ngày nghỉ lễ tết có hưởng lương, ít nhất bằng 300%
Đáp án:a,b,c( Điều 97 ...
BỘ CÂU HỎI VÀ GỢI Ý ĐÁP ÁN
Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật” trong CNVCLĐ tỉnh Thái Nguyên
năm 2014
I. Phần câu hỏi trắc nghiệm (25 điểm)
Câu 1. Theo đồng chí, Hợp đồng lao động được giao kết theo những loại nào sau:
a. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
b. Hợp đồng lao động xác định thời hạn;
c. Hợp đồng lao động theo thỏa thuận của hai bên;
Đáp án: a,b,c (Điều 22 bộ luật LĐ 2012)
Câu 2. Theo đồng chí, người lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời
hạn có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không?
a. Không có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ
b. quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ nhưng phải báo trước cho
người sử dụng lao động biết trước 3 tháng
c. quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ nhưng phải báo trước cho
người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày.
Đáp án:c (Điều 37 bộ luật LĐ 2012)
Câu 3. Đồng chí hãy cho biết khi người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ
đúng quy đnh pháp luật thì có được ởng chế đtrợ cấp của người sử dụng lao
động không?
a . Được hưởng trợ cấp thôi việc;
b . Không được hưởng khoản trợ cấp thôi việc;
Đáp án:a (Điều 48 bộ luật LĐ 2012)
Câu 4. Theo quy đnh của pháp luật việc tchức đối thoại tại nơi làm việc yêu cầu
phải thực hiện như thế nào ?
a . Không quy định bắt buộc mà tùy theo điều kiện từng đơn vị.
b .Đối thoại tại nơi làm việc được tiến hành định kỳ 03 tháng một lần
hoặc theo yêu cầu của một bên
c . Đối thoại tại nơi làm việc được tiến hành mỗi năm một lần.
Đáp án:b (Điều 65 bộ luật LĐ 2012)
Câu 5. Đồng chí hãy cho biết nội dung của Thỏa ước lao động tập thể được quy
định như thế nào?
a . Không trái với quy định của pháp luật.
b . Có lợi hơn so với quy định của pháp luật.
c . Đầy đủ các nội dung mà pháp luật quy định
Đáp án:a, b ( Điều 73 bộ luật LĐ 2012)
Luật lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật lao động - Người đăng: thutinyn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Luật lao động 9 10 933