Ktl-icon-tai-lieu

Luật phá sản

Được đăng lên bởi Hoa Lê
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1095 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BT1: Công ty ( CT ) cổ phần X có trụ sở ở Quận 3, bị các chủ nợ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Hãy
xác định :
1. Các chủ nợ đó là những loại chủ nợ nào ? họ nộp đơn ở đâu ?
2 nếu CT phát hành trái phiếu thì khi bị phá sản , giữa cổ đông và người sở hữu trái phiếu, ai được thanh
toán trước ?
3. xác định thành phần tài sản ( TS ) của CT X theo các dữ liệu, biết tổng TS theo Tổ quản lý và thanh lý TS
tính toán là 3,45 tỷ đồng ( bao gồm TS thế chấp ):
- nợ ngân hàng ACB 2 tỷ đồng ( có TS thế chấp 2 tỷ )
- nợ Ct M 400 triệu đồng ( có TS thế chấp 200 triệu )
- nợ người lao động 800 triệu đồng
- nợ thuế 100 triệu đồng
- nợ ông A 500 triệu đồng ( không có TS đảm bảo )
- chi phí phá sản 50 triệu đồng.
BT 2: Công ty ( CT ) TNHH A , trụ sở tại quận 2, bị người lao động nộp đơn yêu cầu tòa án mở thủ tục phá
sản. Hỏi :
1. CT A có tự mình ra quyết định tuyên bố phá sản được không? tại sao ?
2. nếu có khoản nợ phải trả vào ngày 1/5/2012, nhưng doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản vào ngày
15/12/2011 thì khoản nợ trên được trả vào ngày nào ? khi thanh toán thì có khác các khoản nợ đến hạn
khác hay không ?
3. Nếu DN được thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh , nhưng có khi nào DN vẫn bị tuyên
bố phá sản không ? giải thích ?
4. Hãy thanh lý TS của DN , biết tổng TS là 400 triệu đồng, không tính TS thế chấp:
- nợ lương 100 triệu đồng
- nợ điện , nước, mạng , điện thoại : 50 triệu đồng
- chi phí phá sản 50 triệu đồng
- nợ ông A 300 triệu , TS thế chấp trị giá ngang bằng
- nợ ông B 500 triệu , TS thế chấp 700 triệu đồng
- Nợ ông C 600 triệu , nợ ông D 250 triệu , cả hai đều ko có TS bảo đảm.
Người thứ nhất trả lời
1 nợ có đảm bảo 1 phần và ko đảm bảo! nộp ờ Tòa kinh tế TAND cấp tỉnh nơi DN đóng trụ sở chính
2 khi DN phá sản cổ phiếu chắc chắn mất còn trái phiếu có thể mất hoặc ko tùy TS còn lại
3. dài quá tự làm đi
II
1 được vì đó là ko chỉ là quyền mà là nghĩa vụ của doanh nghiệp
2 trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày mở thủ tục phá sản tất cả chủ nợ phải gửi giấy đòi về tòa án nếu ko sẽ
mất quyền đòi nợ
3 chắc là dù đã thực hiện phương án phục hồi nhưng sau thời hạn vẫn ko hiệu quả nên vẫn bị tuyên bố phá
sản
4 tự làm
Người thứ hai trả lời
1) các chủ nợ phải nộp đơn tại nơi công ty đóng trụ sở chính:Q3. Chủ nợ được chia làm 2 loại: chủ nợ có
đảm bảo và không đảm bảo. quyền lợi của các chủ nợ sẽ phân chia theo thứ tự như sau: đầu tiên là nợ có
đảm bảo, kế tiếp là thanh toán tạm phí mở thủ tục phá sản, chi phí nợ nhà nước, thứ 3 là người lao động,
cuối cùng mới đến n...
BT1: Công ty ( CT ) cổ phần X có trụ sở ở Quận 3, bị các chủ nợ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Hãy
xác định :
1. Các chủ nợ đó là những loại chủ nợ nào ? họ nộp đơn ở đâu ?
2 nếu CT phát hành trái phiếu thì khi bị phá sản , giữa cổ đông và người sở hữu trái phiếu, ai được thanh
toán trước ?
3. xác định thành phần tài sản ( TS ) của CT X theo các dữ liệu, biết tổng TS theo Tổ quản lý và thanh lý TS
tính toán là 3,45 tỷ đồng ( bao gồm TS thế chấp ):
- nợ ngân hàng ACB 2 tỷ đồng ( có TS thế chấp 2 tỷ )
- nợ Ct M 400 triệu đồng ( có TS thế chấp 200 triệu )
- nợ người lao động 800 triệu đồng
- nợ thuế 100 triệu đồng
- nợ ông A 500 triệu đồng ( không có TS đảm bảo )
- chi phí phá sản 50 triệu đồng.
BT 2: Công ty ( CT ) TNHH A , trụ sở tại quận 2, bị người lao động nộp đơn yêu cầu tòa án mở thủ tục phá
sản. Hỏi :
1. CT A có tự mình ra quyết định tuyên bố phá sản được không? tại sao ?
2. nếu có khoản nợ phải trả vào ngày 1/5/2012, nhưng doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản vào ngày
15/12/2011 thì khoản nợ trên được trả vào ngày nào ? khi thanh toán thì có khác các khoản nợ đến hạn
khác hay không ?
3. Nếu DN được thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh , nhưng có khi nào DN vẫn bị tuyên
bố phá sản không ? giải thích ?
4. Hãy thanh lý TS của DN , biết tổng TS là 400 triệu đồng, không tính TS thế chấp:
- nợ lương 100 triệu đồng
- nợ điện , nước, mạng , điện thoại : 50 triệu đồng
- chi phí phá sản 50 triệu đồng
- nợ ông A 300 triệu , TS thế chấp trị giá ngang bằng
- nợ ông B 500 triệu , TS thế chấp 700 triệu đồng
- Nợ ông C 600 triệu , nợ ông D 250 triệu , cả hai đều ko có TS bảo đảm.
Người thứ nhất trả lời
1 nợ có đảm bảo 1 phần và ko đảm bảo! nộp ờ Tòa kinh tế TAND cấp tỉnh nơi DN đóng trụ sở chính
2 khi DN phá sản cổ phiếu chắc chắn mất còn trái phiếu có thể mất hoặc ko tùy TS còn lại
3. dài quá tự làm đi
II
1 được vì đó là ko chỉ là quyền mà là nghĩa vụ của doanh nghiệp
2 trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày mở thủ tục phá sản tất cả chủ nợ phải gửi giấy đòi về tòa án nếu ko sẽ
mất quyền đòi nợ
3 chắc là dù đã thực hiện phương án phục hồi nhưng sau thời hạn vẫn ko hiệu quả nên vẫn bị tuyên bố phá
sản
4 tự làm
Người thứ hai trả lời
1) các chủ nợ phải nộp đơn tại nơi công ty đóng trụ sở chính:Q3. Chủ nợ được chia làm 2 loại: chủ nợ có
đảm bảo và không đảm bảo. quyền lợi của các chủ nợ sẽ phân chia theo thứ tự như sau: đầu tiên là nợ có
đảm bảo, kế tiếp là thanh toán tạm phí mở thủ tục phá sản, chi phí nợ nhà nước, thứ 3 là người lao động,
cuối cùng mới đến nợ không đảm bảo. thứ tự rất quan trọng vì khi công ty phá sản, tài sản có thể sẽ không
đủ để chi trả tất cả.
khi công ty phá sản, các chủ nợ không được thông qua ngay lập tức đâu mà phải có quá trình xem xét các
phương án có thể để công ty phát triển không, chủ nợ gia hạn nợ không,...
2) khi công ty phá sản, người sở hữu trái phiếu được xếp vào nợ không đảm bảo, cổ đông được xem là chủ
doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp đã trả được toàn bộ nợ (hết nợ không đảm bảo) thì chủ doanh nghiệp mới
được chia phần tài sản còn lại.
3) đầu tiên, bạn xếp theo trình tự như mình đã nói:
- nợ ngân hàng ACB 2 tỷ đồng ( có TS thế chấp 2 tỷ )=> nợ có đảm bảo
- nợ Ct M 400 triệu đồng ( có TS thế chấp 200 triệu )=> nợ có đảm bảo 200tr, còn 200tr nợ không đảm bảo.
Luật phá sản - Trang 2
Luật phá sản - Người đăng: Hoa Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Luật phá sản 9 10 829