Ktl-icon-tai-lieu

LUẬT LAO ĐỘNG 1

Được đăng lên bởi Ngọc Bảo Nguyễn
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 977 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHƯNG VẤN ĐỀ CHUNG

VỀ LUẬT LAO ĐỘNG
03/23/15 10:20 AM

© Đinh Thị Chiến, 2013

Ths. Đinh Thị Chiến
Khoa Luật dân sự

1

Bài 1. KHÁI QUÁT VỀ LUẬT LAO ĐỘNG
ViỆT NAM

03/23/15 10:20 AM

© Đinh Thị Chiến, 2013

2

1. Đối tượng điều chỉnh
Điều 1 BLLĐ:
o QHLĐ cá nhân
o QHLĐ mang tính tập thể
o Các QHXH khác liên
quan đến QHLĐ

03/23/15 10:20 AM

© Đinh Thị Chiến, 2013

3

1.1 QHLĐ cá nhân

Khái niệm
Bản chất

-Hình thành trên cơ sở
thỏa thuận

SLĐ
NLĐLCAL

03/23/15 10:20 AM

TL

-TL trả dựa trên số
lượng, chất lượng LĐ

NSDLĐ

-Có sự lệ thuộc về mặt
pháp lý của NLĐ vào
NSDLĐ

© Đinh Thị Chiến, 2013

4

1.1. QHLĐ cá nhân
Đặc điểm
 Vừa mang tính cá nhân, vừa mang tính tập thể;
Vừa mang tính kinh tế, vừa mang tính xã hội;
Vừa mang tính bình đẳng, vừa mang tính phụ
thuộc về mặt pháp lý;
Vừa mang tính thống nhất, vừa mang tính đối
kháng về mặt lợi ích.

03/23/15 10:20 AM

© Đinh Thị Chiến, 2013

5

1.2 QHLĐ mang tính tập thể
QH giữa tập thể lao động và NSDLĐ
QH giữa tổ chức đại diện tập thể lao động
với NSDLĐ hoặc với tổ chức đại diện của
NSDLĐ

03/23/15 10:20 AM

© Đinh Thị Chiến, 2013

6

1.3 Các QHXH khác liên quan đến
quan hệ lao động
 Quan hệ việc làm
 Quan hệ học nghề
 Quan hệ cho thuê lại lao động
 Quan hệ BTTH
 Quan hệ BHXH
 Quan hệ giải quyết TCLĐ và đình công
 Quan hệ quản lý, thanh tra NN về LĐ.

03/23/15 10:20 AM

© Đinh Thị Chiến, 2013

7

2. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH
 Phương pháp thỏa thuận:
phổ biến
 Phương pháp mệnh lệnh:
mềm dẻo, hợp lí
 Phương pháp tác động
xã hội: Đặc thù

03/23/15 10:20 AM

© Đinh Thị Chiến, 2013

8

2.1. Phương pháp thỏa thuận
Biểu hiện:
QHLĐ làm công ăn lương: Xác lập, thực hiện,
chấm dứt.
QHLĐ tập thể: thương lượng, ký kết TƯLĐTT.
Các QHXH khác: QH việc làm, QH học nghề, QH
giữa tổ chức CĐ và NSDLĐ; QH bồi thường thiệt
hại; QH giải quyết TCLĐ.
 So sánh PP thỏa thuận trong LLĐ và trong LDS?
03/23/15 10:20 AM

© Đinh Thị Chiến, 2013

9

2.2 Phương pháp mệnh lệnh
o Biểu hiện:
o Điều chỉnh QHLĐ làm công ăn lương:
NSDLĐ có quyền ban hành NQLĐ buộc NLĐ tuân
theo.
NSDLĐ có quyền giám sát, điều hành quá trình làm
việc của NLĐ
NSDLĐ có quyền khen thưởng, áp dụng trách
nhiệm kỷ luật, trách nhiệm vật chất đối với NLĐ
 So sánh với PP mệnh lệnh trong luật hành chính?

o Điều chỉnh Các QHXH khác: BHXH,
GQTCLĐ, quản lí, thanh tra NN về LĐ.
03/23/15 10:20 AM

© Đinh Thị Chiến, 2013

10

2.3. Phương pháp tác động xã hội
 Biểu hiện:
 Tham gia xây dựng các chế độ, chính sách và PL có
liên quan trực tiếp đến q...
NHƯNG VẤN ĐỀ CHUNG
VỀ LUẬT LAO ĐỘNG
Ths. Đinh Thị Chiến
Khoa Luật dân sự
Trường ĐH Luật TP.HCM
03/23/15 10:20 AM 1© Đinh Thị Chiến, 2013
LUẬT LAO ĐỘNG 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬT LAO ĐỘNG 1 - Người đăng: Ngọc Bảo Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
LUẬT LAO ĐỘNG 1 9 10 101