Ktl-icon-tai-lieu

Luật thương mại

Được đăng lên bởi thivan95nd
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 775 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lớp: Luật Thương Mại Thứ 2 tiết 11-12
Thứ 7 ngày 18 tháng 10 năm 2014

Đề tài tiểu luận 1: Công ty chúng tôi (trụ sở tp HCM) có ký một hợp
đồng vận chuyển hàng hóa với công ty vận chuyển đường biển (trụ
sở ở HCM) để vận chuyển hàng hóa từ cảng Singapo về cảng
Tp.Hcm. Hợp đồng qui định công ty vận chuyển sẽ dành nguyên con
tàu để vận chuyển hàng hóa cho công ty tôi và trong trường hợp có
tranh chấp xảy ra liên quan đến hợp đồng vận chuyển này thì áp
dụng luật Việt Nam để giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, công ty
vận chuyển đã giao hàng trễ đến 5ngày làm công ty chúng tôi bị tổn
thất. Công ty chúng tôi đã yêu cầu phía công ty vận chuyển phải
chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại theo hợp đồng, nhưng bên
phía vận chuyển đã từ chối bồi thường, viện dẫn là trong vận đơn có
quy định họ được miễn trách nhiệm trong trường hợp giao hàn
chậm. Công ty tôi có được bồi thường không, vụ việc này sẽ giải
quyết theo nội dung hợp đồng hay vận đơn?

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Võ Thị Thu Thủy
DANH SÁCH NHÓM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nguyễn Thị Thanh Hoa
Đỗ Huỳnh Minh Khánh
Nguyễn Kim Long
Nguyễn Thị Ái Nhân
Nguyễn Việt Oanh
Đào Duy Quang
Trần Hoàng Quân
Phạm Thị Bích Thuyền

MỤC LỤC
Lời nói đầu
I.
1.
2.

Cơ sở lí luận
Quyền và trách nhiệm của bên vận chuyển
Quyền và trách nhiệm bên thuê vận chuyển
a) Giao hàng hoá cho bên vận chuyển.
b) Thanh toán cước phí vận chuyển.
c) Trông coi hàng hoá trên đường vận chuyển.

II.

3.

Hợp đồng vận chuyển

4.

Vận đơn

5.

Mối quan hệ giữa hợp đồng vận chuyển và vận đơn
Giải quyết vấn đề và kết luận

LỜI NÓI ĐẦU
Trong thương mại quốc tế, chúng ta thường làm việc với các đối
tác nước ngoài, vì vậy việc vận chuyển hàng hóa thông qua
những hãng chuyên chở ở trong và ngoài nước là tất yếu. Tầm
quan trọng của hợp đồng vận chuyển và vận đơn đòi hỏi chúng
ta phải hiểu rõ các điều khoản chuyên chở liên quan đến quyền
lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên liên quan. Nếu không
nắm rõ, khi xảy ra tranh chấp sẽ dẫn đến những thiệt hại rất lớn.

Do còn nhiều hạn chế trong quá trình tìm hiểu nên bài tiểu luận
này chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy nhóm
chúng em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của cô để bài
tiểu luận được hoàn thiện hơn. Lời cuối cùng chúng em xin chân
thành cảm ơn cô ThS. Võ Thị Thu Thủy đã giúp đỡ chúng em
rất nhiều trong quá trình hoàn thành đề tài này.

I.
1.

Cơ sở lí luận:
Quyền và trách nhiệm của bên vận chuyển:

- Giao hàng và chứng từ liên quan đến hàng hóa
+ Bên bán phải giao hàng, chứng từ theo th...
Lớp: Luật Thương Mại Thứ 2 tiết 11-12
Thứ 7 ngày 18 tháng 10 năm 2014
Đề tài tiểu luận 1: Công ty chúng tôi (trụ sở tp HCM) có ký một hợp
đồng vận chuyển hàng hóa với công ty vận chuyển đường biển (trụ
sở HCM) để vận chuyển hàng hóa từ cảng Singapo v cảng
Tp.Hcm. Hợp đồng qui định công ty vận chuyển sẽ dành nguyên con
tàu để vận chuyển hàng hóa cho công ty tôi trong trường hợp
tranh chấp xảy ra liên quan đến hợp đồng vận chuyển này thì áp
dụng luật Việt Nam để giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, công ty
vận chuyển đã giao hàng trễ đến 5ngày làm công ty chúng tôi bị tổn
thất. Công ty chúng tôi đã yêu cầu phía công ty vận chuyển phải
chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo hợp đồng, nhưng bên
phía vận chuyển đã từ chối bồi thường, viện dẫn là trong vận đơn có
quy định họ được miễn trách nhiệm trong trường hợp giao hàn
chậm. Công ty tôi được bồi thường không, vụ việc này sẽ giải
quyết theo nội dung hợp đồng hay vận đơn?
Giáo viên hướng dẫn: ThS. Võ Thị Thu Thủy
DANH SÁCH NHÓM:
1. Nguyễn Thị Thanh Hoa
2. Đỗ Huỳnh Minh Khánh
3. Nguyễn Kim Long
4. Nguyễn Thị Ái Nhân
5. Nguyễn Việt Oanh
6. Đào Duy Quang
7. Trần Hoàng Quân
8. Phạm Thị Bích Thuyền
Luật thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật thương mại - Người đăng: thivan95nd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Luật thương mại 9 10 140